Chương 140: Xin phép và phong cách xin phép

Xin phép và phong cách xin phép


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin! Các ngươi chớ đi vào nhà của người khác trừ phi các ngươi đã xin phép và chào Salam đến chủ nhà. Điều đó tốt cho các ngươi mong rằng các ngươi lưu tâm.}(Chương 24 – Annur, câu 27).

Tiếng “nhà” trong câu Kinh bao hàm cả “phòng”, có nghĩa là ngay cả phòng riêng của cha hoặc mẹ thì chúng ta cũng phải xin phép khi muốn vào.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và khi những đứa trẻ của các ngươi đến tuổi dậy thì, các ngươi hãy bắt chúng xin phép (khi muốn vào phòng riêng của các ngươi) giống như những người trước chúng đã xin phép. Như thế đó, Allah trình bày các Lời Mặc Khải của Ngài một cách rõ ràng cho các ngươi và Allah là Đấng Toàn Tri, Đấng Chí Minh.}(Chương 24 – Annur, câu 60).

Allah bảo những người có đức tin dạy trẻ con của họ khi chúng đã đến tuổi dậy thì rằng khi muốn vào phòng của cha mẹ chúng hay vào phòng của người lớn thì phải xin phép.Hadith 862: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Nên xin phép 3 lần, nếu được phép thì vào còn nếu không thì hãy quay về.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy các tín đồ Muslim phong cách xin phép khi muốn vào nhà ai đó. Người Muslim nên xin phép 3 lần, nếu chủ nhà cho phép vào thì hãy vào còn không thì hãy quay về. Không nên xin phép hơn 3 lần.

Hadith 863: Ông Sahl bin Sa’ad thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Thật ra việc xin phép chỉ nhằm để hạn chế cái nhìn.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết mục đích của việc xin phép trước khi muốn vào nhà của ai đó là để tránh nhìn vào những thứ không được phép nhìn, có nghĩa là tránh để người này nhìn thấy sự riêng tư của người khác hoặc tránh nhìn thấy những điều không nên thấy.

Hadith 864: Ông Rabi-‘i bin Hiras thuật lại: Một người đàn ông thuộc dòng họ của ông ‘Ameer xin phép Thiên Sứ của Allah được vào lúc Người đang ở trong nhà với lời: “Tôi vào được chứ?” Thiên Sứ của Allah bảo với người giúp việc: “Ngươi hãy đi ra dạy y cách xin phép. Ngươi hãy nói với y: ‘hãy nói: Assalamualaykum, tôi vào được không?’ Rồi Thiên Sứ của Allah nghe người đàn ông kia nói: ‘Assalamualaykum, tôi vào được không?’ Vậy là Thiên Sứ của Allah cho phép y vào. (Hadith do Abu Dawood ghi lại với đường dẫn truyền Sahih)

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy người tín đồ cách thức xin phép, đó là nên chào Salam trước khi xin phép vào nhà của ai đó.

- Hadith cho thấy rằng không được phép vào nhà của ai đó trừ phi đã xin phép và đã có sự cho phép của chủ nhà.

- Hadith báo người tín đồ Muslim khuyên dạy những không biết.

- Hadith khuyến khích việc học hỏi và thực hành theo kiến thức (đúng) đã học được.

Hadith 865: Ông Kildah bin Al-Hambal thuật lại: Tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah (saw) và đi vào gặp Người những không chào Salam. Thế là Thiên Sứ của Allah (saw) bảo tôi: “Ngươi hãy quay lại nói: Assalamulaykum, tôi vào được không?” (Abu Dawood, Tirmizdi).

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy các tín đồ trước khi xin phép vào nhà ai đó thì hãy nên chào Salam.

- Hadith cho thấy người Muslim cần chấn chỉnh và chỉ dạy người anh em Muslim của mình những điều Sunnah cũng như những lễ nghĩa của Islam.

- Hadith kêu gọi người Muslim thực hành những điều Sunnah cũng như các lễ nghĩa của Islam, tránh lơ là với chúng.

Mới hơn Cũ hơn