Chương 152: Lời Du’a lúc ở với người bệnh hoặc người chết

Lời Du’a lúc ở với người bệnh hoặc người chết


Hadith 911: Bà Ummu Salamah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Khi nào các ngươi đến thăm người bệnh hoặc người chết thì các ngươi hãy nói điều tốt đẹp, bởi quả thật các Thiên Thần sẽ nói Amin trên những điều các ngươi nói.

Khi ông Abu Salamah chết, tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah và nói với Người: Thưa Thiên Sứ của Allah, ông Abu Salamah đã chết. Thiên Sứ của Allah bảo tôi: Hãy nói:

Ollo-humma ighfirli wa lahu, wa a’qibni minhu ‘uqba hasanah

Lạy Allah, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi và cho ông ấy, xin Ngài ban cho bề tôi một tương lai tốt đẹp.

Thế là tôi đã nói: Xin Allah ban cho bề tôi một người tốt hơn ông ấy, và đó chính là Muhammad! (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích các tín đồ Muslim nói điều tốt đẹp khi đến thăm người bệnh cũng như người chết, và lời nói tốt đẹp chính là cầu nguyện Allah những điều tốt đẹp cho người bệnh, người chết cũng như người thân của họ.

- Hadith cũng mang ý cấm nói những điều xấu khi đến thăm người chết hay người bệnh bởi vì các Thiên Thần sẽ nói Amin trên những điều mà người có mặt nói ra.

Hadith 912: Bà Ummu Salamah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Bất cứ người Muslim nào gặp phải tai họa, y nói những gì mà Allah đã ra lệnh cho y: Inna lillah wa inna ilayhi raji’un. Ollo-humma ajurni fi musibati wakhlif li khairan minha(có nghĩa là:Quả thật, bề tôi thuộc về Allah và bề tôi phải quay về với Ngài. Lạy Allah, xin Ngài ban thưởng cho bề tôi bởi tai họa mà bề tôi hứng chịu và xin Ngài cho bề tôi một tương lai tốt hơn), Allah chắc chắn sẽ ban thưởng cho y bởi tai họa  đó và sẽ cho y một tình trạng tốt hơn ở tương lại.

Bà Salamah nói: Khi ông Abu Salamah chết, tôi đã nói như Thiên Sứ của Allah đã chỉ dạy. Allah đã ban cho tôi có được một người tốt hơn Abu Salamah, đó là Thiên Sứ của Allah. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người thân của người chếthoặc người bệnh cầu nguyện lời Du’a:

Hadith 913: Ông Abu Musa thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Khi đứa con của một người bề tôi chết đi, Allah phán với các Thiên Thần của Ngài: Các ngươi đã rút hồn đứa con trai của bề tôi của TA. Các Thiên Thần thưa: Bẩm, đúng vậy. Allah phán: Các ngươi đã lấy đi trái ngọt của quả tim y? Các Thiên Thần thưa: Bẩm, đúng vậy. Allah phán: Bề tôi của TA đã nói gì? Các Thiên Thần thưa: Y ca ngợi Ngài và nói bầy tôi thuộc về Ngài và bầy tôi phải quay về với Ngài. Allah phán: Các ngươi hãy xây cho người bề tôi của TA một ngôi nhà trong Thiên Đàng và các ngươi hãy gọi tên ngôi nhà đó là Al-hamdu.(Tirmizdi ghi lại, ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người bề tôi kiên nhẫn và chịu đựng khi đối mặt với tai họa, nên hài lòng và chấp nhận với sự an bài của Allah, bởi Allah đã hứa ban thưởng phần thưởng to lớn nơi Thiên Đàng cho những ai biết kiên nhẫn và hài lòng với sự an bài của Ngài.

Hadith 914: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Allah, Đấng Tối Cao phán rằng: Phần thưởng mà TA dành cho người bề tôi của TA ở nơi TA khi mà TA đã lấy mất đi người thân thương nhất của y không gì khác là hơn Thiên Đàng.(Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim nên kiên nhẫn chịu đựng và hy vọng phần thưởng ở nơi Allah mỗi khi gặp phải tại họa và biến cố.

Hadith 915: Ông Usamah bin Zaid thuật lại: Một trong các con gái của Thiên Sứ (saw) (bà Zaynap) đã cho người đi gọi Người và cho Người biết rằng con của bà đã chết. Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Hãy về nói với nó rằng những gì Ngài lấy đi và những gì Ngài ban cho đều là của Ngài, tất cả mọi thứ đều có thời hạn ấn định ở nơi Ngài, hãy kiên nhẫn chịu đựng và hãy hy vọng phần ban thưởng (nơi Ngài).(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ kiên nhẫn chịu đựng trước tai họa.

Mới hơn Cũ hơn