Chương 151: Lời Du’a sau khi vuốt mắt người chết

Lời Du’a sau khi vuốt mắt người chết

Hadith 910: Bà Ummu Salamah thuật lại: Khi Thiên Sứ của Allah (saw) vào thăm ông Abu Salamah thì mắt ông mở ra nhìn lên hướng trên đầu (tức tắt thở). Thiên Sứ của Allah (saw) đã vuốt mắt ông ấy rồi nói: “Quả thật, khi linh hồn được rút ra thì đôi mắt sẽ dõi theo nó.” Vậy là một số người thân của ông ấy bật khóc. Sau đó, Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Các ngươi hãy cầu nguyện điều tốt đẹp cho các linh hồn của các ngươi bởi quả thật các Thiên Thần sẽ nói Amin cho điều các ngươi cầu nguyện.” Sau đó, Thiên Sứ của Allah (saw) nói lời Du’a:

 Ollo-humm ighfir li abi Salamah warfa’ darajatahu fi almahdi-yin, wakhlufhu fi ‘aqibihi fi alghobirin, waghfir lana wa lahu ya Rabbal’alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nauwir lahu fihi.

Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho Abu Salamah và nâng vị trị của y cùng với những người được hướng dẫn, xin Ngài ban cho y một người kế vị từ con cháu của y. Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho y ôi Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. Xin Ngài mở rộng không gian trong cõi mộ của y và xin Ngài ban ánh sáng trong mộ của y. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người Muslim vuốt mắt người chết nếu như mắt họ mở ra khi chết.

- Hadith cho thấy người Muslim được phép khóc thương cho người thân qua đời.

- Hadith kêu gọi người Muslim cầu nguyện bằng lời Du’a mà Thiên Sứ đã dạy sau khi đã vuốt mắt người chết.

Mới hơn Cũ hơn