Chương 137: Chào Salam đến vợ và những phụ nữ khác

Chào Salam đến vợ và những phụ nữ khác


Hadith 855: Ông Sahl bin Sa’ad thuật lại: Trong chúng tôi, có một người phụ nữ - trong một lời dẫn khác: một bà lão – thường bỏ rễ củ cải vào  nồi và cho thêm vào đó một ít lúa mạch và nấu chúng lại với nhau. Mỗi khi chúng tôi lễ nguyện Salah Jumu’ah xong thì chúng tôi thường đi chào Salam bà và thường chiêu đãi chúng tôi món ăn đó. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy người Muslim nam được phép chào Salam đến những phụ nữ không phải lo sợ xảy ra điều Fitnah với họ.

Hadith 856: Bà Ummu Hani, Fakhitah con gái ông Abu Talib thuật lại: Tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah vào ngày chinh phục được Makkah, lúc đó Người đang tắm và Fatimah dùng chiếc áo che chắn cho Người. Tôi đã chào Salam đến Người. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng rằng phụ nữ được phép chào Salam đến đàn ông nếu như không sợ xảy ra điều Fitnah.

Hadith 857: Bà Asma’ con gái ông Yazeed thuật lại: Thiên Sứ của Allah đi ngang qua đám phụ nữ chúng tôi và Người đã chào Salam chúng tôi. (Abu Dawood).

Còn trong lời dẫn của Tirmizdi: Có một ngày nọ, Thiên Sứ của Allah đi ngang qua trong Masjid và chúng tôi là một nhóm phụ nữ đang ngồi, Người đã đưa tay ra dấu chào Salam chúng tôi.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định rằng phụ nữ và đàn ông được phép chào Salam đến nhau nếu như đảm bảo không xảy ra điều Fitnah. Tuy nhiên, vấn đề phụ nữ và đàn ông chào Salam đến nhau được trình bày cụ thể qua các trường hợp sau:

1. Một người thiếu nữ không được phép chào và đáp Salam đến các đàn ông.

2. Nhóm phụ nữ hoặc những phụ nữ lớn tuổi được phép chào và đáp Salam đến các đàn ông; và ngược lại.

3. Một người đàn ông không nên chào và đáp Salam đến một người thiếu nữ.

4. Nhóm đán ồng được phép chào Salam đến một người thiếu nữ nếu an toàn khỏi điều Fitnah.

5. Khuyến khích một người đàn ông chào Salam đến tập thể phụ nữ.
Mới hơn Cũ hơn