Chương 59: Kêu gọi tìm kế sinh nhai bằng sức lao động của chính mình, tránh việc ăn xin

Kêu gọi tìm kế sinh nhai bằng sức lao động của chính mình, tránh việc ăn xin

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Rôi khi cuộc lễ nguyện Salah đã xong thì các ngươi hãy đi khắp nơi trên trái đất để tìm kiếm thiên lộc của Allah.} (Chương 62 – Al-Jumu’ah, câu 10).

Hadith 536: Ông Abu Abdullah Azzubair bin Al’Auwam thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Việc ai đó trong các ngươi lấy dây thừng của y, đi lên núi, đốn củi, bó nó lại, gánh nó trên lưng mang về rồi bán nó và được Allah ban cho bổng lộc với nó thì điều đó tốt hơn việc y phải đi ăn xin thiên hạ rồi được người này cho, ngươi kia từ chối.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ kiếm sống bằng chính sức lao động của mình.

- Hadith khẳng định lao động là vinh quang miễn sao nó chân chính và lương thiện không nằm trong điều cấm của Islam.

- Hadith như nhắc nhở các tín đồ rằng không có lao động lương thiện chân chính nào là thấp hèn mà chỉ có việc ngửa tay xin người khác mới là hèn hạ.

Hadith 537: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Việc ai đó trong các ngươi gánh đóng củi trên lưng của mình tốt hơn việc y đi hỏi xin thiên hạ rồi được người này cho người kia từ chối.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

(Hadith này đồng nghĩa với Hadith 536)

Hadith 538: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Nabi Dawood không ăn ngoại trừ đó là bằng chính sức lao động của mình” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho người tín đồ thấy rằng việc mưu sinh bằng chính sức lao động của mình là niềm tự hào, bởi đó là việc mưu sinh của các vị Nabi của Allah.

Hadith 539: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Nabi Zakariya là một thợ mộc.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith như muốn khuyên các tín đồ rằng không có gì là hổ thẹn khi chúng ta làm một công việc nào đó để mưu sinh miễn sao công việc đó là chân chính và hợp thực hóa trong giáo lý của Allah và nó được làm bằng chính sức lao động của mình bởi vì trong các vị Nabi của Allah có vị xuất thân là một thợ mộc.

Hadith 540: Ông Al-Miqdar bin Ma’dikarib  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

 “Không có thức ăn nào cho một người tốt bằng thức ăn do chính đôi tay của mình tìm được; và quả thật Nabi của Allah – Abu Dawood chỉ ăn thức ăn do chính đôi tay mình tìm được.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, luôn sống bằng sức lao động của bản thân. Đó là tình thân cao quý và đầy lòng tự trọng của một người.

* Các bài học rút ra từ toàn bộ các Hadith:

- Hadith kếu gọi người tín đồ phải tìm kiếm nguyên nhân và điều đó không hề đi ngược lại với sự phó thác cho Allah.

- Lao động là vinh quang, là niềm vinh hạnh đáng tự hào cho mỗi con người.

- Islam là tôn giáo kêu gọi các tín đồ năng lao động, ca ngợi con người sống bằng sức lạo động của chính mình, không ủng hộ tính lười biếng và lối sống dựa dẫm.

- Islam là một tôn giáo của đời sống thế tục kêu gọi con người sống và lao động chân chính để được cuộc sống tốt đẹp trên thế gian và ở cõi Đời Sau.

Mới hơn Cũ hơn