Khoa học hiện đại đã khám phá một sự thực đầy thú vị: biên giới giữa hai đại dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương tồn tại một "bức chắn" đặc biệt, Bức chắn này không chỉ chia cắt không gian mà còn phân định nhiệt độ, độ mặn và tỷ trọng của nước, tạo nên hai thế giới biển hoàn toàn độc lập.

» Video: Ai đã thông tin điều này cho Thiên Sứ Muhammad?

Chương 144: Viếng thăm người bệnh

 Viếng thăm người bệnh

Hadith 886: Ông Al-Bara’ bin ‘Azib thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) ra lệnh bảo chúng tôi đi viếng người bệnh, đi theo đám tang (của tín đồ Muslim), đáp lời của người hắt hơi (tức nói với người đó: Yarhamukallah sau khi người đó nói: Alhamdulillah), giúp đỡ người đã thề làm điều tốt, giúp đỡ người bị đối xử bất công, đáp lại lời mời và chào Salam (đến người Muslim). (Al-Bukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy năm nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim, trong đó có việc đi viếng người bệnh.

Hadith 887: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim có năm: đáp lời chào Salam, viếng thăm người bệnh, đưa tiển người chết đến mộ, đáp lời mời, và nói ‘Yarhamukollo-h’ khi nghe người hắt hơi nói ‘Alhamdulillah’.”(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith xem Hadith số 240 chương 27.

Hadith 888: Ông Anas bin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah  (saw) nói:

 “Quả thật vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Allah – Đấng Quyền Lực và Tối Cao sẽ phán: Này hỡi đứa con của Adam, TA bị bệnh nhưng ngươi đã không viếng thăm TA. (Đứa con của Adam) đáp:  Thưa Thượng Đế của bề tôi, làm sao mà bề tôi viếng thăm Ngài được trong khi Ngài là Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài! (Allah) phán: Chẳng lẽ ngươi không biết rằng người bề tôi của ta (tên này) đã bị bệnh nhưng ngươi đã không viếng thăm y? Lẽ nào ngươi không biết rằng nếu như ngươi viếng thăm y thì chắc chắn ngươi đã thấy TA ở nơi y? Này đứa con của Adam! TA mong được ngươi cho TA ăn nhưng ngươi đã không cho TA ăn. (Đứa con của Adam) đáp: Thưa Thượng Đế của bề tôi, làm sao mà bề tôi cho Ngài ăn được trong khi Ngài là Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài! (Allah) phán: Chẳng lẽ ngươi không biết rằng người bề tôi của ta (tên này) đã mong được ngươi nuôi ăn nhưng ngươi đã không cho y ăn? Lẽ nào ngươi không biết rằng nếu như ngươi nuôi ăn y thì chắc chắn ngươi đã thấy TA ở nơi y? Này hỡi đứa con của Adam, TA đã mong được ngươi cho ta uống nhưng ngươi đã không cho TA uống. (Đứa con của Adam) đáp:  Thưa Thượng Đế của bề tôi, làm sao mà bề tôi cho Ngài uống được trong khi Ngài là Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài! (Allah) phán: Chẳng lẽ ngươi không biết rằng người bề tôi của ta (tên này) đã mong được ngươi cho uống nhưng ngươi đã không cho y uống? Lẽ nào ngươi không biết rằng nếu như ngươi cho y uống thì chắc chắn ngươi đã thấy TA ở nơi y?” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi tín đồ Muslim viếng thăm người bệnh cũng như nuôi ăn người ngheo và người túng thiếu.

- Hadith khẳng định tất cả tạo vật đều là người thân của Allah. Vì vậy, người nào tử tế với tạo vật của Ngài thì Ngài sẽ ban thưởng cho người đó phần thưởng to lớn.

Hadith 888: Ông Abu Musa thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Hãy thả tù binh, hãy nuôi ăn người túng thiếu và hãy viếng thăm người bệnh. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng rằng việc viếng thăm người bệnh và nuôi ăn người nghèo và người túng thiếu là nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim.

- Hadith cho thấy Islam là tôn giáo của lòng nhân đạo và bao dung.

Hadith 889: Ông Thawban thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

Quả thật, khi người Muslim đi viếng người bệnh là anh em Muslim của mình thì(có nghĩa là) y vẫn còn đang hái trái của Thiên Đàng cho đến khi y trở về.(Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ân phước to lớn mà Allah ban thưởng cho những tín đồ Muslim đi thăm bệnh người anh em đồng đạo của mình.

Hadith 890: Ông Ali thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi người Muslim đi thăm bệnh người Muslim vào buổi sáng thì bảy mươi ngàn Thiên Thần sẽ vẫn cầu nguyện cho y cho đến chiều, và nếu y đi thăm bệnh người Muslim vào buổi chiều thì bảy mươi ngàn Thiên Thần sẽ vẫn cầu nguyện cho y cho đến sáng; và y sẽ có phần trái quả đã hái trong Thiên Đàng.” (Tirmizdi)

* Bài học từ Hadith

-  Hadith cho thấy giá trị to lớn của việc đi thăm người bệnh là anh em đồng đạo.

Hadith 891: Ông Anas bin Malik thuật lại: Một cậu thiếu niên người Do Thái giúp việc cho Nabi (saw) bị bệnh. Nabi (saw) đã đến thăm bệnh cậu ta. Người đến và ngồi bên cạnh đầu của cậu ta và nói: “Con hãy chấp nhận Islam!” Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn cha đang ngồi bên cạnh. (Cha cậu ta) nói: Con hãy nghe lời Abu Al-Qasim. Vậy là cậu thiên niên đó chấp nhận Islam. Sau đó, Nabi rời đi và nói:

“Tạ ơn và ca ngợi Allah, Đấng đã cứu rỗi cậu ta khỏi Hỏa Ngục!” (Al-Bukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng rằng được phép đi thăm bệnh người ngoại đạo.

- Hadith khuyến khích việc kêu gọi mọi người đến với Islam.

- Hadith cho thấy nhân cách và đạo đức của Nabi (saw) đã tác động đến trái tim của nhân loại.

- Hadith cho bài học quý rằng việc kết giao với ngoan đạo và đức hạnh mang lại kết quả tốt đẹp.

- Hadith cho thấy tấm lòng nhân từ của Nabi (saw) khi Người luôn tranh thủ và tận dụng cơ hội hướng dẫn mọi người đến với Islam.

- Hadith cũng khuyến khích những bậc cha mẹ nên mong muốn điều tốt đẹp cho con cái của mình, ngay cả cha mẹ không phải là những người đã thực hiện được điều tốt.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN