Chương 120: Khuyến khích từ bỏ sự se sua của y phục vì muốn sự khiêm tốn

 Khuyến khích từ bỏ sự se sua của y phục vì muốn sự khiêm tốn


Hadith 794: Ông Mu’azd bin Anas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai vì Allah mà từ bỏ (sự se sua của) y phục (đắt tiền) để hướng đến sự khiêm tốn trong lúc y có khả năng về điều đó, vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ gọi y từ phía trên đầu của các tạo vật, Ngài sẽ cho y lựa chọn mặc bất cứ trang phục nào của đức tin Iman mà y muốn mặc.” (Tirmizdi ghi lại, ông nói: Hadith tốt).* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim ăn mặc giản dị và khiêm tốn, tránh se sua và khoe mẽ với những trang phục xa hoa đắt tiền, bởi như thế cũng là biểu hiện của sự kiêu ngạo, tự cao tự đại trước những người khác.

- Hadith khẳng định ân phúc của việc ăn mặc các trang phục khiêm tốn và giản dị, bởi sự giản dị và khiêm tốn là phong thái của những người bề tôi có đức tin nơi Allah.

Mới hơn Cũ hơn