Chương 45: Thăm viếng những người phúc đức, yêu thương họ và thường xuyên đồng hành với họ

 Chương 45: Thăm viếng những người phúc đức, yêu thương họ và thường xuyên đồng hành với họ.


Allah (swt) phán:

{Và (hãy nhớ lại) khi Musa nói với cậu bé (học trò cùng đồng hành) của Y: “Ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi tới được nơi tiếp giáp của hai vùng biển bằng không chẳng biết đến bao giờ Ta mới tới đó được”. Nhưng khi hai thầy trò đến được nơi tiếp giáp của hai vùng biển thì cả hai đã quên lửng con cá của họ, nó đã nhảy xuống biển lội đi mất như trong đường hầm. Cho nên, khi hai thầy trò họ đi quá nơi hẹn, (Musa) bảo cậu học trò: “Con hãy dọn bữa sáng của chúng ta ra đi, quả thật chúng ta đã thấm mệt bởi một chuyến đi dài!”. (Cậu học trò) nói: “Thưa thầy, thầy có nhớ lúc chúng ta đang tiến đến mũi đá không, con đã quên lửng chuyện con cá, Shaytan đã làm con quên nói với thầy về chuyện con cá, con cá đã tìm cách nhảy xuống biển một cách thật kỳ diệu”. (Musa) bảo: “Đấy chính là địa điểm mà chúng ta đang tim”. Vậy là hai thầy trò lần theo lối cũ mà quay trở lại nơi hẹn.  Họ đã gặp được một người bề tôi của TA (Allah), người mà TA đã ban cho y hồng ân và đã dạy y kiến thức từ nơi TA. Musa nói với y: “Tôi có thể theo ông để ông dạy tôi điều đúng đắn mà ông đã được (Allah) dạy hay không?} (Chương 18 – Al-Kahf, câu 60 – 66).


Đây là những câu Kinh mà Allah (swt) phán kể về câu chuyện của Nabi Musa  khi Người cùng với một cậu bé học trò của Người đi tìm một người bề tôi có kiến thức cao thâm hơn Người để học hỏi kiến thức từ người đó. 

Nguyên nhân là bởi vì Nabi Musa  thường cho mình hiểu biết hơn người thay vì nói chỉ Allah (swt) mới hiểu biết hơn hết, nên Allah (swt) đã phán bảo Nabi Musa rằng có một người bề tôi khác của Ngài có kiến thức rất cao thâm. Nghe Allah (swt) phán bảo như vậy thì Nabi Musa liền muốn đi tìm người bề tôi để học hỏi kiến thức. Nabi Musa đã xin Allah (swt) chỉ lối tìm đến người bề tôi đó của Ngài và Allah (swt) phán bảo Người bắt một con cá sống bỏ vào một cái giỏ rồi lên đường tìm đến một vùng biển có hai nguồn nước tiếp giáp nhau theo sự chỉ dẫn của Ngài. Allah (swt) phán bảo Nabi Musa khi nào nhìn thấy con cá nhảy xuống biển lặn mất thì đó chính là địa điểm mà Người sẽ gặp được người bề tôi có kiến thức cao thâm của Ngài. Nabi Musa ghi nhớ lời hướng dẫn của Allah và cùng một cậu học trò của Người ra đi. Khi cả hai đến được vùng biển cần tìm đến, ngay tại một mũi đá, con cá đã nhảy xuống biển lội đi mất, đó chính là địa điểm gặp được người bề tôi có kiến thức cao thâm của Allah. Tuy nhiên, cậu học trò đồng hành với Người đã quên không thưa lại với Người về chuyện con cá đã nhảy xuống biển cho đến khi cả hai đã đi quá chỗ hẹn. Rồi khi được cầu học trò kể lại sự việc thì Nabi Musa bảo: “Đấy chính là địa điểm mà chúng ta đang tim”. Thế là hai thầy trọ họ lại quay ngược trở lại theo lối cũ họ mà đã đi qua.

 Allah (swt) phán:

{Và Ngươi (Muhammad) hãy kiềm nén bản thân mình mà sống cùng với những người cầu nguyện Thượng Đế của họ sáng chiều vì muốn được sự hài lòng của Ngài. Và chớ vì lý do thèm muốn vẽ hào nhoáng của đời sống trần tục mà Ngươi không ngó ngàng đến họ (những người nghèo, yếu hèn và vô danh); và Ngươi chớ theo lời của kẻ mà TA (Allah) đã làm cho lòng của y lơ là việc tưởng nhớ TA và chỉ biết theo đuổi dục vọng của y; và công việc của y đã trở nên quá mức giới hạn.} (Chương 18 – Al-Kahf, câu 28).

Câu kinh này đã được giảng giải trong chương 32 -  Ân phúc của những người Muslim yếu hèn, nghèo khổ và vô danh.Hadith 359: Ông Anas bin Malik  thuật lại: Ông Abu Bakr  nói với Umar  sau khi Thiên sứ của Allah (saw) qua đời: Chúng ta hãy đi đến nhà của Ummu Ayman , chúng ta hãy thăm viêng bà giống như Thiên sứ của Allah đã thường thăm viếng bà. Nhưng khi hai người họ kết thúc buổi thăm viếng, chào tạm biệt bà thì bà khóc. Hai người họ bảo bả: Sao bà lại khóc, chẳng lẽ bà không biết rằng những gì ở nói Allah tốt hơn cho Thiên sứ của Allah (saw) hay sao? Bà Ummu Ayman nói: Quả thật, tôi khóc không phải là vì tôi không biết những gì ở nơi Allah tốt đẹp hơn cho Thiên sứ của Allah (saw) mà tôi khóc là vì biết rằng nguồn mặc khải từ trên trời đã chấm dứt. Thế là cả hai người họ bật khóc cùng với bà. (Hadith do Muslim ghi lại).

* Giải thích một số nội dung:

Đây là Hadith mà Muslim đã ghi lại trong bộ Sahih của ông ở chương “Hồng phúc của các vị Sahabah” mục “Hồng phúc của bà Ummu Ayman”.

Bà Ummu Ayman là bảo mẫu của Thiên sứ (saw) cho đến lớn. Bà Ummu Ayman tên Barakah bintu Tha’labah, người gốc Ethiopia, laf nữ nô lệ của cha Thiên sứ. Người đã kế thừa bà khi cha Người qua đời. Thiên sứ của Allah đã trả tự do cho bà. Bà kết hôn với Zaid bin Harithah và bà chính là mẹ của Usa-mah bin Zaid. Bà mất sau Thiên sứ của Allah (saw) khoảng năm tháng.

* Bài học từ Hadith

- Học giả, Imam Annawawi nói: Hadith là bằng chứng cho thấy được phép buồn khóc thể hiện sự thương tiếc khi chia cách những người ngoan đạo cũng như những người bằng hữu ngay cả họ đã di chuyển đến một nơi tốt hơn cho họ.

- Hadith cho thấy đồng nghĩa với việc đi viếng những người ngoan đạo là đi viếng những ai là bạn bè, người thân của họ.

- Hadith kêu gọi người tín đồ thường xuyên đi viếng những ai là người ngoan đạo và phúc đức.

- Hadith cho thấy phúc đức của bà Ummu Ayman.

Hadith 360: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Có một người đàn ông đi thăm người anh em của y ở một ngôi làng khác. Trên đường đi của y Allah đã cử một Thiên thần hóa thân thành một người phàm đến gặp y. Khi gặp y, vị Thiên thần hỏi: Anh cần gì? Người đàn ông đó nói: Tôi muốn đi viếng thăm người anh em của tôi ở ngôi làng này. Vị Thiên thần hỏi tiếp: Có phải anh thường nhận ân huệ từ người ấy chăng? Người đàn ông đó nói: Không, tôi yêu mến người đó chỉ vì Allah Tối cao thôi. Vị Thiên thần nói: Quả thật, Ta chính là Thiên sứ của Allah được phái đến gặp ngươi để thông điệp cho ngươi biết rằng Allah đã yêu thương ngươi giống như ngươi đã yêu mến người anh em của ngươi vì Ngài.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng người nào đi viếng thăm người anh em trong đồng đạo của mình vì Allah thì Allah sẽ yêu thương và ban phúc lành cho người đó.

- Hidith tôn vinh tình yêu thương dành cho Allah.

Hadith 360: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai đi thăm người bệnh hoặc đi viếng người anh em của y vì Allah thì sẽ có tiếng hô gọi: ngươi đã đạt được điều tốt đẹp, một phần thưởng vô cùng to lớn và ngươi sẽ có được một chỗ trú ngụ nơi Thiên Đang.” (Hadith do Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ đi viếng người bệnh và người anh em đồng đạo.

Hadith 361: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên sứ của Allah nói:

 “Quả thật hình ảnh của người ngồi cùng với người ngoan đạo và hình ảnh của người ngồi cùng với người xấu giống như hình ảnh của một người mang trên người xạ hương và hình ảnh của một người cầm ống thổi lửa. Đối với người mang trên người xạ hương thì hoặc y có thể tặng cho ngươi phần xạ hương đó, hoặc ngươi có thể mua nó từ y hoặc ngươi sẽ ngửi thấy mùi tốt đẹp từ nơi y. Riêng đối với người cầm ống thổi lửa thì hoặc y sẽ làm cháy quần áo của ngươi hoặc ngươi sẽ ngửi thấy mùi hôi từ nơi y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ hãy biết lựa chọn bạn để kết thân, Hadith như muốn nhắc người tín đồ nên kết bạn và ngồi cùng với những người ngoan đạo. Điều đó sẽ tốt cho y trong mọi hoàn cảnh dù như thế nào.

- Hadith khuyên người tín đồ nên tránh làm bạn và tụ tập với kẻ xấu bởi dù thế nào y cũng sẽ bị ảnh hưởng cái xấu từ y.

Hadith 362: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Phụ nữ được chọn cưới bởi bốn tiêu chuẩn: tài sản của cô ta, gia thế của cô ta, diện mạo của cô ta và tôn giáo của cô ta, nhưng ngươi đặt tiêu chuẩn tôn giáo lên hàng đầu điều đó tốt cho lựa chọn của ngươi.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ nam nên chọn lấy người phụ nữ làm bạn đợi qua tiêu chuẩn tôn giáo của cô ta, bởi tôn giáo sẽ giữa vai trò chủ đạo làm cho người phụ nữ thành một người vợ phẩm hạnh và tốt đẹp.

 

Hadith 363: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói với đại Thiên Thần Jibril:

 “Điều gì ngăn ngài đến thăm chúng tôi nhiều hơn những lần ngài đến thăm chúng tôi?”

Thế là Allah (swt) mặc khải xuống câu Kinh:

{Và chúng tôi (các Thiên Thần) chỉ xuống trần theo lệnh Thượng Đế của Ngươi (Muhammad). Những gì xảy ra phía trước chúng tôi, phía sau chúng tôi và những gì xảy ra ở giữa khoảng đó đều nằm trong mệnh lệnh của Ngài cả; và Thượng Đế của Ngươi không hề quên bất cứ một điều gì.} (Chương 19 – Maryam, câu 64).

                              (Hadith do Albukhari ghi lại)

Allah (swt) phán bảo đại Thiên Thần Jibril nói với Thiên sứ Muhammad (saw) rằng các Thiên Thần chỉ đi xuống trần khi có lệnh của Allah mà thôi và tất cả mọi sự việc đã xảy ra trong quá khứ, đang xảy ra ở hiện tạ hoặc sẽ xảy ra ở tương lai đều phụ thuộc mệnh lệnh và ý chỉ của Allah (swt). Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát, điều hành và chi phối của Allah (swt), và Ngài không hề quên bất cứ sự việc gì, dù sự việc nào đó có nhỏ ra sao đi chăng nữa thì cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát và quản lý của Ngài. Allah (swt) phán trong một câu Kinh khác:

{Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vàng của Ngài bao trùm các tầng trời và đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255).

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, Allah Vĩ Đại và Tối Cao đã sắc lệnh những nghĩa vụ bắt buộc, bởi thế các ngươi chớ bỏ bê các nghĩa vụ đối với Ngài; Ngài đã ban hành những điều cấm, bởi thế các ngươi chớ phạm vào những điều cấm của Ngài; Ngài đã vạch định ra các giới hạn, bởi thế các ngươi chớ vượt qua các giới hạn của Ngài; và Ngài im lặng về những điều cũng như những sự việc không phải do Ngài quên sót mà đó là do lòng thương xót và nhân từ nơi Thượng Đế của các ngươi, bởi thế các ngươi hãy đón nhận những điều, những sự việc mà Ngài đã im lặng và chớ tìm kiếm các giới hạn của chúng.” (Adda-raqutni).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy tình yêu thương của Thiên sứ Muhammad (saw) dành cho đại Thiên Thần Jibril rằng Người luôn mong ngóng gặp đại Thiên Thần Jibril cũng như luôn mong muốn tiếp thu thêm nguồn kiến thức mà đại Thiên Thần Jibril đã mang đến từ nơi Allah (swt) qua sự mặc khải của Ngài.

Hadith 364: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ngươi chớ nên đồng hành trừ phi với người có đức tin và chớ để ai ăn thức ăn của ngươi trừ phi đó là người ngoan đạo.” (Hadith do Abu Dawood và Tirmizdi ghi lại với đường dẫn chấp nhận được).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim nên kết bạn với những người có đức tin và ngoan đạo bởi lẽ một người kết bạn và luôn đồng hành với người có đức tin và ngoan đạo thì y sẽ  được ảnh hưởng những điều tốt đẹp từ người có đức tin và ngoan đạo đó.

Hadith 365: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Một người sẽ ở trên tôn giáo người bạn của y, bởi thế ai đó trong các ngươi hãy nên xem xét cẩn trọng người mà y kết bạn.” (Hadith do Abu Dawood và Tirmizdi ghi lại với đường dẫn truyền Sahih. Tirmizdi nói: Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyên người tín đồ nên chọn những người bạn hài lòng tôn giáo của y và tránh xa những người bạn thù ghét tôn giáo của y.

- Hadith còn mang ý nghĩa rằng tình huynh đệ động đạo cũng như tình bằng hữu kết giao được thể hiện qua tinh nghĩa yêu thương dành cho nhau như Thiên sứ của Allah (swt):

 “Ai đó trong các ngươi sẽ không hoàn thiện được đức tin của mình cho tới khi y biết yêu thương người anh em của y giống như y yêu thương bản thân mình.” (Albukhari, Muslim).

Hadith 366: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Một người sẽ ở cùng với người mà y yêu thương.” (Albukhari, Muslim).

Trong một lời dẫn khác thì ghi lại rằng có người đã nói với Thiên sứ của Allah: Một người yêu thương một cộng đồng nhưng y không kịp cùng với họ thì thế nào? Thiên sứ của Allah nói:

 “Một người sẽ ở cùng với người mà y yêu thương.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi nguời tín đồ Muslim nên chọn bạn cũng như huynh đệ thuộc những người ngoan đạo để được cùng với họ trong Ngày Đại Triệu Tập. Đó là sự kết bạn và đồng hành tốt nhất.

- Hadith như muốn khuyên rằng người tín đồ Muslim nên tránh đồng hành cùng với những người tội lỗi và nghịch đạo để khỏi cùng nhóm với họ vào Ngày Đại Triệu Tập bởi mỗi người sẽ cùng hội cùng thuyền với những ai mà chúng ta yêu mến.

Hadith 367: Ông Anas bin Malik thuật lại một người đàn ông thuộc dân sa mạc đã nói với Thiên sứ của Allah (swt): Bao giờ sẽ Tận Thế? Thiên sứ của Allah (swt) nói với người dân sa mạc đó:

 “Ngươi đã chuẩn bị gì cho Ngày Đó?”

Người đàn ông đó nói: Tình yêu dành cho Allah và Thiên sứ của Ngài.

Thiên sứ của Allah nói:

 “Ngươi sẽ ở cùng với ai mà Ngươi yêu thương” (Albukhari, Muslim).

Trong một lời dẫn khác, Hadith được ghi rằng: Sau khi Thiên sứ của Allah (swt) hỏi người đàn ông đó đã chuẩn bị điều gì cho Ngày Tận Thế thì y nói: Tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều từ việc nhịn chay, lễ nguyện Salah và Sadaqah nhưng tôi yêu quý Allah và Thiên sứ của Ngài.

* Bài học từ Hadith

-  Có một sự khôn ngoan đầy giá trị trong sự trả lời của Thiên sứ (swt) khi người đàn ông đã hỏi Người về giờ khắc Tận Thế “Ngươi đã chuẩn bị gì cho Ngày Đó?”. Câu trả lời này nhằm mục đích thúc đẩy người đàn ông đó làm thêm những điều có lợi cho y vào Ngày Hôm đó.

- Hadith như muốn khẳng định rằng bao giờ thời khắc Tận Thế xảy ra là điều không quan trọng mà điều quan trọng là người bề tôi đã chuẩn bị gì cho Thời Khắc vĩ đại đó?

- Hadith khẳng định mỗi một người sẽ cùng hội cùng thuyền với những ai mà y yêu quý. (Cầu xin Allah I phù hộ chúng ta được ở cùng với Thiên sứ (swt) và các vị Sahabah của Người vào Ngày Đại Triệu Tập!!!).

Hadith 368: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại rằng có một người đàn ông đến gặp Thiên sứ của Allah (swt) và nói: Thưa Thiên sứ của Allah! Người nói thế nào về một người mà y đã yêu thương một nhóm người nhưng lại không cùng thời với họ? Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Một người sẽ ở cùng với người mà y yêu thương.” (Albukhari, Muslim).

Không cùng thời với họ có nghĩa là không thể đồng hành với họ trên thế gian.

Hadith 369: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Nhân loại là những quặng mỏ kim loại, người cao quý nhất trong nhân loại ở thời Jahiliyah (trước Islam) giống như quặng bạc và quặng vàng (sự giàu có và phú quí), còn người cao quý nhất trong Islam là những ai thông hiểu giáo lý Islam. Và các linh hồn là những tập hợp gồm nhiều dạng khác nhau, bởi thế, những linh hồn nào đã biết nhau thì chúng sẽ hòa hợp và tương đồng với nhau, còn những linh hồn nào chưa từng biết đến nhau thì chúng sẽ khác biệt nhau” (Muslim).

“Và các linh hồn là những tập hợp gồm nhiều dạng khác nhau ...” có nghĩa là các linh hồn ở thế giới trước khi được đưa vào những thể xác của thế giới trần gian thì thế giới của các linh hồn là một đại thế giới gồm những linh hồn thuộc nhiều nhóm khác nhau. Nếu các linh hồn đã từng quen biết nhau ở thế giới của các linh hồn thì chúng sẽ dễ dàng hòa hợp nhau ở thế giới trần gian, còn nếu các linh hồn không từng quen biết nhau thì chúng sẽ khó hòa hợp nhau ở thế giới trần gian.

* Bài học từ Hadith

- Tiêu chuẩn cho sự cao quý thời Jahiliyah là của cải vật chất còn tiêu chuẩn cho sự cao quý trong Islam là kiến thức hiểu biết về giáo lý Islam, sự hành đạo và làm việc thiện.

- Hadith cho thấy rằng các linh hồn hòa hợp với nhau trong việc tốt và việc xấu tùy theo sự cùng nhóm hay khác nhóm ở thế giới của các linh hồn trước khi được cho nhập vào thể xác ở cõi thế gian. Nếu cùng nhóm thì các linh hồn sẽ dễ dàng hòa hợp còn nếu khác nhóm thì các linh hồn sẽ khó hòa hợp. Học giả Ibnu Al-Jawzi nói: Bài học từ Hadith này rằng con người khi thấy bản thân mình có một điều gì đó từ cái phúc và tốt đẹp thì y nên tìm kiếm người bạn đồng hành có thể củng cố và gia tăng ưu điểm đó của y để y hoàn toàn tránh khỏi những khuyết điểm, còn nếu y thấy bản thân mình có một điều gì đó từ cái xấu thì y nên rời xa người bạn đồng hành có thể lôi kéo y lún sâu vào cái xấu và tìm đến người bạn đồng hành có thể giúp y thoát khỏi điều xấu và hoàn thiện điếu tốt.

Hadith 370: Ông Usair bin Amru, có lời nói Ibnu Jabir thuật lại: Có một lần, khi nhóm người từ Yemen đến để trợ giúp cho quân đội của người Muslm vào thời điểm Jihaad thì ông Umar bin Al-Khattaab t hỏi họ: trong các người có ai là Uwais bin A’mir không? Đến khi biết được Uwais thì ông Umar đến chỗ y và nói: Anh có phải là Uwais bin A’mir không? Uwais nói: Vâng phải. Umar nói: Anh thuộc dòng Qaran từ bộ tộc Muraad đúng không? Uwais nói: Đúng vậy. Umar nói: Có phải anh từng bị bệnh phong hủi rồi làn da của anh trở lại bình thường trừ một chỗ vẫn còn khoảng bằng một đồng tiền bạc, đúng không? Uwais nói: Đúng vậy. Umar nói: Anh vẫn còn người mẹ đúng không? Uwais nói: Đúng vậy. Umar nói: Ta nghe Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Sẽ đến cùng với một đoàn người trợ giúp các ngươi Jihaad từ cư dân Yemen thuộc dòng Qaran của bộ tộc Muraad một người tên Uwais bin A’mir, y đã từng bị bệnh phong hủi và đã khỏi trừ một chỗ trên làn da khoảng bằng đồng tiền bạc, y có người mẹ, y rất hiếu thảo với mẹ, nếu y thề bởi Allah trong lời cầu nguyện thì chắc chắn Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện của y. Bởi thế, nếu có thể nhờ y cầu xin Allah tha thứ cho ngươi thì ngươi cứ làm”.

Sau đó, Umar nói với Uwais: Anh muốn đi đâu? Uwais nói: Kufah (thành phố của Iraq). Umar nói: Anh có muốn tôi gửi bức thông điệp đến người lãnh đạo ở đó về anh không? Uwais nói: Tôi thích làm một người dân thường không tiếng tăm hơn.

Rồi vào năm sau đó, có một người cao quý và uy quyền thuộc dòng Muraad đến Makkah hàng hương Hajj. Gặp ông, Umar hỏi thăm về Uwais thì người đàn ông đó nói: Tôi bỏ lại cậu ta với các phương tiện ít ỏi trong một ngôi nhà đã hư hỏng. Umar nói: Tôi nghe Thiên sứ của Allah (swt) nói: “Sẽ đến cùng với một đoàn người trợ giúp các ngươi Jihaad từ cư dân Yemen thuộc dòng Qaran của bộ tộc Muraad một người tên Uwais bin A’mir, y đã từng bị bệnh phong hủi và đã khỏi trừ một chỗ trên làn da khoảng bằng đồng tiền bạc, y có người mẹ, y rất hiếu thảo với mẹ, nếu y thề bởi Allah trong lời cầu nguyện thì chắc chắn Ngài sẽ đáp lại lời cầu nguyện của y. Bởi thế, nếu có thể nhờ y cầu xin Allah tha thứ cho ngươi thì ngươi cứ làm”.

Người đàn ông này trở về đến gặp Uwais và nhờ y cầu xin Allah (saw) tha thứ cho mình. Uwais nói với ông: Ông vừa mới trở về từ một cuộc hành trình đầy ân phúc, đáng lẽ ông nên cầu xin Allah (saw) tha thứ cho tôi mới đúng .. có phải ông đã gặp được Umar đúng không? Người đàn ông nói: Đúng vậy. Uwais sau đó đã cầu xin Allah (saw) tha thứ cho người đàn ông đó. Kể từ đó, mọi người quan tâm đến sự cao quý của Uwais. (Hadith do Muslim ghi lại).

Trong một lời dẫn khác của Muslim, Usair bin Jabir thuật lại: Một đoàn người từ Kufah đến gặp Umar. Trong số họ có một người hay luôn miệng nhắc đến Uwais một cách mỉa mai. Umar nói: Trong các người có ai là người thuộc dòng tộc Qaran không? Thế là một người đàn ông bước ra. Umar nói: Quả thật Thiên sứ của Allah đã nói:

 “Quả thật sẽ đến với các ngươi một người đàn ông từ xứ Yemen có tên là Uwais, y rời Yemen để lại người mẹ, y đã từng bị mắc bệnh phong hủi, y cầu xin Allah và Ngài đã cho y khỏi căn bệnh đó (làn da của toàn bộ cơ thể trở lại bình thường) trừ một điểm nhỏ bằng đồng tiền vàng (Dinar) hoặc bạc (Dirham). Bởi thế, ai trong các ngươi gặp được y thì hãy nhờ y cầu xin Allah tha thứ cho các ngươi”.

Trong một lời dẫn khác của Muslim, ông Umar nói: Quả thật ta đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật người tốt đẹp nhất trong thế hệ Tabi’een (thế hệ tiếp sau các vị Sahabah) là một người đàn ông được gọi là Uwais, y có người mẹ và y đã từng bị bệnh phong hủi. Ai gặp được y thì hãy nhờ y cầu xin Allah tha thứ cho các ngươi”.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định Uwais bin A’mir là người tốt đẹp nhất trong thế hệ Ta-bi’een.

- Hadith cho thấy phép màu từ nơi sứ mạng Nabi của Thiên sứ Muhammad (saw) rằng Người đã thông tin về một sự việc trước khi nó xảy ra. Người đã thông tin cho biết về một người đàn ông sẽ xuất hiện, Người cho biết tên và mô tả một số đặc điểm và sự việc xảy ra đúng như lời Người thông điệp. Đây là một trong các minh chứng khẳng định Muhammad (saw) đích thực là vị Thiên sứ của Allah.

- Việc làm của ông Umar trong Hadith mang ý nghĩa rằng người tín đồ Muslim phải có nghĩa vụ rao truyền giáo lý cũng như những điều Sunnah; và được phép thừa nhận phúc đức của người thực sự phúc đức cũng như được phép khen ngợi và tuyên dương ai đó nếu không sợ người đó trở nên tự đắc.

- Hadith khẳng định ân phúc của người mới trở về từ cuộc hành trình ngoan đạo rằng lời nguyện cầu của y sẽ có nhiều hy vọng được Allah (swt) đáp lại.

- Hadith kêu gọi các tín đồ nên nhờ cậy những người ngoan đạo cầu nguyện phúc lành cho mình vì sự cầu nguyện của những người ngoan đạo sẽ được Allah (swt) chấp nhận.

- Hadith như muốn nhắn gửi đến các tín đồ Muslim rằng phải nên biết tận dụng triệt để các cơ hội mang nhiều hy vọng được Allah (swt) chấp nhận sự nguyện cầu.

Hadith 371: Ông Umar bin Al-Khattaab thuật lại: Tôi xin phép Nabi (saw) đi làm Umrah và Người cho phép tôi, Người nói:

 “Này người anh em của Ta, chớ đừng quên chúng tôi trong lời cầu nguyện của anh nhé!”.

Trong một lời dẫn khác:

 “Này người anh em của Ta, hãy để chúng tôi trong lời nguyện cầu của anh (tức hãy cầu xin cho chúng tôi với)!” (Hadith Sahih do Abu Dawood, Tirmizdi và Ahmad ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người ở lại nhờ người lữ hành trong cuộc hành trình ngoan đạo cầu xin phúc lành cho mình, đặc biệt là đối với cuộc hành trình hành hương Hajj và Umrah. Đó là điều Sunnah tốt đẹp theo đường lối của Thiên sứ Muhammad (saw).

- Hadith khẳng định phúc đức của Umar.

Hadith 372: Ông Ibnu Umar  thuật lại: Thiên sứ của Allah (saw) từng đi bộ và từng cưỡi con vật cưỡi viếng Masjid Quba’. Người (saw) dâng lễ nguyện Salah trong đó hai Rak’at. (Albukhari, Muslim).

Trong một lời dẫn khác thì Ibnu Umar  nói: Thiên sứ của Allah (saw) thường đi bộ hoặc cưỡi viếng Masjid Quba’ vào mỗi thứ bảy. Ông Ibnu Umar thường làm điều này.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích đi viếng Masjid Quba’ bởi lẽ trong các Hadith Sahih cho biết rằng Thiên sứ của Allah (saw) có nói:

 “Lễ nguyện Salah tại Masjid Quba’ giống như đi làm Umrah” (Tirmizdi).

-                    Hadith cho thấy Ibnu Umar luôn nỗ lực noi theo tấm gương của Thiên sứ (saw). 

Mới hơn Cũ hơn