Bài học mà chúng ta rút ra được từ câu chuyện Nabi Yusuf đó là phải kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, cho dù sự kiên nhẫn đó gây cho chúng ta khó chịu và đau đớn, bởi sự thử thách luôn đi đôi với phần thưởng tốt đẹp.

Câu chuyện Nabi Yusuf »

Gửi bài

 Bạn muốn gửi bài viết, hình ảnh, video đến admin trang web, xin gửi đến Email: 

[email protected]

Hoặc gửi qua mẫu dưới đây: