Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Chương 110: Ân phúc của việc chia sẻ thức ăn

Ân phúc của việc chia sẻ thức ăn


Hadith 747: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Thức ăn của hai người sẽ đủ cho ba người, thức ăn của ba người sẽ đủ cho bốn người.”(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ nên chia sẻ thức ăn đồ uống cũng như các bổng lộc cho những người thiếu thốn khó khăn, và đó là đạo đức của Islam, là bản chất tốt đẹp của một con người.

- Hadith không phải muốn số lượng phần thức ăn đủ cho bao nhiều người mà Người muốn cho biết rằng chúng ta nên có lòng thương cảm và nghĩ đến người khác mà sẵn sàng chia sẻ dù bản thân gặp phải sự thiệt thòi chút ít. Và sự chia sẻ như thế sẽ được Allah ban cho Barakah.

- Thức ăn của hai người có thể đủ cho ba hoặc bốn người, ...Thiên Sứ của Allah như muốn nhấn mạnh rằng vấn đề không phải ở việc chúng ta cho đi nhiều hay ít mà vấn đề là ở tấm lòng của chúng ta, chúng ta có muốn chia sớt cho nhau vì Allah hay không; nếu chúng ta thực sự vì Ngài sẽ ban phúc cho chúng ta.

- Hadith khuyến khích chúng ta không nên ăn một mình khi đang trong tập thể, chúng ta nên ăn cùng với nhau bởi vì như thế sẽ thể hiện sự gắn bó và khắn khít với nhau.

Hadith 748: Ông Jabir thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Thức ăn của một người sẽ đủ cho hai người, thức ăn của hai người sẽ đủ cho bốn người và thức ăn của bốn người sẽ đủ cho tám người.”(Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ nên chia sẻ thức ăn đồ uống cũng như các bổng lộc cho những người thiếu thốn khó khăn, và đó là đạo đức của Islam, là bản chất tốt đẹp của một con người.

- Hadith không phải muốn số lượng phần thức ăn đủ cho bao nhiều người mà Người muốn cho biết rằng chúng ta nên có lòng thương cảm và nghĩ đến người khác mà sẵn sàng chia sẻ dù bản thân gặp phải sự thiệt thòi chút ít. Và sự chia sẻ như thế sẽ được Allah ban cho Barakah.

- Thức ăn của hai người có thể đủ cho ba hoặc bốn người, ...Thiên Sứ của Allah như muốn nhấn mạnh rằng vấn đề không phải ở việc chúng ta cho đi nhiều hay ít mà vấn đề là ở tấm lòng của chúng ta, chúng ta có muốn chia sớt cho nhau vì Allah hay không; nếu chúng ta thực sự vì Ngài sẽ ban phúc cho chúng ta.

- Hadith khuyến khích chúng ta không nên ăn một mình khi đang trong tập thể, chúng ta nên ăn cùng với nhau bởi vì như thế sẽ thể hiện sự gắn bó và khắn khít với nhau.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB