Chương 146: Khuyến khích hỏi thăm sức khỏe của người bệnh

Khuyến khích hỏi thăm sức khỏe của người bệnh


Hadith 901: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng khi Ali bin Abu Talib vào thăm Thiên Sứ của Allah (saw) trở ra lúc Người đang bệnh, mọi người hỏi: Này Abu Al-Hasan, tình trạng của Thiên Sứ thế nào? Ông Ali trả lời: Alhamdulillah, Người đang cảm thấy tốt hơn. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng cho thấy rằng người Muslim được khuyến khích hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người bệnh.

- Hadith cũng khuyến khích người được hỏi về tình trạng của người bệnh nên trả lời bằng những lời tạo niềm vui và sự an lòng cho người hỏi và người bệnh.

 

Mới hơn Cũ hơn