Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Chương 66: Khuyến khích đàn ông đi viếng mộ và những lời Du-a nên khi đi viếng mộ

 Khuyến khích đàn ông đi viếng mộ và những lời Du-a nên khi đi viếng mộ

Hadith 578: Ông Buraidah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ta đã từng cấm các ngươi đi viếng mộ nhưng giờ các ngươi hãy đi viếng nó.” (Muslim).

Trong lời dẫn khác của Muslim:

“Bởi thế, ai muốn đi viếng mộ thì hãy đi bởi việc viếng mộ sẽ nhắc nhở chúng ta nghĩ đến Ngày Sau”.* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng rằng việc đi viếng mộ là việc làm có trong giáo lý của Islam. Giới học giả Islam đều đồng thuận rằng việc đi viếng mộ là việc làm được Islam khuyến khích (Sunnah) đối với nam giới, đặc biệt nếu viếng mộ cha mẹ, người thân và bạn bè thì là điều nên làm hơn nữa.

Riêng đối với việc đi viếng mộ của nữ giới thì giới học giả có 4 luồng quan điểm khác nhau:

1.   Luồng quan điểm thứ nhất:

Phần đông các học giả cho rằng việc phụ nữ đi viếng mộ là Makruh (tức không đi viếng tốt hơn đi viếng). Các cơ sở cho quan điểm của họ:

- Cơ sở thứ nhất: Hadith do ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah –cầu xin sự bình an và phúc lành cho Người –nói:

 “Allah nguyền rủa những người phụ nữ đi viếng mộ” (Imam Ahmad ghi lại và được Sheikh Al-Albaani xác nhận Sahih).

- Cơ sở thứ hai:Họ cho rằng phụ nữ là phái yếu, dễ xúc động, kém kiên nhẫn và khó kiềm chế bản thân trước những mất mát và đau buồn. Cho nên,phụ nữ đi viếng mộ sợ rằng khi không kiềm chế được xúc cảmcủa bản thân sẽ khóc lóc và có những hành động thể hiện sự đau buồn và thương tiếc một cách thái quá như gào thét, vật vã, la hét được gọi là Niyaah - một điều bị nghiêm cấm trong Islam.

2. Luồng quan điểm thứ hai:

Trường phái Hanafi cho rằng những người phụ nữ được khuyến khích đi viếng mộ giống như nam giới. Bởi Hadith mà Thiên Sứ của Allah bảo đi viếng mộ được nêu trên mang ý nghĩa chung cho cả nam lẫn nữ.

Tuy nhiên, nếu việc đi viếng mộ để khơi dậy nỗi đau khiến cho bản thân khóc lóc, than trách và có những biểu hiện thái quá trái với giáo luật thì không được phép, bởi Hadith: ((Allah nguyền rủa những người phụ nữ đi viếng mộ)).Còn nếu việc đi viếng mộ vì lòng thương người quá cố và muốn cầu nguyện cho họ hoặc để nhắc bản thân nghĩ đến cái chết thì được khuyến khích.

3. Luồng quan điểm thứ ba:

Luồng quan điểm được cho là từ quan điểm của Imam Ahmad được ông Ibn Qudaamah trích dẫn: “Người phụ nữ được phép đi viếng mộ, nhưng với điều kiện là không gây ra điều xấu hay những hành động trái giáo luật cho bản thân hoặc cho người khác”. Và đây cũng là một trong hai quan điểm của Imam As-Shafi’y.

Luồng quan điểm này được dựa trên các cơ sở sau đây:

- Cơ sở thứ nhất: Hadith màThiên Sứ của Allah đã bảo đi viếng mộ được nói ở trên.

- Cơ sởthứ hai:Ý nghĩa của việc viếng mộ là nhằm để nghĩ đến cái chết, và nam nữ đều như nhau trong ý nghĩa này.

- Cơ sở thứ ba:  Hadith do ông Abdullah bin Abu Mulaikah thuật lại rằng: Quả thật vào một ngày nọ, bà ‘A-ishah trở về từ khu mộ, tôi đã hỏi bà: Thưa mẹ của những người có đức tin! Mẹ trở về từ đâu? Bà nói: “Ta đi viếng mộ của người em trai của Ta Abdarrahman mới về”. Tôi nói với bà: Thưa, thế không phải Thiên sứ của Allah – cầu xin sự bình an và phúc lành cho Người – đã nghiêm cấm việc viếng mộ hay sao? Bà nói: “Vâng đúng vậy, Người đã từng cấm việc viếng mộ, nhưng sau đó, Người đã bảo rằng cần nên viếng mộ”. (Hadith do Al-Hakim, Al-Baihaqi ghi lại và được Sheikh Al-Albani xác nhận Sahih trong cuốn Al-Irwa’).

- Cơ sở thứ tư: Hadith ((Allah nguyền rủa những người phụ nữ đi viếng mộ)) có nghĩa là Allah nguyền rủa những người phụ nữ thường xuyên đi viếng mộ hoặc đi nhiều lần, hoặc đem tiếng khóc than và những biểu hiện thái quá đến chỗ mộ.

- Cơ sở thứ năm: Hadith do Muslim ghi lại: Khi Bà ‘A-ishah hỏi Nabi –cầu xin sự bình an và phúc lành cho Người“Thưa Thiên sứ của Allah! Thiếp phải nói như thế nào khi đi viếng mộ?”thì Người bảo: “Nàng hãy nói:

Assalaamu a’la ahlid diyaar minal mu’miniina wal muslimiin wa yarhamu nallahul mustaqdimiina minnah wal musta’khiriin

(Chào bằng an đến những người dân dưới những ngôi mộ này, thuộc những người Mu’min và những người Muslim, cầu xin Allah rủ lòng thương xót những người đi trước và sau của chúng tôi)”.

Họ lập luận: Nếu không cho phép phụ nữ đi viếng mộ thì tại sao Thiên Sứ của Allah lại dạy cho bà ‘A-ishah bài Du’a đi viếng mộ.

4. Luồng quan điểm thứ tư:

Nghiêm cấm phụ nữ đi viếng mộ. Đâylà quan điểm của một số học giả thời nay như Sheikh Bin Baaz, Sheikh Ibn Uthaimeen, Ủy Ban Thường Trực nghiên cứu khoa học và tư vấn Giáo lý của Ả Rập Xê-út, ...

Luồng quan điểm này dựa trên các cơ sở:

- Cơ sở thứ nhất: Hadith Thiên sứ của Allah nói rằng Allah nguyền rủa những phụ nữ đi viếng mộ. Họ lập luận rằng một khi Allah nguyền rủa một sự việc nào đó thì sự việc đó Haram (không được phép).

- Cơ sở thứ hai: Hadithmà Thiên Sứ của Allah bảo đi viếng mộ chỉ mang ý nghĩa dành riêng cho nam giới không bao gồm nữ giới.

- Cơ sở thứ ba: Việc Thiên Sứ của Allah dạy bà ‘A-shah lời Du’a viếng mộkhông nói lên rằng Người cho phép phụ nữ đi viếng mộ.

- Cơ sở thứ tư: Bà ‘A-ishah đi viếng mộ của em trai bà là chuyện thuận tiện khi bà đi ngang đó, chứ không phải bà có định tâm đi viếng mộ của em trai mình ngay từ đầu.

Kết luận

Theo chúng tôi Tư vấn giáo lý Islam, sau khi đã xem xét nghiên cứu thảo luận tỉ mỉ, chúng tôi nhận thấyluồng quan điểm trội nhất về cơ sở Giáo lý là phụ nữ không được phép đi viếng mộ, bởi những lẽ sau:

- Các bằng chứng rằng phụ nữ không được phép mạnh hơn các bằng chứng khẳng định được phép.

- Căn cứ theo các giai đoạn ra đời của các Hadith về việc viếng mộ thì Giáo lý cho việc đi viếng mộ nói chung và dành cho phụ nữ nói riêng có các trình tự sau:

+ Giai đoạn thứ nhất: Việc đi viếng mộ cấm cho cả nam và nữ.

+ Giai đoạn thứ hai: Cho phép đi viếng mộ cho cả nam và nữ. Trong giai đoạn này thì Thiên Sứ của Allah đã cho phép người phụ nữ đi viếng mộ cho nên Người đã dạy bà ‘A-ishah lời Du-a cho việc đi viếng thăm mộ.

+ Giai đoạn thứ ba: Cho phép người đàn ông đi viếng mộ nhưng cấm phụ nữ, do đó Trong Hadith cuối, Thiên Sứ của Allah đã nói: “Allah nguyền rủa những phụ nữ đi viếng mộ”.

Tuy nhiên, nếu người phụ nữ thuận đường đi ngang qua mộ mà không có định tâm ngay từ đầu, muốn vào thăm và Du’a cho những người đang nằm dưới mộ hoặc để nhắc bản thân nghĩ đến cái chết thì không có cơ sở nào trong giáo lý thể hiện sự cấm đoán.

- Hadith cho thấy rằng giáo lý khuyến khích đi viếng mộ là nhằm để nhắc nhở người tín đồ nghĩ cuộc sống Đời Sau, để tâm trí luôn nhớ đến cái chết mà luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

Hadith 579: Bà ‘A-ishah thuật lại mỗi khi vào những đêm của bà, Thiên Sứ của Allah thường đi ra khu chôn cất Al-Baqi’a vào lúc cuối đêm và nói:

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ đi chào Salam đến những người trong mộ và cầu xin Allah tha thứ cho họ với lời giống như Thiên Sứ của Allah đã nói mỗi khi Người đi viếng mộ.

- Hadith là bằng chứng rằng được phép đi viếng mộ trong đêm.

Hadith 580: Ông Buraidah  thuật lại: Thiên Sứ của Allah dạy chúng tôi nói những lời khi đi ra viếng mộ, đó là:

 “Chào Salam đến quí vị hỡi những người có đức tin và những người Muslim trong mộ, và quả thật chúng tôi insha-Allah sẽ hội ngộ quí vị, tôi cầu xin Allah ban phúc lành cho chúng tôi và quí vị” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người đi viếng mộ nói lời Du-a mà Thiên Sứ của Allah đã dạy.

Hadith 581: Ông Ibnu Abbas thuật lại: Có lần, Thiên Sứ của Allah (saw) đi ngang qua những ngôi mộ trong Madinah, Người hướng mặt về phía mộ và nói:

 “Chào bằng an đến quí vị hỡi cư dân nơi cõi mộ, cầu xin Allah tha thứ cho chúng tôi và cho quí vị, quí vị đã đi trước chúng tôi nhưng rồi đây chúng tôi cũng sẽ theo gót quí vị.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy một trong những lễ nghĩa khi đi viếng mộ thì ngoài việc chào Salam và cầu nguyện cho những người trong mộ, người tín đồ còn khuyến khích hướng mặt về mộ khi chào Salam và cầu nguyện.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »