Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Chương 46: Ân Phúc của tình yêu thương vì Allah và sự kêu gọi đến với nó

Chương 46: Ân Phúc của tình yêu thương vì Allah và sự kêu gọi đến với nó


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Muhammad là sứ giả của Allah. Và những ai đi theo y thì rất nghiêm khắc với những kẻ vô đức tin nhưng rất thương xót lẫn nhau.}(Chương 48 – Al-Fath, câu 29).

{Và những người đã có nhà cửa và có đức tin trước họ đã yêu thương những ai di cư đến với họ.}(Chương 59 – Al-Hashr, câu 9).

Những người đã có nhà cửa và có đức tin trong câu Kinh là những người dân Ansar (cư dân Madinah), còn những người di cư đến là những người Muhajir (cư dân Makkah đến tị nạn ở Madinah).Hadith 373: ÔngAnas bin Malik thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ba điều mà bất cứ ai nếu làm được thì sẽ tìm thấy vị ngọt của đức tin Iman: yêu thương Allah và Thiên sứ của Ngài hơn bất cứ ai khác, yêu thương một người chỉ vì Allah, và ghét quay trở lại sự vô đức tin giống như ghét bị ném vào Hỏa Ngục.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng vị ngọt của đức tin Iman chỉ có được bằng sự ngoan đạo, yêu thích sự ngoan đạo, chú tâm đến chuyện ngoan đạo hơn cuộc sống thế gian.

- Yêu thương Allah (swt) và Thiên sứ của Ngài (saw) có nghĩa là hài long vời những gì Allah (swt)  và Thiên sứ của Ngài (saw) hướng dẫn và chỉ thị, không đi theo dục vọng và ý thích của bản thân để đi ngược lại mệnh lệnh của Ngài và Thiên sứ của Ngài (saw).

- Ghét sự vô đức tin chỉ được thể hiện qua việc không dính vào những hành động và phương tiện dẫn đến sự vô đức tin cũng như tránh những điều dẫn đến sự nghịch đạo và trái lệnh Allah (swt)  và Thiên sứ của Ngài (saw).

Hadith 374: ÔngAbu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Bảy nhóm người sẽ được Allah che mát dưới bóng mát của Ngài vào Ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài: Vị Imam chính trực và công minh; thanh niên chuyên tâm thờ phượng Thượng Đế của y; người đàn ông mà trái tim của y gắn liền với các Masjid; hai người yêu thương nhau vì Allah, họ họp mặt nhau vì Allah và từ biệt nhau cũng vì Allah; người đàn ông mà khi được người phụ nữ có quyền uy và nhan sắc mời gọi thì y nói quả thật tôi sợ Allah; người bố thí một cách thầm kín đến mức tay phải cho đi nhưng tay trái không hề biết; và người luôn tưởng nhớ Allah những lúc ở một mình với đôi mắt tuông dòng lệ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith thông tin cho biết về một cuộc đại triệu tập ở Ngày Sau rằng tất cả nhân loại đều phải đứng trình diện trước Allah để Ngài xét xử với cái nóng của mặt trời trên đỉnh đầu chỉ bằng một gang tay nhưng sẽ không ai có được bóng mát để che thân ngoại trừ bảy hạng người như đã được đề cập.

- Hadith kêu gọi những ai được Allah (swt)  ban cho quyền hành lãnh đạo phải công minh và chính trực, kêu gọi người tín đồ năng thờ phượng Allah (swt)  lúc có trẻ.

- Hadith kêu gọi các tín đồ nam giới phải duy trì lễ nguyện Salah tập thể tại các Masjid.

- Hadith cho thấy tình huynh đệ trong Islam là một tình yêu thiêng liêng, tình yêu này sẽ gắn kết các tín đồ Muslim với nhau trong cuộc đời này.

- Hadith kêu gọi người tín đồ đến với sự Ikhlass tức lòng chân tâm vì Allah (swt)  trong việc thờ phượng và hành thiện. Hadith như muốn cảnh báo các tín đồ tránh xa Riya’. Và một trong những biểu hiện sự thành tâm và không Riya’ chính là hành thiện trong thầm lặng và sợ Allah khi ở một mình.

- Hadith ca ngợi và đề cao lòng Taqwa bởi chỉ có lòng Taqwa mới giúp người bề tôi đánh bại được dục vọng của bản thân.

Hadith 375: ÔngAbu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật Allah phán vào Ngày Phán Xét: Những người yêu thương nhau bởi sự tối cao của TA đâu? Ngày hôm nay TA che mát cho họ dưới bóng mát của TA, Ngày hôm nay là ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của TA.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi đến với việc làm thiện tốt, kêu gọi những người tín đồ Muslim phải yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau dưới tình nghĩa huynh đệ trong Islam. Đó chính là tình yêu thương vì Allah (swt).

Hadith 376: ÔngAbu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng các ngươi sẽ không thể vào Thiên Đàng cho đến khi nào các người có đức tin, và các ngươi không có đức tin cho đến khi nào các ngươi biết yêu thương nhau. Ta sẽ dạy cho các ngươi một điều mà nếu các ngươi thực hiện nó thì các ngươi sẽ yêu thương nhau: các ngươi hãy chào Salam đến nhau!” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định rằng chỉ được vào Thiên Đàng bằng đức tin Iman nhưng đức tin Iman của một người sẽ không thể hoàn thiện một cách trọn vẹn nếu như y không biết yêu thương người anh em của y trong Islam giống như y yêu bản thân y.

- Hadith khẳng định việc chào Salam là một trong những lý do hàng đầu tạo nên sự yêu thương và đoàn kết giữa các tín đồ Muslim với nhau.

Hadith 377: ÔngAbu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Có một người đàn ông đi thăm người anh em của y ở một ngôi làng khác. Trên đường đi của y Allah đã cử một Thiên thần hóa thân thành một người phàm đến gặp y. Khi gặp y, vị Thiên thần hỏi: Anh cần gì? Người đàn ông đó nói: Tôi muốn đi viếng thăm người anh em của tôi ở ngôi làng này. Vị Thiên thần hỏi tiếp: Có phải anh thường nhận ân huệ từ người ấy chăng? Người đàn ông đó nói: Không, tôi yêu mến người đó chỉ vì Allah Tối cao thôi. Vị Thiên thần nói: Quả thật, Ta chính là Thiên sứ của Allah được phái đến gặp ngươi để thông điệp cho ngươi biết rằng Allah đã yêu thương ngươi giống như ngươi đã yêu mến người anh em của ngươi vì Ngài.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

Hadith này đã được giải thích trong chương 45 – Hadith 360.

Hadith 378: ÔngAl-Bara’ bin A’zib  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói về những người Ansar:

 “Không ai yêu thương họ ngoại trừ người có đức tin và không ai căm ghét họ ngoài trừ người giả tạo đức tin Munafiq. Bởi thế, ai yêu thương là yêu thương Allah còn ai căm ghét họ là căm ghét Allah” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định việc yêu thương những người Ansar (cư dân Madinah) là điều bắt buộc bởi vì họ đã ủng hộ và giúp đỡ trong việc gầy dựng Islam, và cũng là biểu hiện của đức tin Iman.

- Hadith khẳng định việc căm ghét và oán thù những người Ansar là điều khiến một người trở thành người Munafiq bị trục xuất khỏi Islam. Tuy nhiên, nếu ghét một ai đó trong số họ do tranh chấp thì đó không phải biểu hiện của Munafiq mà chỉ mang tội.

Hadith 379: ÔngMu’aazd  thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah, Đấng Tối Cao phán: Những người yêu thương nhau vì sự tối cao của TA sẽ được ban cho những chiếc bục ngồi từ ánh hào quang làm cho các vị Nabi cũng như những người chết Shaheed phải ghen tị” (Tirmizdighi lại, ông nói Hadith tốt và xác thực).

Sự ghen tị ở đây mang nghĩa rằng các vị Nabi cũng như những chết Shaheed mong được giống như vậy chứ không mang nghĩa rằng họ mong những phần tốt đẹp đó biến mất. “Làm cho các vị Nabi cũng như những người chết Shaheed phải ghen tị” không có nghĩa là những người đó ân phúc hơn và có vị trị cao hơn các vị Nabi bởi lẽ các vị Nabi là những người ân phúc và có vị trí cao nhất so với nhân loại, mà ở đây chỉ muốn trình bày rằng sự ân phúc của những người biết yêu thương nhau vì Allah (swt) mà thôi.

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim yêu thương và đùm bọc và đoàn kết với nhau.

Hadith 380: ÔngIdris Al-Khawla-ni thuật lại: Có một lần tôi vào Masjid ở Damascus – Syria thì tôi thấy một cậu thanh niên luôn nở nụ cười trên mối với hàm răng trắng sáng. Một số ngồi xung quanh cậu ta, khi họ có vấn đề nào bất đồng quan điểm thì họ đưa vấn đề đó cho cậu ta để lấy ý kiến từ cậu ta. Tôi đã hỏi thăm về cậu ta thì được bảo: Đấy là Mu’aazd bin Jabal. Ngày hôm sau, tôi vội đến Masjid sớm nhưng khi tôi đến thì đã thấy cậu ta đến trước và đang dâng lễ nguyện Salah. Đợi cậu ta thực hiện xong lễ nguyện Salah, tôi tiến đến trước mặt cậu ta và chào Salam rồi tôi nói: Thề bởi Allah, quả thật tôi yêu thương cậu. Cậu ta nói: Vì Allah? Tôi nói: Đúng vậy, tôi yêu cậu vì Allah. Cậu ta lại hỏi: Vì Allah? Tôi nói: Đúng vậy, vì Allah tôi yêu thương cậu. Thế là cậu ta nắm lấy áo choàng của tôi và kéo tôi lại sát cậu ta và nói: Xin báo tin vui, quả thật tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah, Đấng Tối Cao phán: Tình yêu thương của TA chắc chắn dành cho những người yêu thương nhau vì TA, những người ngồi lại với nhau vì TA, những người thăm viếng nhau vì TA và những người hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vì TA” (Hadith Sahih do Malik ghi lại trong bộ Muwatta’).

* Bài học từ Hadith

- Giáo lý Islam khuyến khích người tín đồ Muslim thổ lộ lời yêu thương đến người huỳnh đệ trong Islam mà y yêu thương.

- Hadith cho biết một trong những lễ nghĩa của Islam là không làm phiền đến ai đó đang bận rộn với việc thờ phượng Allah (swt) mà phải đợi đến khi người đó đã kết thúc việc thợ phượng.

- Hadith dạy người tín đồ phép lịch sự trong việc muốn tiến đến gặp ai đó thì nên tiến đến trước mặt của người đó để không làm người đó giật mình.

Hadith 381: ÔngAbu Karimah Al-Miqdaar bin Ma’di-karib  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu một người yêu thương người anh em của mình trong Islam thì y hãy nói cho người đó biết rằng y yêu thương người đó.” (Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói: hadith Sahih).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khuyến các tín đồ nói lời yêu thương đến nhau để tăng thêm tình yêu thương giữa anh em đồng đạo.

Hadith 382: ÔngMu’aazd  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) đã nắm tay của ông và nói:

 “Này Mu’aazd, quả thật Ta yêu thương cậu .. Này Mu’aazd, Ta dặn dò cậu một lời khuyên rằng cậu hãy luôn nói sau mỗi lễ nguyện Salah lời: Ollo-humma a’inni a’la zdikrika wa shukrika wa husni i’ba-datika – Lạy Allah, xin Ngài hãy phù hộ bề tôi luôn biết tưởng nhớ Ngài, tạ ơn Ngài và làm tốt việc thờ phượng Ngài!” (Abu Dawood và Annasa-i ghi lại với đường dẫn xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích các tín đồ Muslim đọc lời Du’a này sau mỗi lễ nguyện Salah bắt buộc.

- Hadith cho thấy sự cao quý của Mu’aazd đối với Thiên sứ của Allah (saw).

Hadith 383: ÔngAnas  bin Malik thuật lại rằng có lần một người đàn ông đang ở cùng với Thiên sứ của Allah thì có một người đàn ông khác đi ngang qua. Người đàn ông đang ở cùng với Thiên sứ của Allah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, quả thật tôi yêu thương người này (người đi ngang qua). Thế là Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Ngươi đã cho y biết điều đó chưa?”. Người đàn ông đang ở cùng với Thiên sứ của Allah (saw) nói: Dạ chưa. Người (saw) nói: “Vậy, ngươi hãy đi nói cho y biết điều đó!”. Vậy là người đàn ông ở cùng với Thiên sứ đi đến người đàn ông đi ngang qua và nói: Quả thật tôi yêu thương anh vì Allah. Người đàn ông đó đáp lại: Allah yêu thương anh bởi những gì mà anh đã yêu thương tôi vì Ngài! (Hadith do Abu Dawood ghi lại với đường dẫn truyền xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Đây là Hadith rõ ràng nhất về việc nói rằng mỗi người tín đồ Muslim nên nói cho người anh em đồng đạo của mình biết rằng mình yêu thương người đó vì Allah. Và người nào được người anh em động đạo của mình nói cho biết rằng y yêu thương mình thì hãy đáp lại: Allah sẽ yêu thương anh bởi những gì anh đã yêu thương tôi vi Ngài! 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN