Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

5 lễ nguyện Salah và Cách xác định khung giờ

Bạn đã khẳng định mình là người Muslim và bạn đã tuyên thệ lời Shahadah “không có Thượng Đế đích thực nào đáng được tôn thờ ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên Sứ của Ngài”. Sự khẳng định này bằng cả niềm tin. 

Salah là nhiệm vụ của tất cả tín dồ hồi giáo cả nam vả nữ

Nếu bạn đã làm thế thì bạn có biết rằng bạn phải có nghĩa vụ duy trì lễ nguyện Salah mỗi ngày 5 lần không?

 Nếu bạn không biết hoặc đã quên thì xin nhắc bạn bằng lời phán của Allah:

{Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, nhất là cuộc lễ chính giữa (Salah Asr), và các ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah một cách thành tâm cùng với tinh thần đầy sùng kính.}(Chương 2 – Albaqarah, câu 238). 

Nếu bạn thấy chưa đủ, xin nhắc bạn thêm một hadith:

“Islam được dựng trên năm trụ cột nền tảng: Lời tuyên thệ Shahadah, dâng lễ nguyện Salah, xuất Zakah, hành hương Hajj tại ngôi đền Ka’bah và nhịn chay tháng Ramadan.”(Albukhari, Muslim).

Ngoài câu tuyên thệ Shahadah thì không có nghĩa vụ bắt buộc nào trong Islam được dùng làm ranh giới phân biệt giữa người Muslim và Kafir ngoại trừ một nghĩa vụ duy nhất, bạn có biết đó là gì không?

 

Nếu bạn không biết thì xin nhắc bạn lời tuyên bố của Thiên Sứ Muhammad:


Người phụ nữ hồi giáo đang hành lễ Salah

Salah Zhuhr

Bắt đầu ngay khi mặt trời nghiêng bóng khỏi đỉnh về hướng tây, và kéo dài đến bóng của mỗi vật đều bằng chính nó.

Khuyến khích hành lễ Salah ngay khi giờ bắt đầu, trừ khi nắng quá gắt thì nên trì hoãn khi nắng dịu lại bởi Thiên Sứ (Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam) đã nói:

{Nếu trời nắng gay gắt, thì hãy chờ nắng dịu lại hả hành lễ Salah, vì sức nóng dữ dội phát ra từ sức nóng của Hoả Ngục.} 

Salah Asr

 là Salah trung tâm được Allah nhắc trong lời phán:

{nhất là cuộc lễ chính giữa (Salah Asr), và các ngươi hãy đứng dâng lễ vì Allah một cách thành tâm cùng với tinh thần đầy sùng kính.} (chương 2 – Al-Baqarah: 238).

Salah này có hai thời điểm để hành lễ. Thời điểm lựa chọn được bắt đầu từ cuối Salah Zhuhr cho đến khi mặt trời ngả màu vàng, sói chiếu màu vàng lên mặt đất và vách tường.

khuyến khích hành lễ Salah càng sớm càng tốt trong khoảng thời gian này.

Thời điểm thứ hai nó được gọi là thời điểm cần thiết vì không được phép trì hoãn Salah Asr đến khoảng thời gian này trừ khi thật thực cần thiết, nếu một người bị bắt buộc phải trì hoãn Salah Asr  đến thời khắc này thì không sao, khi mà người đó vẫn hành lễ Salah Asr trước mặt trời lặn. 

Salah Maghrib

Bắt đầu từ lúc mặt trời lặn đến chân trời có màu đỏ rực. Khuyến khích thực hiện Salah này càng sớm càng tốt, ngoại trừ trong đêm tại Muzdalifah đối với người hành hương Hajj, khuyến khích gom Salah này cùng với Salah Isha, được gọi là gom trể. 

Salah Isha

Bắt đầu lúc chân trời có màu đỏ rực cho đến nửa đêm. Khuyến khích trì hoãn Salah này càng gần cuối giờ càng tốt miễn sao không bị trở ngại.

Và không nên ngủ trước khi hành lễ Salah Isha này cũng như không nên nói chuyện tầm phào sau lễ Salah Isha, bởi theo Hadith của Abu Barzah kể:

{Trước đây, Thiên Sứ của Allah (Sol lol lo hu ‘a lai hi wa sal lam) không thích việc ngủ trước ‘Isha và trò chuyện sau Salah đó.} (Al-Bukhari). 

Salah Fajr

Bắt đầu từ lúc rạng đông thật (hay còn gọi là lần thứ hai) cho đến mặt trời mọc. Khuyến khích hành lễ Salah này càng sớm càng tốt.

Lưu ý cố gắng hành lễ Salah trong các giờ giấc đã được định sẵn, bởi đây là việc hành đạo được Allah thương yêu nhất, như được truyền lại từ Abdullah bin Mas’ud kể: Tôi đã hỏi thưa Thiên Sứ của Allah, việc hành đạo nào được Allah thương yêu nhất? Người đáp: {Là Salah trong giờ đã định.} (Ahmad).

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB