Chương 116: Được phép uống nước từ tất cả các loại đồ đựng sạch...

Được phép uống nước từ tất cả các loại đồ đựng sạch ngoại trừ các đồ đựng bằng vàng và bạc

Hadith 766: Ông Anasbin Malik thuật lại: Có lần, khi đến giờ lễ nguyện salah, những ai ở gần thì về nhà còn lại một nhóm người. Rồi người ta mang đến cho Thiên Sứ của Allah (saw) một chậu nước được làm bằng đá. Nó quá nhỏ nên không thể bỏ bàn tay của Người lọt vào bên trong. Nhưng nó đủ cho Người và tất cả mọi người làm wudu’. Mọi người hỏi Anas: lúc đó, các ông bao nhiêu người? Anas nói: khoảng hơn tám mươi người. (Albukhari, Muslim).

Đây là lời dẫn của Albukhari, còn trong lời dẫn của Muslim: Thiên Sứ của Allah (saw) yêu cầu mang chậu nước đến cho Người. Một cái nồi bằng đá trong chứa một ít nước được mang đến cho Người, Người để các ngón tay của Người vào chậu. Anas nói: Tôi quan sát và thấy nước phún ra từ các ngón tay của Người. Tôi ước tính những người làm wudu’ từ chậu nước đó khoảng bảy mươi đến tám mươi người.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng được phép dùng những vật đựng bằng đá cũng như bằng những chất liệu khác để chứa nước cho việc làm wudu’.

- Hadith còn cho thấy phép màu của Thiên Sứ của Allah (saw) khi mà nước phún ra rất nhiều từ các ngón tay phúc lành của Người.

Hadith 767: Ông Abdullah bin Zaid thuật lại: Có lần, Thiên Sứ của Allah (saw) đến thăm chúng tôi, chúng tôi đã mang ra cho Người một chậu nước bằng đồng. Người đã làm wudu’ từ chiếc chậu đó. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng khẳng định được phép dùng các vật đựng nước làm wudu’ bằng đồng.

Hadith 768: Ông Jabir thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) đến thăm một người đàn ông thuộc dân Ansar cùng với một vị Sahabah. Thiên Sứ của Allah nói với người đó:

 “Nếu ngươi có nước được đựng trong túi da tối qua thì mang đến cho Ta để Ta uống, còn không thì Ta sẽ uống trực tiếp từ dòng suối.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy chúng ta được phép dùng túi da hay các vật đựng bằng các chất liệu khác cho việc sinh hoạt và ăn uống.

Hadith 769: Ông Huzdaifah thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) cấm chúng tôi dùng tơ lụa và uống từ các vật đựng bằng vàng và bạc. Người nói:

 “Chúng là của họ trên thế gian và của các ngươi ở cõi Đời Sau.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm đàn ông Muslim mặc tơ lụa.

- Hadith cấm các tín đồ Muslim cả nam lẫn nữ dùng các vật đựng bằng vàng và bạc trong ăn uống trừ những trường hợp thực sự cần thiết.

- Hadith cho biết những kẻ vô đức tin sẽ không được dùng những tiện nghi đó ở cõi Đời Sau, tương tự những kẻ làm trái lệnh Allah cũng như vậy.

Hadith 770: Bà Ummu Salamah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Người uống từ vật đựng bằng bạc thật ra y đang nuốt lửa của Hỏa Ngục vào bụng của mình.” (Albukhari).

Còn trong lời dẫn của Muslim: “Người uống từ vật đựng bằng bạc và vạng thật ra y đang nuốt lửa của Hỏa Ngục vào bụng của mình.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith là lời cảnh báo đến những ai dùng các vật đựng bằng vàng và bạc trong ăn uống hoặc trong các sinh hoạt cá nhân khác. 

Mới hơn Cũ hơn