Chương 136: Chào Salam đến trẻ nhỏ

Chào Salam đến trẻ nhỏ

 


Hadith 854: Ông Anasbin Malik đi ngang qua một đám trẻ nhỏ và ông đã chào Salam đến chúng, ông nói: “Thiên Sứ của Allah đã thường làm như thế.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích các tín đồ Muslim chào Salam đến trẻ nhỏ mục đích để dạy chúng phong thái chào Salam cũng như tạo sự yêu thương và gắn kết trái tim của chúng.

Mới hơn Cũ hơn