Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Gửi bài

 Bạn muốn gửi bài viết, hình ảnh, video đến admin trang web, xin gửi đến Email: 

[email protected]

Hoặc gửi qua mẫu dưới đây: