Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Những thời điểm lời cầu xin được chấp nhận

Theo Islam, sự tụng niệm và cầu xin Allah có rất nhiều cung cách, nếu ai áp dụng đúng theo những cung cách này và thành tâm với Ngài ắt được Ngài chấp nhận và đáp lại, còn những ai ngụy tạo và giả dối hoặc không thành tâm với Ngài sẽ không được chấp nhận và đáp lại lời tụng niệm và cầu xin đó, sau đây là những bằng chứng từ Qur’an và Hadith.   

Một phần ba cuối của đêm

  1- Một phần ba cuối cùng của đêm.

Allah (swt) phán:

{(Các con của Ya’qob) thưa với cha: “Thưa cha chúng con, cha hãy cầu xin (Allah) tha thứ tội lỗi cho chúng con. Quả thực, chúng con là những kẻ sai quấy.” * (Người cha) bảo: “Cha sẽ sớm cầu xin Thượng Đế của cha tha thứ cho các con. Bởi vì, Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Rất Mực Nhân Từ.”} Yusuf: 97 – 98 (chương 12).

Ông Abdullah bin A’bbaas  nói về thời gian Nabi Yaqob  cầu xin Allah tha thứ cho các con của Người: “Nabi Yaqob  đã hoãn lại lời cầu xin cho đến gần sáng.” Trích từ Tafseer Ibnu Katheer.

Thiên Sứ  nói:

Thượng Đế của chúng ta hạ giới vào một phần ba cuối cùng của mỗi đêm, khi ấy Ngài hỏi: Ai cầu xin TA sẽ được TA đáp lại, ai thỉnh cầu TA sẽ được TA chấp thuận và ai cầu xin TA tha thứ sẽ được TA tha thứ.”” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.


Hãy cầu xin thật nhiều trong lúc quỳ lạy

2- Lúc quỳ lạy.

Thiên Sứ nói:

Ta bị cấm đọc Qur’an trong lúc Rukua’ và trong lúc quỳ lạy. Lúc Rukua’ các bạn hãy ca tụng tán dương Thượng Đế còn lúc quỳ lại cố cầu xin thật nhiều. Quả thực, khi đó lời cầu xin xứng đáng được đáp lại.” Hadith do Muslim ghi.

Và Rasul nói:

Con người sẽ được gần với Thượng Đế mình nhất là lúc y quỳ lạy. Vì thế, hãy cầu xin cho thật nhiều.” Hadith do Muslim ghi.


Ngày thứ sáu trong tuần


3- Có một giờ trong ngày thứ sáu.

Nabi nói:

Ngày tốt nhất khi mặt trời mọc lên đó là ngày thứ sáu, vào ngày đó Nabi Adam được tạo ra, vào ngày đó Người được vào thiên đàng, vào ngày đó Allah chấp nhận lời sám hối của Người, và vào ngày đó Người bị hạ giới cũng vào ngày đó dựng lên Ngày Tận Thế.” Hadith do Muslim ghi.

Thiên Sứ nói:

Vào ngày thứ sáu có một giờ nếu người Muslim nào đứng dâng lễ Salah đúng vào thời khắc đó rồi cầu xin sẽ được Allah chấp nhận.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

Đa số Ulama cho rằng thời khắc đó rơi vào những giờ cuối cùng của ngày thứ sáu (tức trước khi mặt trời lặn).

 

Hãy cầu xin sau Salah bắt buộc

4- Sau những lần Salah bắt buộc.

Ông Abu Umamah kể: “Có người hỏi Rasul : “Khi nào lời cầu xin được nghe thấy ?” Nabi  đáp:

Vào phần cuối của đêm và sau những lần Salah bắt buộc.” Hadith do Abu Dawood ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.


Hãy cầu xin khoảng giữa Azan và Iqomad

5- Khoảng giữa Azan và Iqomah.

Rasul nói:

 “Lời cầu xin sẽ không bị khước từ khoảng giữa Azan và Iqomah.” Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.

 

6- Khi chạm trán với kẻ thù.

Rasul nói:

Hai lời cầu xin sẽ không bị từ chối hoặc hiếm khi bị từ chối: lời cầu xin khi nghe Azan và khi chiến đấu với kẻ thù.” Hadith do Abu Dawood ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.


7- Lailatul Qadr (Đêm định mệnh).

Trong đêm đó bầu trời được bao trùm bởi sự bình an, đêm đó lời cầu xin sẽ được đáp lại và mọi việc làm tôn thờ đều được nhân lên tốt hơn một ngàn tháng. Allah phán:

{Đêm định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường.} Al-Qadr: 3 (chương 97).

 

8- Lời cầu xin của vị lãnh tụ liêm chính, người nhịn chay đến khi xả chay và người bị đối xử bất công bằng.

Rasul  nói:

Có ba loại người mà lời cầu xin của họ không bị khước từ: lời cầu xin của vị lãnh tụ liêm chính, người nhịn chay đến khi xả chay và người bị đối xử bất công. Allah nâng lời cầu xin đó lên vào ngày phục sinh được mây hộ tống và mở sẵn các cửa của bầu trời tiếp đón rồi phán: TA thề bởi uy quyền của TA là TA sẽ giúp đỡ ngươi cho dù có trể.” Hadith do Ibn Maajah ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.

Nabi căn dặn Muaz bin Jabal  khi bảo ông ta đi Yamen:

Hãy sợ lời cầu xin của người bị đối xử bất công. Quả thực, giữa lời cầu xin đó với Allah không có vật chắn.” Hadith do Al-Bukhari ghi.


9- Cầu xin cho người anh em Muslim khác.

Nabi nói:

Lời cầu xin của người Muslim cho anh em đồng đạo khác luôn được chấp nhận. Lúc đó, có một vị Thiên Thần được phái đến đứng trên đầu y, cứ mỗi lần y cầu xin điều tốt cho anh em của mình thì vị Thiên Thần nói: Cầu xin Allah hãy chấp nhận và anh được như lời anh cầu xin.” Hadith do Muslim ghi.

Qua Hadith trên, chúng ta đừng bao giờ cầu xin điều bất lợi, điều xấu để hại người anh em Muslim, nếu làm thế chẳng khác chi gậy ông đập lưng ông.  

Xem thêm: 

Lời tụng niệm sau khi thức dậy

Lời tụng niệm vào mỗi sáng và mỗi chiều

Hisnul Muslim về những bệnh tật và dịch bệnh

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB