Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Những khám phá thú vị về cách thức giao tiếp của động vật

 Động vật, chúng thường sống cùng nhau theo bầy đàn và chúng có ngôn ngữ riêng.

Trong suốt nhiều thế kỷ, các nhà khoa học cho rằng chỉ con người mới có khả năng lý trí, trong khi động vật chỉ làm theo bản năng. Tuy nhiên, ngày nay các nhà khoa học đã xác nhận rằng động vật không chỉ hành động theo bản năng, mà chúng có khả năng lý trí và có ngôn ngữ giao tiếp riêng. Nói cách khác, chúng ra quyết định có tính chất lý trí như con người, nhưng ở mức độ thấp hơn nhiều.

Tuy nhiên, thông tin này đã được Qur'an cho biết cách đây hơn 1400 năm. 

Qur'an đã cho chúng ta biết rằng loài kiến có hệ thống sinh hoạt riêng, có khả năng lý trí và khả năng giao tiếp với nhau.

Trong Quran, Allah cho chúng ta biết:

(27:17) Đoàn quân của Sulayman gồm Jinn, con người và chim chóc đã được triệu tập trước mặt Y theo đội ngũ chỉnh tề.

(27:18) Khi đoàn quân đến một thung lũng của loài kiến (thuộc địa phận của Sham), một con kiến lên tiếng: “Hỡi loài kiến, các ngươi hãy mau lui vào chỗ ở của các ngươi kẻo Sulayman và đoàn quân của Người (vô tình) giẫm nát các ngươi trong lúc họ không hề hay biết.”

(27:19) Lấy làm vui thích trước lời nói của kiến, Sulayman mỉm cười và cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin Ngài hãy làm cho bề tôi là người luôn biết tạ ơn Ngài về những ân huệ mà Ngài đã ban cho bề tôi và cha mẹ của bề tôi, xin Ngài hãy phù hộ cho bề tôi luôn làm việc thiện tốt mà Ngài hài lòng, và xin Ngài hãy lấy đức khoan dung của Ngài mà thu nhận bề tôi vào cùng với đám bầy tôi ngoan đạo của Ngài.”

Trong câu kinh trên, khi đoàn quân của Nabi Sulayman đến thung lũng của những con kiến, một con kiến nói:

 “Hỡi loài kiến, các ngươi hãy mau lui vào chỗ ở của các ngươi kẻo Sulayman và đoàn quân của Người (vô tình) giẫm nát các ngươi trong lúc họ không hề hay biết.”

 Ở đây, rõ ràng là những con kiến có hệ thống sinh hoạt có tổ chức và khả năng giao tiếp.

Và quả thật, thông tin này đã được Quran cho biết hơn 1400 năm nay.

Quran không chỉ nói rằng động vật có khả năng giao tiếp với nhau, mà còn nói rằng các loài động vật sống thành cộng đồng, giống như con người. Trong Quran Allah cho biết:

(6:38) Bất cứ loài động vật nào sống trên trái đất và (bất cứ) loài chim nào bay bằng đôi cánh của chúng cũng đều (sống thành) những cộng đồng giống như các ngươi (hỡi con người). TA đã không bỏ sót bất cứ điều gì trong quyển Kinh (Mẹ - Lawhu Al-Mahfuzh). Rồi đây, tất cả đều được triệu tập trình diện Thượng Đế của họ (để Ngài xét xử và thưởng phạt).

 Trong câu kinh khác trong Quran, Allah cho biết:

(17:44) Bảy tầng trời và trái đất cùng tất cả vạn vật giữa trời đất đều tán dương Ngài (Allah), không một vật thể nào lại không tán dương, ca ngợi Ngài, chỉ có điều các ngươi không hiểu được lời tán dương của chúng mà thôi. Quả thật, Ngài hằng chịu đựng, hằng tha thứ. 

(16:49) Mọi sinh vật trong các tầng trời và trái đất và cả các Thiên Thần đều phủ phục Allah và tất cả đều không kiêu ngạo.

(16:50) Họ kính sợ Thượng Đế của họ ở trên họ, và họ luôn làm theo những gì mà họ được truyền lệnh.

 

Loài kiến có khả năng giao tiếp với nhau

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB