Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

8 loại người được hưởng Zakat

 Người hưởng được tiền Zakat là những loại người nhất định như Allah đã phán:

{Thật ra, của Zakah chỉ dành cho người nghèo, người thiếu thốn, người thu và quản lý của Zakah, người hòa giải và hàng gắn tình cảm, người nô lệ, người thiếu nợ dùng để phục vụ chính nghĩa của Allah và người lỡ đường. Đó là mệnh lệnh của Allah bởi vì Allah rất mực am tường, sáng suốt.}  Al-Tawbah: 60 (chương 9).


Họ gồm 8 loại người sau:


Thứ nhất: Người nghèo.

Họ là người không có gì đảm bảo cuộc sống hoặc chỉ có được chút ít gì đó, họ được phép hưởng số tiền chi dùng cho cả năm.


Thứ hai: Người cận nghèo hay người có hoàn cảnh khó khăn.

Là người có thể chu cấp cho gia đình đến nữa năm hoặc hơn ít đỉnh, y được quyền hưởng thêm số tiền của một năm. Riêng người nào có việc làm đàng hoàng và có tiền lương ổn định thì không được phép hưởng Zakat bởi Nabi  đã nói:

Người giàu và người có thu nhập tốt không được hưởng bất cứ gì về Zakat. (Hadith do Imam Ahmad, Abu Dawood và Al-Nasa-y ghi lại.)


Thứ ba: Người đứng ra thu gom, trông coi và bảo vệ của Zakah.

Họ là nhóm người được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ thu gom Zakat rồi mang đi cho người đáng được hưởng. Nhóm người này được phép hưởng số tiền phù hợp với việc làm của họ cho dù họ là nhóm người giàu.


Thứ tư: Những người muốn hàng gắn tình cảm của họ. Được chia làm hai loại:

* Người Kafir: cho họ với hy vọng họ vào Islam hoặc đừng làm hại, gây khó khăn cho người Muslim hoặc những gì tương tự.

* Người Muslim: cho họ nhằm làm đức tin họ tăng thêm, dù họ là người có uy quyền hay chỉ là một thường dân.


Thứ năm: Nô lệ.

Họ được phép hưởng số tiền có thể chuộc thân mình thoát khỏi kiếp nô lệ.


Thứ sáu: Người thiếu nợ.

Người thiếu nợ nhiều không có khả năng trả nợ, họ được phép hưởng số tiền để trả hết nợ.

Chủ nợ không được phép xuất Zakat bằng cách xóa nợ đối với con nợ nghèo.

Con được phép dùng tiền Zakat để trả nợ cho cha và ngược lại.

Người xuất Zakat được quyền trả nợ thay con nợ nếu biết được con nợ không thể trả nổi khoảng nợ thiếu.


Thứ bảy: Phục vụ chính nghĩa của Allah.

Tức dùng tiền Zakat làm lương bổng cho các chiến sĩ ngoài sa trường hoặc phục vụ cho chiến tranh như mua vũ khí... hoặc cho người đi học hỏi về kiến thức Islam với khoảng tiền đủ cho y mua sách và chi tiêu.


Thứ tám: Người lỡ đường.

Họ được phép hưởng số tiền nhằm đưa họ trở về quê nhà.


Đây là số người được phép hưởng tiền Zakat, ngoài họ không được phép cho tiền Zakat cho ai khác hoặc vì một đích nào đó như xây Masjid, sửa chữa cầu đường... Đây là giáo luật đã được Allah Đấng Sáng Suốt đã ấn định, tuyệt đối không được phép chỉnh sửa hoặc thay đổi.

Nếu suy xét về các loại người hưởng được Zakat thấy được rằng họ là những người thật sự cần tiền để cuộc sống thêm phần nào đỡ vất vã.

Tóm lại mục đích cao cả và vĩ đại trong việc xuất Zakat là tạo ra một xã hội Islam hưng thịnh, giàu đẹp, đoàn kết, đùm bọc quan tâm lẫn nhau, nhất là sự chia sẽ của người giàu dành cho người nghèo. Xin tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể toàn vũ trụ và muôn loài. 

Có tám loại người được nhận Zakat

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB