Chương 101: Không chê bai thức ăn, khuyến khích khen thức ăn

 Không chê bai thức ăn, khuyến khích khen thức ăn


Hadith 728: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) chưa bao giờ chê bai thức ăn. Nếu Người thích thì Ngươi ăn còn nếu không thích thì Người không ăn. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim noi theo gương của Thiên Sứ rằng không nên chê bai thức ăn.

- Hadith như muốn nói rằng việc chê bai chứng tỏ sự khinh thường ân huệ của Allah.

- Hadith cho thấy phẩm chất cao đẹp của Thiên Sứ, quả thật chưa từng chê bai thức ăn bao giờ.Hadith 729: Ông Jabir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) đòi các bà vợ của Người Udum (như một loại nước sốt) nhưng họ nói chúng tôi chỉ có giấm. Thế là Người bảo mang đến cho Người. Người ăn và nói: “Thật phúc thay cho giấm được dùng làm nước sốt, thật phúc thay cho giấm được dùng làm nước sốt.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ khen thức ăn cho dù thức ăn chỉ là những món đơn giản và ít ỏi.

- Hadith cho thấy sự giản dị của Thiên Sứ trong ăn uống.

Mới hơn Cũ hơn