Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Chương 37: Sự chi dùng những thứ tốt và yêu thích cho con đường chính nghĩa của Allah

 Chương 37: Sự chi dùng những thứ tốt và yêu thích cho con đường chính nghĩa của Allah


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật mà các ngươi yêu thích.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 92).

Có nghĩa là những người bề tôi sẽ không bao giờ có thể đạt đến sự ngoan đạo ở mức tối đa và hoàn hảo để đi vào Thiên Đàng một cách nhanh nhất trừ phi họ chi dùng cho chính nghĩa của Allah (swt) với những món vật mà họ yêu thích từ tài sản và của cải của họ.

Ông Ata’ nói: {Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức.} có nghĩa là các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến sự vinh quang của tôn giáo và lòng kính sợ trừ phi các ngươi chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah trong lúc các người vẫn còn đang khỏe mạnh và hẹp hòi.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những ai có đức tin! Hãy bố thí những bổng lộc tốt mà các ngươi đã tìm kiếm được cũng như những bổng lộc mà TA đã cho xuất ra cho các ngươi từ đất đai. Và các ngươi chớ tìm vật nào xấu để bố thí.} (Chương 2 – Albaraqah, câu 267).Hadith 296: Ông Anas thuật lại: Ông Abu Talhah là người có nhiều vườn cây chà là nhất trong cư dân Madinah và vườn chà là mà ông yêu thích nhất đó vườn chà là Bairaha’ nằm đối diện với Masjid. Thiên sứ của Allah (saw) thường vào khu vườn đó và uống nước giếng trong lành của ngôi vườn. Khi Allah (swt) mặc khải xuống câu Kinh:

{Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật mà các ngươi yêu thích.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 92).

Khi câu Kinh này được ban xuống thì ông Abu Talhah đến gặp Thiên sứ của Allah, ông nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật Allah đã mặc khải xuống cho Người lời phán: {Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật mà các ngươi yêu thích.} và nơi tôi có vườn chà là Bairaha’ là nguồn tài sản mà tôi yêu thích nhất, tôi xin dùng nó làm Sadaqah cho con đường chính nghĩa của Allah (swt), tôi hy vọng tôi sẽ đạt được mức đạo đức ở nơi Allah (swt). Thưa Thiên sứ của Allah, Người muốn để ngôi vườn vào việc gì thì tùy quyết định của Người. Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Bakh (tiếng để biểu hiện sự hài lòng), đó là nguồn tài sản có lời, đó là nguồn tài sản có lời, quả thật Ta đã nghe lời ngươi nói, và Ta thấy ngươi hãy để nó cho bà con của ngươi sử dụng”.

Ông Abu Talhah nói: Tôi sẽ làm vậy thưa Thiên sứ của Allah.

Ông Abu Talhah sau đó đã chia ngôi vườn cho người thân của ông và con cháu của người chú của ông. (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi chi dùng những món vật tốt lành mà bản thân yêu thích, điều đó sẽ giúp người bề tôi đạt đến mức hoàn hảo của sự ngoan đạo và sẽ được hưởng ân phước trọn vẹn của việc chi dùng cho chính nghĩa của Allah (swt).

- Hadith cho thấy ân phúc và đức hạnh của các vị Sahabah, họ nhanh đáp lại mệnh lệnh của Allah và luôn mong muốn đạt được sự hoàn hảo của đạo hạnh. Hình ảnh Abu Talhah là tiêu biểu của họ.

- Hadith cho thấy việc Sadaqah tốt nhất là Sadaqah cho bà con dòng họ. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN