Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Chương 52: Ân phúc của niềm hy vọng

Chương 52: Ân phúc của niềm hy vọng


Allah, Đấng Tối Cao phán:
{“Tôi giao công việc của tôi cho Allah bởi vì Allah là Đấng Hằng Thấy đám bề tôi của Ngài”. Bởi thế, Allah giải cứu y (người có đức tin) mà chúng âm mưu hại y.} (Chương 40 – Ghafir, câu 44, 45).

Người đã giao công việc của mình cho Allah (swt) được đề cập trong câu Kinh là một người bề tôi ngoan đạo, một người có đức tin thuộc gia quyến của Fir’aun. Người bề tôi này đã giao hết mọi sự việc của mình cho Allah có nghĩa là y đặt tất cả niềm hy vọng nơi Ngài và cuối cùng Allah đã giải cứu y thoát khỏi sự hãm hại của Fir’aun và đồng bọn của hắn.Hadith 438: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah, Đấng Tối Cao phán: TA ở bên người bề tôi của TA lúc y nghĩ đến TA (đặt niềm hy vọng nơi TA) và TA ở cùng y khi nào y nhớ đến TA. Thề bởi Allah, Allah vui mừng cho sự sám hối của người bề tôi của Ngài hơn cả việc ai đó trong các ngươi tìm thấy lại con vật cưỡi của mình đã chạy mất tại một nơi hoang mạc. Và ai đến gần TA một gang tay thì TA sẽ đến gần y một khuỷu tay, ai đến gần TA một khuỷu tay thì TA sẽ đến gần y một sải tay; nếu y đi bộ đến TA thì TA sẽ chạy đến y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người bề tôi luôn nghĩ tốt về Ngài và biết đặt niềm hy vọng nơi lòng thương xót và nhân từ của Ngài.

- Hadith kêu gọi người bề tôi nhanh chân quay về sám hối với Ngài và hãy làm nhiều việc làm thiện tốt và ngoan đạo hơn nữa.

Hadith 439: Ông Jabir bin Abdullah  thuật lại rằng ông đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói trước khi Người qua đời ba ngày:

“Ai đó trong các ngươi chớ đừng chết trừ phi y nghĩ tốt về Allah.” (Muslim).

Có nghĩa là các ngươi hãy luôn nghĩ tốt về Allah chớ tuyệt vọng nơi đức lòng thương xót và đức khoan dung của Ngài.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về việc chán nản và hết hy vọng nơi Allah và Hadith như muốn nói rằng ở những lúc cuối đời thì Người bề tôi cần hướng về Allah và mau mau quay về sám hối với Ngài.

Hadith 440: Ông Anas thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah phán: Này con cháu Adam (con người), TA sẽ tha thứ cho ngươi miễn là ngươi cầu xin TA và hy vọng nơi TA, cho dù ngươi có làm lỗi thế nào TA không quan tâm. Này con cháu Adam, dù cho tội lỗi của ngươi có nhiều như những đám mây trên bầu trời nhưng người cầu xin TA tha thứ thì TA sẵn sàng tha thứ cho người, TA không quan tâm. Này con cháu Adam, dù ngươi có mang cả một trái đất tội lỗi khi đến trình diện TA thì chắc chắn TA cũng sẽ mang cả trái đất của sự tha thứ để tha thứ cho ngươi miễn sao ngươi không Shirk với TA bất cứ điều gì.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

“TA không quan tâm” có nghĩa là Allah không bận tâm đến người bề tôi làm tội lỗi thế nào, nhiều đến mức nào mà Ngài chỉ quan tâm rằng người bề tôi có quay đầu sám hối với Ngài hay không, có đặt niềm hy vọng tốt đẹp hay không; và Ngài chỉ quan tâm rằng người bề tôi có làm Shirk với Ngài hay không.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định lòng nhân từ bao la và đức khoan dung vô bở của Allah dành cho những bề tôi có đức tin của Ngài.

- Hadith thúc người tín đồ Muslim luôn Istighfar và luôn cầu xin và hy vọng điều tốt lành nơi Ngài.

- Hadith khẳng định chỉ cần người bề tôi tránh được tội Shirk với Allah thì Ngài sẽ tha thứ cho y, như Ngài đã phán:

{Quả thật, Allah không tha thứ cho tội Shirk mà Ngài chỉ tha thứ cho các tội lỗi khác đối với ai Ngài muốn.} (Chương 4 – Annisa’, câu 116). 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN