Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Chương 149 : Người bệnh được phép nói: tôi đau, hoặc tôi đau quá...

Người bệnh được phép nói: tôi đau, hoặc tôi đau quá, hoặc ôi cái đầu của tôi hay cái chân của tôi...


Hadith 905: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại: Tôi vào thăm Thiên Sứ của Allah (saw) lúc Người đang sốt. Tôi chạm vào Người, tôi nói: Người thực sự sốt dữ quá. Thiên sứ của Allah nói: “Đúng vậy, ta sốt nặng gấp đôi hai người đàn ông trong các ngươi.” (Albukhari, Muslim).

*Bài học từ Hadith

-       Hadith cho thấy các vị Nabi, các vị Thiên Sứ của Allah (saw) phải chịu cơn đau còn nhiều hơn những người thường khác. Ý nghĩa của sự việc này là để Allah tăng thêm cho họ vị thế ở nơi Ngài.

 Hadith 906: Ông Sa’ad bin Abu Waqaass thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) đến thăm tôi lúc tôi bệnh nặng. Tôi đã nói với Người: Bệnh tình của tôi như Người đã thấy. Và tôi có tiền của những không có ai kế thừa ngoại trừ một đứa con gái duy nhất... (Hadith dài). (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

-       Hadith là bằng chứng cho thấy rằng người bệnh được phép than phiền về bệnh tình cũng như cơn đau của mình.

- Hadith cho thấy Thiên Sứ của Allah rất quan tâm đến các bạn đạo của Người, Người thường xuyên thăm viếng và hỏi thăm họ, đặc biệt là khi họ bị bệnh.

Hadith 907: Ông Al-Qasim bin Muhammad thuật lại rằng ‘A-ishah nói: “Ôi, cái đầu của thiếp, đau quá!” Và Thiên Sứ của Allah nói: “Không, đầu của Ta còn đau hơn!” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

-       Hadith cho thấy rằng người bệnh được phép than về bệnh tình và cơn đau mình đang chịu đựng. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »