Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Chương 111: Phép tắc uống nước

Phép tắc uống nước

Hadith 749: Ông Anasbin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) thường thở ba lần trong lúc uống. (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

* Thở ba lần trong hadith là thở bên ngoài chiếc đựng.

* Bài học từ Hadith

-Hadith khuyến khích người tín đồ chia nước thành ba ngụm khi uống và khuyến khích thở sau mỗi ngụm và nên thở bên ngoài chiếc đựng.Hadith 750: Ông Ibn Abbas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi chớ uống ừng ực một hơi giống như con lạc đà mà các ngươi hãy uống trong hai hoặc ba ngụm; và các ngươi hãy bismillah khi uống và nói alhamdulillah khi uống xong.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyên người tín đồ không nên uống nước ừng ực một hơi mà hãy nên chia ly nước uống thành nhiều ngụm nhỏ, khuyến khích chia thành 2 hoặc 3 ngụm. Và điều này thực sự có lợi cho sức khỏe được khoa học khẳng định.

- Hadith cho thấy người tín đố được khuyến khích nói bismillah khi bắt đầu uống và nói alhamdulillah sau khi uống xong. Đó là sunnah của Thiên Sứ Muhammad.

Hadith 751: Ông Abu Qata-dah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) cấm thở (thổi) vào trong chiếc đựng.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyên người tín đồ không nên thổi hoặc thở vào bên trong chiếc đựng thức ăn, thức uống như ly, cốc, chén, đĩa khi ăn và uống.

Hadith 752: Ông Anasbin Malik thuật lại: Có lần sữa pha với nước được mang đến cho Thiên Sứ của Allah, ngồi bên phải của Người là một người dân du mục và ngồi bên trái của Người là ông Abu Bakr. Người uống xong thì đưa cho người du mục uống và Người nói: “bên phải trước” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy theo sunnah, nên tiếp đãi thức ăn đồ uống cho khách bên phải rồi đến bên trái.

Hadith 753: Ông Sahl bin Sa’ad thuật lại: Có lần, thức uống được mang đến cho Thiên Sứ của Allah (saw), lúc đó bên phải của Người là một cậu bé, bên trái của Người là những vị bô lão, Người uống xong, Người quay sang nói với cậu bé: “Cậu có cho phép Ta đưa thức uống cho những người ở bên trái trước không?” Cậu bé nói: Không, thề bởi Allah, tôi không muốn đưa phần của mình từ nơi Người cho bất cứ một ai. Thế là Thiên Sứ của Allah (saw) đặt nồi thức uống lên tay cậu bé. (Albukhari, Muslim).

Cậu bé được nói trong hadith chính là Ibnu Abbas.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy là nên xin phép của người được hưởng quyền lợi trước khi muốn đưa quyền lợi đó cho người khác.

- Hadith cho thấy Thiên Sứ của Allah là một người luôn khiêm tốn và tuân thủ theo nguyên tắc được qui định.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB