Chương 123: Được phép mặc y phục tơ lụa đối với ai bị các chứng ngứa

Được phép mặc y phục tơ lụa đối với ai bị các chứng ngứa


Hadith 802: Ông Anasbin Malik thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) cho phép Zubair và Abdurrahman bin Awf mặc tơ lụa vì họ bị ngứa. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng được phép mặc y phục tơ lụa đối với nam giới khi họ bị bệnh ngứa.

- Hadith cũng cho thấy rằng được phép mặc y phục tơ lụa để tránh nóng hoặc rét nếu như không có y phục nào khác.

Mới hơn Cũ hơn