Khoa học hiện đại đã khám phá một sự thực đầy thú vị: biên giới giữa hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương tồn tại một "bức chắn" đặc biệt, Bức chắn này không chỉ chia cắt không gian mà còn phân định nhiệt độ, độ mặn và tỷ trọng của nước, tạo nên hai thế giới biển hoàn toàn độc lập.

» Video: Ai đã thông tin điều này cho Thiên Sứ Muhammad?

Chương 130: Giấc mơ và những vấn đề liên quan

 Giấc mơ và những vấn đề liên quan


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và một trong các dấu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các ngươi vào ban đêm và ban ngày} (Chương 30 – Arrum, câu 23).

Allah cho con người biết rằng một trong các dấu hiệu chứng minh về  quyền năng của Ngài là giấc ngủ của họ. Bởi lẽ trong giấc ngủ, con người bị lấy đi mọi cảm giác và trở thành một cơ thể giống như một cơ thể đã chết, rồi sau khi y thức dậy thì những cảm giác của y được ban cho trở lại.

Và trong giấc ngủ của con người sẽ có những giấc mơ. Nói về giấc mơ, vị Thiên Sứ của Islam, Muhammad (saw), đã cho biết, Người nói:

 “Giấc mơ có ba dạng: giấc mơ tốt đẹp là tin mừng từ nơi Allah, giấc mơ đau buồn từ Shaytan, và giấc mơ về những gì mà một người tự nói với chính mình (sự hồi ức của não bộ)” (Tirmizdi).

Hadith 830: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Sứ mạngNabisẽ không còn nữa ngoại trừ sự báo tin mừng”

Các vị Sahabah hỏi sự báo tin mừng đó là gì thì Người nói:

 “Đó là các giấc mơ tốt đẹp” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Giấc mơcó thể làgiấc mơ tốt đẹp, có thể là giấc mơ không vui hoặc là ác mộng. Đôi khi một giấc mơ dựa trên sự thật và báo trước một sự kiện sắp tới. Đến với ý nghĩa của Hadith này, nó cho biết rằng sứ mạngNabisẽ không còn nữa và sự mặc khải cũng không còn được ban xuống cho bất cứ ai sau Người. Tuy nhiên, một dấu tích Nabi vẫn còn tồn tại và điều đó có nghĩa là một giấc mơ tiên tri về một sự kiện trong tương lai. Nó có thể là với một điềm tốt hoặc xấu, mặc Hadith này chỉ đề cập đến mỗi những giấc mơ tốt đẹp.

- Hadith khẳng định rằng sau Thiên Sứ Muhammad thì sẽ không có một vị Nabi nào hay một vị Thiên Sứ nào được phái đến nữa và sự mặc khải của Allah sẽ không mặc khải xuống cho bất kỳ ai. Cho nên, nếu thời sau Thiên Sứ Muhammad, ai đó tự xưng là Nabi hay Thiên Sứ của Allah hoặc nói rằng mình được Allah mặc khải một điều gì đó thì người đó là kẻ nói dối.

Hadith 831: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Vào khoảng thời gian gần kề (giờ khắc tận thế) thì giấc mơ của người có đức tin gần như không sai; giấc mơ của người có đức tin sẽ là một trong 46 phần của sự tiên tri.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Theo lờiThiên Sứ của Allah, trong giai đoạn cuối của thế giới, những người có đức tin chân chính sẽ nhìn thấy những giấc mơ trong đó Allah sẽ cho họ thấy những sự thật nhất định. Al-Muhallab nói: Giấc mơ của  các vị Nabi là sự thật, và giấc mơ của những người có đức tin chân chính hầu hết là sự thật vì Shaytan không vượt qua được trái tim của họ. Còn đối với những kẻ vo đức tin và những người Muslim không ngoan đạo thì các giấc mơ của họ hầu hết là không đúng sự thật vì Shaytan đã vượt qua trái tim của họ.

Hadith 832: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai thấy Ta trong giấc ngủ thì sẽ thấy Ta (vào Ngày Phục Sinh) khi thức bởi Shaytan không thể giả dạng được Ta” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là sự báo tin mừng cho những ai nằm mơ thấy Thiên Sứ của Allah và không ai nhìn thấy Thiên Sứ của Allah trong giấc ngủ của mình trừ phi đó là người thực sự có tình yêu chân thật dành cho Người và luôn đi theo sự hướng dẫn của Người.

- Hadith cho biết rằng việc nhìn thấy Thiên Sứ của Allah trong giấc mơ là sự thật bởi lẽ Shaytan không thể biến hóa giả dạng được Người, và đây là phần đặc ân dành cho Người.

Hadith 833: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng ông đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi ai đó trong các ngươi nằm mơ thấy điều mình yêu thích thì quả thật nó đến từ Allah, y hãy ca ngợi và tán dương Allah cho giấc mơ đó và y hãy kể lại (cho người khác). Còn khi y nằm mơ thấy điều không thích thì quả thật nó đến từ Shaytan, y hãy cầu xin Allah che chở tránh khỏi điều xấu của giấc mơ đó và đừng kể lại cho bất cứ ai bởi nó sẽ không gây hại cho y.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Trong Hadith này, có những chỉ dẫn rõ ràng từ Thiên Sứ của Allah (saw) về cả những giấc mơ tốt và xấu. Một giấc mơ tốt có nghĩa là một tin tốt lành được gửi đến bởi Allah cho một người đã nhìn thấy nó. Nó chỉ nên được kể lại cho những người gần gũi với trái tim của người đó chứ không nên kể cho những người có thể bắt đầu nuôi dưỡng ác ý chống lại y giống như những người anh trai của Nabi Yusuf. Còn giấc mơ xấu nên được gán cho Shaytan và người mơ thấy giấc mơ xấu chớ kể lại cho người khác nghe bởi vì nó thường khiến người ta bi quan và nó có thể được coi là điềm xấu, điều không được phép trong Islam Thay vào đó, yhãy cầu xin Allah che chởkhỏi điều như trong giấc mơ xấu đó. Và nếu y đặt niềm tin vào Allah thì chắc chắn sẽ không có gì có thể gây hại được y.

Hadith 834: Ông Abu Qata-dah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Giấc mơ tốt đến từ Allah còn giấc mơ xấu đến từ Shaytan. Bởi thế, ai mơ thấy điều y sợ thì y hãy phun nhẹ nước bọt bên trái của y và hãy cầu xin Allah che chở khỏi điều xấu như trong giấc mơ đó; và chắc chắn nó sẽ không thể gây hại được y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này cũng giống như Hadith trước đó rằng khi một người gặp giấc mơ xấu thì y hãy cầu xin Allah che chở bằng cách nói:

A’u-zdu billahi minash shayto-nir roji-m

- Hadith khuyến khích người nằm mơ giấc mơ xấu phun nhẹ nước bọt bên trái của mình trước khi nói lời “A’u-zdu” cầu xin Allah che chở.

Hadith 835: Ông Jabir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi ai đó trong các ngươi mơ thấy điều không thích, y hãy phun nhẹ nước bọt về phía bên trái của y 3 lần, cầu xin Allah che chở bằng lời (A’u-zdu billahi minash shayto-nir roji-m) 3 lần, và y hãy nằm đổi bên.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith này cũng giống như hai Hadith trước đó nhưng có thêm là nên nằm đổi bên, nếu đã năm bên trái thì đổi bên phải còn nếu đã nằm bên phải thì đổi lại nằm bên trái.

Hadith 836: Ông Abu Al-Asqa’ Wa-ilah bin Al-Asqa’ thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, sự dối trá tồi tệ nhất là một người tuyên bố một người không phải cha của mình là cha hoặc giả vờ nói nhìn thấy điều thực sự không nhìn thấy (nói dối về giấc mơ) hoặc gán cho Thiên Sứ của Allah điều mà Người đã không nói.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Từ chối việc làm cha và gán quyền làm cha cho người khác là một tội lỗi lớn, bởi vì ngoài việc gây ra sự nghi ngờ và nhầm lẫn trong tâm trí của mọi người về dòng máu, dòng dõi và tính cách của một người, điều này cũng sẽ dẫn đến các vấn đề xã hội, đạo đức và tâm lý. Có tính chất nghiêm trọng tương tự là trường hợp những câu nói và hành vi bịa đặt được gán cho Thiên Sứ của Allah. Thật không may, một số học giả bất đắc dĩ, đặc biệt là các nhà thuyết giáo kể chuyện, thường xuyên dùng các Hadith bịa đặt.

Luôn có một số người được gọi là 'Ulama', có tham vọng phân biệt xã hội và danh tiếng, những người đã đưa ra những tuyên bố cao về giấc mơ của họ. Họ đủ can đảm để tuyên bố rằng họ đã nhìn thấy Nabi và nhận được sự hướng dẫn từ Người. Cũng tồn tại những người lầm đường lạc lối nhất định biện minh cho quan điểm tuyệt vời của họ trên cơ sở giấc mơ của họ và từ chối những niềm tin và giới luật được thiết lập đúng đắn. Tất cả điều này là vô căn cứ và vô cảm. Những giấc mơ không thể trở thành hòn đá tảng trong việc xác minh những gì hợp pháp hoặc bất hợp pháp, hoặc những gì là đúng hoặc không đúng sự thật. Những gì chúng ta thực sự cần là những lập luận hữu hình của giáo luật Shari’ah.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN