Khoa học hiện đại đã khám phá một sự thực đầy thú vị: biên giới giữa hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương tồn tại một "bức chắn" đặc biệt, Bức chắn này không chỉ chia cắt không gian mà còn phân định nhiệt độ, độ mặn và tỷ trọng của nước, tạo nên hai thế giới biển hoàn toàn độc lập.

» Video: Ai đã thông tin điều này cho Thiên Sứ Muhammad?

Chương 132: Cách chào Salam

Cách chào Salam

Khuyến khích người mở lời chào Salam bằng lời: Assalamualaykum wa rahmatullah wabarakatuh và người đáp lại sẽ nói: wa alaykum assalam warahmatullah wabarakatuh.


Hadith 843: Ông Imran bin Al-Husain thuật lại: Một người đàn ông đến chỗ Thiên Sứ của Allah (saw), nói “Assalamualaykum”. Thiên Sứ của Allah đáp lại lời Salam và người đàn ông ngồi xuống. Thiên Sứ của Allah nói: “Mười”. Rồi một người đàn ông khác đến nói “Assalamualaykum warahmatulla”, Thiên Sứ đáp lại và nói “Hai mươi”. Rồi một người đàn ông khác lại đến nói “Assalamualaykum warahmatulla wabarakatuh”, Thiên Sứ của Allah đáp lại và nói “Ba mươi”. (Hadith do Abu Dawood và Tirmizdi ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng phần ân phước sẽ được ban thêm tùy theo mức độ của lời chào Salam. Ai chào Salam nói Assalamualaykum thì sẽ được 10 ân phước, ai chào Salam nói Assalamualaykum warahmatullah thì sẽ được 20 ân phước, và ai chào Salam nói Assalamualaykum warahmatullah wabarakatuh thì sẽ được 30 ân phước.

Hadith 844: Bà ‘A-ishah thuật lại: Thiên sứ của Allah (saw) nói với tôi: “Đây là đại Thiên Thần Jibril, ngài chào Salam đến nàng.” Tôi nói: Alayhissalam warahmatullah wabarakatuh. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy hồng phúc của bà ‘A-ishah khi bà được đại Thiên Thần Jibril chào Salam đến bà.

- Hadith cho thấy rằng các Thiên Thần chào Salam đến nhân loại.

- Hadith cho thấy Islam qui định nên truyền đạt lại lời chào Salam từ người vắng mặt và bắt buộc người được gửi lời chào Salam phải đáp lại khi được truyền đạt lời chào Salam từ người vắng mặt.

Hadith 845: Ông Anasbin Malik thuật lại: Khi nói để (giải thích hay truyền đạt một vấn đề gì đó) thì Thiên Sứ của Allah (saw) thường lặp lại ba lần để người nghe hiểu được trọn vẹn; và khi Người đến với một đám người thì Người thường chào Salam đến họ 3 lần. (Albukhari)

Đám người ở đây mang ý nghĩa một đám đông người.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng nên chào Salam 3 lần đối với đám đông bởi khi chào một lần thì có thể mọi người trong đám đông sẽ không nghe thấy.

Hadith 846: Ông Al-Miqdaar nói trong một Hadith dài: Thiên Sứ của Allah (saw) trở về trong đêm và Người chào Salam nhỏ tiếng không làm thức giấc người đang ngủ và đủ để người còn thức nghe thấy. (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng khi chào Salam đến một nhóm người trong đó có người đang ngủ thì theo Sunnah nên chào Salam nhỏ tiếng sao cho không làm thức giác người đang ngủ nhưng vẫn đủ để cho người còn thức nghe được.

Hadith 847: Bà Asma’ con gái của ông Zaid thuật lại: Có một ngày, Thiên Sứ của Allah (saw) đi ngang qua trong Masjid, lúc đó có một nhóm phủ nữ gồm khoảng 9, 10 người đang ngồi, Người đã giơ tay lên ra hiệu chào Salam đến họ. (Tirmizdi)

Ở đây có thể mang nghĩa rằng Thiên Sứ của Allah vừa chào Salam bằng lời vừa ra dấu bằng tay bởi vì trong một lời dẫn khác do Abu Dawood ghi lại: “Người đã chào Salam chúng tôi.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng cho phép chào Salam bằng lời cùng với việc đưa tay ra dấu nếu như người được chào ở xa, còn nếu ở gần thì việc đưa tay ra dấu là Makruh.

- Hadith cho thấy được phép chào Salam đến phụ nữ.

Hadith 848: Ông Abu Juray Al-Hujaimi thuật lại: Tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah (saw), tôi nói: Alayka Assalam thưa Thiên Sứ của Allah. Người (saw) nói: “Chớ nói Alayka Assalam bởi Alayka Assalam là lời chào dành cho người chết” (Abu Dawood, Tirmizdi)

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy người tín đồ cách chào Salam đúng đó là nói Assalamualaykum chứ không nên nói Alaykum Assalam. Và ai chào như thế là Makruh.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN