Chương 104: Ăn phần thức ăn ở trước mặt và cho lời khuyên người có phong cách xấu trong ăn uống

Ăn phần thức ăn ở trước mặt và cho lời khuyên người có phong cách xấu trong ăn uống


Hadith 732: Ông Umar bin Abu Salamah thuật lại: Lúc tôi còn là một cậu bé dưới sự chăm sóc của Thiên Sứ, tôi thường đưa tay đi khắp mâm thức ăn. Có lần, Thiên Sứ của Allah nói với tôi:

 “Này cậu bé, hãy Bismillah, hãy ăn bằng tay phải và hãy ăn từ những gì ở phía trước mặt của mình.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự khiêm tốn cũng như tính hiền lành và tấm lòng nhân hậu của Thiên Sứ của Allah khi Người cùng ngồi ăn với cậu con trai nhỏ riêng của vợ trên cùng một mâm thức ăn, bởi lẽ trẻ con đa số thường gây phiền hà đến người lớn trong ăn uống.

- Hadith cho thấy Thiên Sứ của Allah đã cố gắng dạy dỗ Umar bin Abu Salamah văn hóa ăn uống trong Islam.

Hadith 733: Ông Salamah bin Al-Akwa’ thuật lại có một người đàn ông ăn cùng với Thiên Sứ của Allah bằng tay trái của mình. Người bảo ông: “Ngươi hãy ăn bằng tay phải!”. Người đàn ông đó nói: Tôi không thể. Thiên Sứ của Allah nói: “Thế thì ngươi không thể”. Thật ra người đàn ông đó không làm theo chỉ vì sự tự cao tự đại, bởi thế kể từ đó y đã không thể đưa tay phải của mình lên miệng được. (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ăn bằng tay phải là Sunnah của Thiên Sứ, được khuyến khích đối với mỗi tín đồ Muslim.

- Thiên Sứ của Allah đã cầu nguyện phạt người đàn ông kia vì ông đã đưa ra lý do không trung thực, y chỉ đưa ra lý do vì không muốn tuân theo Thiên Sứ của Allah bởi lòng tự cao tự đại của y.

- Hadith cho thấy phép lạ của Thiên Sứ được thể hiện, đó là Allah đã chấp nhận lời cầu xin của Người trừng phạt người đàn ông đó, y thực sự đã không thể đưa tay phải của mình lên miệng kể từ đó.

Mới hơn Cũ hơn