Chương 118: Khuyến khích mặc Qamees

Khuyến khích mặc Qamees


Hadith 781: Bà Ummu Salamah thuật lại: Y phục yêu thích nhất đối với Thiên Sứ của Allah là Qamees (Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

Qamees là một loại y phục thường bằng vải cô tông được cắt và may gồm có thân và hai tay được gọi là áo, thân áo có thể dài hoặc ngắn. Trong thời của Thiên Sứ, người Ả Rập thường sử dụng hai tấm vải đơn giản làm y phục, một tấm che phần dưới của cơ thể và một tấm che phần trên. 

Qamees thịnh hành nhưng rất ít người sử dụng nó. Qamees là một kiểu y phục có thể nói bao phủ toàn bộ cơ thể và cũng tương đối thuận tiện. Vì vậy, Thiên Sứ của Allah thích nó nhất.

Mới hơn Cũ hơn