Khi nào lời cầu xin được đáp lại và không được đáp lại

Khi nào lời cầu xin được đáp lại

Bất cứ người Muslim nào cầu xin Allah và trong lời cầu xin không có điều phạm tội cũng không cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc sẽ được đáp lại một trong ba cách: Được đáp lại ngay hoặc Allah để dành ban thưởng vào ngày sau hoặc được thay thế bởi định mệnh xấu tương đương với lời cầu xin.” Sahabah nói: “Vậy bầy tôi sẽ cầu xin thật nhiều.” Thiên Sứ tiếp: “Vậy hãy cầu xin Allah nhiều hơn.” Hadith do Ahmad ghi.


Khi nào lời cầu xin không được đáp lại

Rasul (saw) nói:

Hỡi nhân loại! Quả thực, Allah là Đấng Tốt Đẹp, Ngài sẽ không chấp nhận ngoại trừ điều tốt lành và Ngài đã ra lệnh cho những người Mumin giống như Ngài đã hạ lệnh cho các vị Thiên Sứ. Allah phán: {Hỡi các sứ giả! Hãy dùng thức ăn tốt và sạch và làm việc thiện. Quả thật, TA hằng biết điều các ngươi làm.} Al-Muminoon: 51 (chương 23), và Allah phán:

{Hỡi những người Mumin, hãy ăn những thức ăn tốt sạch mà TA (Allah) đã cung cấp cho các ngươi; và hãy biết ơn Allah nếu các ngươi chỉ thờ phụng riêng Ngài.} Al-Baqarah: 172 (chương 2). Xong Thiên Sứ  kể:

“Có một người đàn ông trong chuyến đi xa bị đầu tóc bù xù, thân hình dơ bẩn vì mệt, đưa hai tay lên trời cầu xin: “Lạy Thượng Đế, lạy Thượng Đế…” trong khi đó thức ăn, nước uống, quần áo và tiền cấp dưỡng tất cả có được bằng tiền không sạch sẽ (Haram) thế thì làm sao được đáp lại lời cầu xin!” Hadith do Muslim ghi.

Imam Al-Nawawi nói: “Người đàn ông trong Hadith là đang trên đường đi làm những việc tốt, việc thiện như hành hương Hajj hoặc kết nối quan hệ dòng tộc hoặc viếng thăm những nơi khuyến khích đi hoặc những điều tương tự.” Trích từ Sharhun Muslim của Imam.

Trong chuyến đi xa là một trong những thời điểm chấp nhận lời cầu xin bên cạnh đó người đàn ông đi làm việc tốt, việc thiện đáng lẽ ra cơ hội sẽ được tăng lên bội phần. Ngược lại, ông ta không được đáp lại bởi trên cơ thể ông ta từ trong ra ngoài có được bởi số tiền không sạch sẽ (Haram). Vì vậy, không được đáp lại lời cầu xin. 

Mới hơn Cũ hơn