Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Chương 64: Phúc của người giàu biết tri ân Allah: chi dùng tiền của cho con đường chính nghĩa của Ngài

Phúc của người giàu biết tri ân Allah: chi dùng tiền của cho con đường chính nghĩa của Ngài

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Đối với ai bố thí và sợ Allah, tin nơi cái tốt thì TA (Allah) sẽ làm cho con đường đến (Thiên Đàng) dễ dàng và thuận tiện.} (Chương 92 – Al-Layl, câu 57).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và nó (Hỏa Ngục) sẽ được giữ xa khỏi người ngay chính sợ Allah, người mà y đã bố thí tài sản của mình để thanh lọc (bản thân) và đã không đòi hỏi một ai trả ơn mình về ân huệ đã cho người vì chỉ muốn tìm sắc diện của Thượng Đế của y. Và chắc chắc rồi đây y sẽ hài lòng (về phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho y vào Đời Sau).} (Chương 92 – Al-Layl, câu 1721).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Nếu các ngươi công khai những món vật bố thí thì điều đó cũng tốt (bởi vì các ngươi đã công khai điều tốt); nhưng nếu các ngươi giấu kín và trao các món vật bố thí đó đến tận tay những người nghèo thì điều đó tốt hơn cho các ngươi, nó sẽ xóa đi khỏi các ngươi tội lỗi cho các ngươi. Và Allah là Đấng Thông Toàn những gì các ngươi làm.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 271).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các ngươi chi dùng (cho chính nghĩa của Allah) những vật mà các ngươi yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các ngươi chi ra thì quả thật Allah đều biết rõ.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 92).

Hadith 568: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

 “Chớ ghen tị với ai đó (mong ước được giống như ai đó) ngoại trừ hai hạng người: một người được Allah ban cho của cải, tài sản và y đã chi dùng cho điều chân lý; và một người được Allah ban cho sự khôn ngoan (kiến thức) và y đã thực hành theo sự khôn ngoan đó và truyền dạy nó lại cho người.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith (xem Hadith 541 – chương 60)

Hadith 569: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

 “Chớ mơ ước được giống như ai đó ngoại trừ hai hạng người. Đó là một người được Allah ban cho Qur’an và y đọc Nó ngày đêm; (người mơ ước nói): nếu mình được ban cho giống như vậy thì mình sẽ làm giống như y đã làm. Và một người được Allah ban cho tiền của và y đã chi dùng một cách đúng đắn theo con đường chân lý; (người mơ ước nói): nếu mình được ban cho giống như vậy thì mình sẽ làm giống như y đã làm.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith mang ý nghĩa tương đồng với Hadith 569 nhưng thêm một điều:  Hadith cho biết ân phúc của việc đọc Qur’an đồng thời chấp hành và thực thi theo những gì trong Nó.

Hadith 570: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng có một lần những người nghèo Muhajir đến gặp Thiên Sứ của Allah, nói: Những người giàu có đạt được những cấp bậc cao và được ân thưởng nhiều nơi Thiên Đàng. Thiên Sứ của Allah nói: “Nguyên nhân gì mà họ được như thế?”. Họ nói: Họ dâng lễ nguyện Salah giống như chúng tôi, họ nhịn chay giống như chúng tôi, nhưng họ làm Sadaqah còn chúng tôi thì không và họ giải phóng nô lệ còn chúng tôi thì không. Thiên Sứ của Allah nói:

 “Các ngươi có muốn Ta dạy các ngươi một điều nếu các ngươi làm nó thì những người hơn các ngươi hoặc không bằng các ngươi (trong ân phước), không ai trong bọn họ có thể tốt hơn các ngươi ngoại trừ ai đó làm giống như các ngươi đã làm?”

Họ nói: Dĩ nhiên chúng tôi muốn, thưa Thiên Sứ của Allah.

Thiên Sứ của Allah nói:

“Sau mỗi lễ nguyện Salah (Fardu) các ngươi hãy Tasbih (nói Subnollo-h), Takbir (nói Ollo-hu-akbar) và Tahmeed (nói Alhamdulilla-h) 33 lần”.

Sau đó, những người ngheo Muhajir này quay lại nói với Thiên Sứ của Allah: Những người anh em đồng đạo giàu có của chúng tôi đã nghe được những gì chúng tôi làm và họ đã làm giống như vậy. Thế là Thiên Sứ của Allah nói:

 “Đó là hồng phúc của Allah, Ngài muốn cho ai tùy ý Ngài” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy các vị Sahabah luôn nổ lực tìm kiếm ân phước của Allah, họ tranh nhau làm điều thiện tốt vì muốn được ân phước ở nơi Ngài.

- Hadith cho thấy cái phúc của những người giàu có biết tri ân Allah bằng cách chi dùng sự giàu có của họ cho con đường chính nghĩa của Ngài.

- Hadith cho chúng ta biết rằng có rất nhiều cách để làm điều thiện tốt và tìm kiếm ân phước ở nơi Allah.

- Hadith kêu gọi người giàu có biết tận dụng sự giàu có của mình gặt hái nhiều hơn nữa ân phước của Allah và kêu gọi người nghèo phấn đấu đi tìm sự giàu có để gặt hại ân phước qua con đường chi dùng tài sản cho con đường chính nghĩa của Allah.

- Hadith cho biết ân phước của những lời tụng niệm sau mỗi lễ nguyện Salah Fardu.

- Hadith như muốn nói rằng sự giàu nghèo đều là thử thách của Allah dành cho đám bề tôi của Ngài, nếu người giàu biết tri ân thì y đã vượt qua được thử thách, và nếu người nghèo biết kiên nhẫn và chịu đựng thì y sẽ vượt qua thử thách. Như vậy, người có đức tin phải kiên nhẫn trong hoàn cảnh khó khăn và eo hẹp và phải biết ơn Allah và cảm tạ Ngài khi được ban phát.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB