Chương 153: Được phép khóc thương cho người chết nhưng tránh thái quá.

Được phép khóc thương cho người chết nhưng tránh thái quá.

Hadith 916: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) đi thăm ông Sa’ad bin Ubadah lúc ông bệnh nặng, đi cùng với Người là ông Abdurrahman bin Awf, Sa’ad bin Abu Waqaass và Abdullah bin Mas’ud. Thiên Sứ của Allah đã khóc. Khi mọi người thấy Người khóc họ cũng khóc. Thiên Sứ của Allah nói:

 Các ngươi không nghe sao? Quả thật, Allah không trừng phạt bởi việc khóc của đôi mắt hoặc bởi nỗi buồn của trái tim mà Ngài trừng phạt hoặc thương xót bởi cái này (rồi Người đưa tay chỉ chiếc lưỡi của mình).(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng khẳng định được phép khóc thương cho người chết bởi vì đó là cảm xúc tự nhiên của đôi mắt và trái tim.

- Hadith chỉ cấm khóc kèm theo những hành động thái quá như xé áo, bứt tóc, vật vã, gào thét, than thở, ... tất cả là hành động Niyahah bị cấm đoán trong Islam.

Hadith 917: Ông Usamah bin Zaid thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) bồng đứa con trai của Người và ôm vào lòng khi nó đã chết. Lúc đó, đôi mắt của Thiên Sứ tuôn dòng lệ. (Nhìn thấy hình ảnh đó), ông Sa’ad nói với Người: Thưa Thiên Sứ của Allah, đây là gì? (Ý nói sao Người lại khóc?). Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Đây là tình thương mà Allah Tối Cao đã đặt nó trong trái tim của đám bề tôi của Ngài. Quả thật, Allah chỉ yêu thương những bề tôi nào của Ngài có lòng yêu thương.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng rõ ràng rằng người tín đồ Muslim được phép khóc thương tiếc cho người chết bởi đó là cảm xúc tự nhiên mà Allah đã đặt trong trái tim của mỗi con người. Tuy nhiên, không được phép phép khóc kèm theo những hành động thái quá dưới hình thức Niyahah.

Hadith 918: Ông Anas bin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) vào thăm con trai của Người, Ibrahim, lúc Ibrahim thở lần cuối. Khi ấy, đôi mắt của Thiên Sứ tuôn dòng lệ. Ông Abdurrahman bin Awf nói với Người: Người là Thiên Sứ của Allah mà? (Ý nói sao Người lại khóc?). Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Này Ibnu Awf, đó là tình thương. Quả thật, đối mắt biết khóc, trái tim biết buồn, và Ta không nói ngoài những gì Thượng Đế của Ta hài lòng. Quả thật, Ta phải chia tay con hỡi Ibrahim!(Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng việc thể hiện cảm xúc như khóc, buồn, đau thương là điều hiển nhiên rất đỗi bình thường của con người. Đó không phải là điều Islam cấm đoán mà sự cấm đoán là ở việc thái quá trong biểu hiện cảm xúc, bởi khi đó nó không còn là sự kiên nhẫn chịu đựng, không còn là sự chấp nhận sự an bài của Allah.

Mới hơn Cũ hơn