Quan tâm đến cây cối

Islam khuyến khích quan tâm đến cây cối và trồng trọt 

Dù đó là sự cải thiện cho bản thân hoặc cho ai khác trong nhân loại hay kể cả chỉ nhằm cải thiện cho các sinh vật khác trong vũ trụ này.

Islam khuyến khích quan tâm đến cây cối và trồng trọt

Thí dụ tiêu biểu cho điều này là lời di huấn của Thiên Sứ Muhammad cho chúng ta biết rằng không một người nào trồng trọt hoặc tham gia gieo trồng một thứ cây trồng nào đó mang lại lợi ích cho các sinh vật, dù cây trồng đó được ăn bởi con người hay chim chóc hoặc thú vật mà không được Allah ban cho ân phước. (Theo Hadith do Albukhari: 2320).


Người trồng cây sẽ được ban ân phước cho dù con người hay chim chóc hưởng lợi từ nó


Islam khuyến khích gieo trồng cây xanh

Thật vậy, Thiên Sứ Muhammad kêu gọi các tín đồ Muslim quan tâm và chăm sóc đến môi trường ngay cả trong các hoàn cảnh đen tối nhất, Người bảo họ phải cải tạo đất đai và phát triển trồng trọt, ngay cả việc làm đó không có lợi cho bản thân họ, Người nói: “Nếu giờ tận thế Một sự kiện vĩ đại nhất và khủng khiếp nhất của vũ trụ - được dựng lên và lúc đó trên tay ai đó trong các người đang nắm một hạt giống, nếu có thể y phải có trách nhiệm gieo trồng nó xuống đất để gặt hái việc làm thiện tốt.” (Ahmad 12981).


Islam xem việc cải tạo và phát triển đất đai là một trong những mục tiêu của thờ phượng, dù trong hoàn cảnh khó khăn hay nguy cấp thế nào đi chăng nữa thì người Muslim cũng không được từ bỏ việc làm đó.


Mới hơn Cũ hơn