Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

 Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Phúc thay Đấng nắm quyền thống trị trong tay, và Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. Đấng đã tạo ra cái chết và sự sống để thử thách các ngươi (hỡi nhân loại) xem ai là người tốt nhất trong việc làm của mình, và Ngài là Đấng Chí Tôn, Đấng Tha Thứ.} (Chương 67 - Al-Mulk, câu 1,2)

{Ngài là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày luân chuyển tiếp nối nhau để cho ai muốn tụng niệm hoặc muốn tạ ơn (ân huệ của Ngài).} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 62)

Sự sống và cái chết cũng như sự nối tiếp của ngày và đêm đều có một mục đích, đó là sự thử thách chúng ta và để chúng ta cơ hội bày tỏ lòng biết ơn đối với Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế của chúng ta. Tháng Ramadan đến rồi đi để chúng ta phải xem xét bản thân rằng chúng ta học được gì và đạt được gì trong tháng này. Sự thành công của chúng ta từ tháng này nằm ở những tác động mà nó để lại cho chúng ta.


Sau đây là bảy tác động mà thông qua tháng Ramadan, Allah, Đấng Nhân Từ, thương xót chúng ta, muốn chúng ta có được những bài học và giá trị đạo đức.

Bài học thứ nhất: Kỷ luật.

Trong tháng Ramadn, chúng ta học cách kỷ luật bản thân để phục tùng Allah. Vào buổi sáng và buổi tối, chúng tôi tuân theo một lịch trình ăn uống nghiêm ngặt. Chúng ta luôn ý thức rằng ngay cả trong những hoạt động trần tục như ăn uống, chúng ta vẫn phải tuân theo những mệnh lệnh thiêng liêng. Chúng ta thay đổi thói quen trong công việc thường ngày vì chúng ta biết rằng chúng ta không phải là đầy tớ và nô lệ cho những thói quen của mình mà luôn là đầy tớ của Allah. Sau tháng Ramadan, chúng ta phải giữ tinh thần kỷ luật này trong các phương thức khác của cuộc sống và phải tiếp tục phục tùng các mệnh lệnh của Allah.

Và thực sự nếu chúng ta có thể giữ kỷ luật trong tháng Ramadan thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được như vậy trong các thời gian khác một cách dễ dàng.

Bài học thứ hai: Làm mới lòng nhiệt thành trong thờ phượng Allah.

Tháng Ramadan như là tháng để chúng ta làm mới lòng nhiệt thành của mình đối với việc thờ phượng và sùng kính Allah. Trong tháng này, chúng ta cẩn thận hơn trong việc hoàn thành lễ nguyện Salah bắt buộc hàng ngày của chúng ta và đồng thời cố gắng thực hiện thêm những lễ nguyện Salah Sunnah vào ban đêm. Chúng ta có lễ nguyện Salah Tarawih, Tahajjud và Qiyamul-Layl. Chúng ta cố gắng đọc Qur’an nhiều hơn, Zdirk Allah nhiều hơn. Vì vậy, tháng Ramadan là thời gian lý tưởng và tuyệt vời nhất để người Muslim chúng ta học cách củng cố và đào sâu đời sống tôn giáo của mình.

Bài học thứ ba: Kết nối với Qur’an

Ramadan và Qur'an được liên kết với nhau ngay từ đầu. Chính trong tháng này, Thiên Kinh Qur’an, thông điệp thiêng liêng, đã được ban xuống như Allah đã phán:

{Tháng Ramadan là tháng mà Qur’an được ban xuống làm nguồn hướng dẫn cho nhân loại, trình bày rõ ràng về sự hướng dẫn và là tiêu chuẩn phân biệt (phúc và tội, chân lý và ngụy tạo).} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 185)

Nhịn chay chuẩn bị tấm lòng của các tín đồ để học lời phán của Allah. Đây là điều kiện thích hợp nhất cho sự giao tiếp tinh thần và tinh thần của chúng ta với Qur’an. Cộng đồng Islam chú ý nhiều hơn đến Kinh Qur'an trong tháng này, và sự tiếp xúc mới này với Qur'an sẽ giúp người Muslim chúng ta theo dõi thông điệp của Qur’an.

Bài học thứ tư: Làm mới tinh thần cộng đồng

Ramadan không chỉ là một trải nghiệm cá nhân mà còn là một trải nghiệm của cộng đồng. Toàn bộ người Muslim, cả Ummah Islam, cộng đồng Muslimin, cùng nhịn ăn, nhịn uống và nhịn tất cả những thứ theo qui định trong cùng một tháng. Tất cả đều cùng nhau nghiêm túc trong sự vâng lời và phục tùng đối với Allah. Điều này mang lại cho người Muslim chúng ta một cảm giác mới về sự gắn chặt và liên kết. Ramadan dạy chúng ta rằng cộng đồng Islam là cộng đồng vâng lời và thờ phượng Allah và các thành viên của Islam lấy được sức mạnh từ nhau trong những hành động thờ phượng và vâng lời Ngài. Những mối liên kết dựa trên lòng kính sợ và công chính đối với Allah là những mối liên kết bền chặt nhất và chính những mối liên kết này chứng tỏ điều tốt đẹp cho nhân loại. Sức mạnh của cộng đồng Islam nằm ở sự cam kết đối với các giá trị tốt đẹp của sự vâng lời và phục tùng Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng. Tháng Ramadan để lại dấu ấn của tất cả những giá trị này đối với Ummah Islam.

Bài học thứ năm: Làm mới tinh thần nhân đạo, tăng cường sự quan tâm và cảm thông trong trái tim.

Nhịn ăn, nhịn uống trong tháng Ramadan giúp chúng ta hiểu được sự đau khổ và nỗi đau của người nghèo khó. Bằng sự đói khát tự nguyện của mình, chúng ta nhận ra ý nghĩa của việc bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Tháng Ramadan được gọi là tháng của lòng bác ái và sự cảm thông. Chúng ta học cách trở nên tử tế và hào phóng hơn trong tháng này. Nhiều người Muslim ngoài việc làm nhiều Sadaqah thì họ cũng đóng Zakah vào tháng thiêng liêng này.

Bài học thứ sáu: Jihad với bản thân

Nhịn chay trong tháng Ramadan giúp người Muslim học cách Jihad (sự chiến đấu kiểm soát dục vọng của ban thân). Nhịn chay là bắt bản thân đối mặt với những khó khăn và hy sinh. Đây là hai điều quan trọng mà nếu không có Jihad tức không có sự chiến đấu quyết liệt với dục vọng của bản thân thì không thể thực hiện được. Người Muslim học trong tháng Ramadan cách đấu tranh chống lại những điều xấu trong chính bản thân họ từ lời nói, hành động và tâm niệm.

Bài học thứ bảy: Gia tăng Taqwa

Để tóm tắt tất cả những món quà đạo đức và tinh thần của tháng Ramadan, chúng ta có thể nói rằng tháng Ramadan mang đến cho chúng ta món quà tuyệt vời, đó là chúng ta sẽ có được Taqwa và có thể tăng thêm Taqwa thông qua tháng Ramadan ân phúc.

Chúng ta hãy biết rằng Taqwa là tổng thể của đời sống Islam. Đó là đức tính cao nhất trong mọi đức tính, là tinh thần cao nhất trong mọi tinh thần của người Muslim. Taqwa có nghĩa là ý thức về Allah, lòng ngoan đạo, ngay chính và kính sợ đối với Allah. Người có Tawqa tức là người luôn cố gắng thực hiện các mệnh lệnh và chỉ thị của Allah, đồng thời luôn tránh xa những điều cấm của Ngài.

{Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 183)

Cầu xin Allah thương xót ban cho tất cả tín đồ Muslim chúng ta hưởng được trọn vẹn phước lành của tháng Ramadan! Xin Ngài tha thứ cho tất cả chúng ta sau khi Ramadan đến và đi, và xin Ngài thu nhận chúng ta vào Thiên Đàng của Ngài khi chúng ta trở về với Ngài! Allah là Đấng Thương Xót, Đấng Nhân Từ.

Dịch thuật: Usman Ibrahim

Nhịn chay là khoảng thời gian người muslim học cách kỷ luật bản thân

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB