Chương 148 : Khuyến khích dặn dò người nhà của người bệnh và người sẽ đối mặt với cái chết

Khuyến khích dặn dò người nhà của người bệnh và người sẽ đối mặt với cái chết

 

Hadith 904: Ông Imran bin Husain thuật lại: Một người phụ nữ thuộc bộ tộc Juhainah, đến gặp Thiên Sứ của Allah (saw) trong tình trạng mang thai từ việc Zina. Cô ta nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi phải chịu trách nhiệm với Hadd (sự trừng phạt được Allah ban hành và qui định), vì vậy, Người hãy thi hành nó. Thế là Thiên Sứ kêu người bảo hộ của cô ta lại và nói: “Hãy tử tế với cô ấy. Khi nào cố ấy hạ sanh thì mang cô ấy đến gặp ta. Người bảo hộ người phụ nữ đó đã làm giống như lời Thiên Sứ của đã dặn. Sau đó, Thiên Sứ của Allah ra lệnh buộc chặt quần áo của cô ta quanh người cô ta và ném đá đến chết. Sau đó, Thiên Sứ của Allah đã dâng lễ nguyện Salah cho cô ta. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy người phụ nữ đang mang thai không được thi hành bản án ném đá đến chết cho tới khi cô ta đã hạ sanh.

- Hadith cũng cho thấy rằng việc chịu trách nhiệm với Had sẽ bôi xóa tội lỗi và bắt buộc phải dâng lễ nguyện Salah cho người đã chết vì Had. 

Mới hơn Cũ hơn