Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Chương 67: Cấm mong muốn được ch.ết

 Cấm mong muốn được ch.ết

Hadith 582: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai đó trong các ngươi chớ ước muốn được ch.ết, nếu y là người tốt và ngoan đạo thì hy vọng rằng y sẽ được gia tăng thêm điều tốt còn nếu y là người làm điều tội lỗi thì hy vọng rằng y sẽ quay đầu sám hối và (được Allah hài lòng)” (Albukhari, Muslim).

Trong lời dẫn của Muslim:

 “Ai đó trong các ngươi chớ ước muốn được ch.ết và cũng chớ cầu xin được ch.ết trước khi nó đến (theo hạn định) bởi quả thật khi ai đó trong các ngươi ch.ết đi thì mọi việc làm của y đều chấm dứt; và bởi vì người có đức tin khi tuổi đời của y càng dài thì y càng gặt hái thêm được điều tốt”.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm người tín đồ ước muốn được ch.ết và cầu xin Allah ban cho cái ch.ết trước khi nó đến theo hạn định của Ngài.

- Hadith cho người tín đồ có đức tin biết rằng người ngoan đạo có tuổi đời dài sẽ thu được nhiều ân phước thêm nữa như Thiên Sứ của Allah (saw) đã nói trong một Hadith khác:

 “Người diễm phúc nhất trong nhân loại là người có tuổi đời dài và làm điều thiện tốt và ngoan đạo”(Tirmizdi).

Hadith 583: Ông Anas bin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Không ai trong các ngươi được phép mong ước được ch.ết khi đối mặt với những tai họa và nạn kiếp. Nếu thực sự phải nghĩ đến ch.ết thì y hãy nói: lạy Allah, xin Ngài hãy để bề tôi được sống nếu cuộc sống tốt cho bề tôi và xin Ngài hãy để bề tôi được ch.ết nếu cái ch.ết là điều tốt cho bề tôi!” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm người Muslim ước muốn được ch.ết mỗi khi gặp phải tai họa và  khó khăn trên cõi trần bởi vì đó là biểu hiện của sự không hài lòng nơi sự tiền định của Allah.

- Và nếu gặp phải hoàn cảnh bắt buộc nghĩ đến cái ch.ết thì theo Sunnah người tín đồ đó hãy nói lời Du’a mà Thiên Sứ của Allah (saw) đã dạy.

Hadith 584: Ông Qais bin Abu Hazim thuật lại: Chúng tôi vào thăm ông Khabbaab bin Al-Arat lúc ông đang được điều trị bệnh bằng phương pháp đốt mô, ông đã được đốt bảy mũi đốt, ông nói: quả thật, những người bạn của ta đã ra đi mà chưa được hưởng phúc của cõi trần còn ta giờ đã có được nhiều tài sản và của cải thì chẳng tìm thấy chỗ giành cho nó ngoại trừ đất bụi. Nếu Thiên Sứ của Allah không cấm cầu xin được ch.ết thì chắc chắn ta đã cầu xin được ch.ết.

Ông Qais bin Abu Hazim nói: Rồi trong một lần khác, chúng tôi đến thăm ông, lúc đó ông đang xây một ngôi nhà của ông, ông nói: quả thật, người Muslim đều được ban cho ân phước tương ứng với mọi thứ mà y đã chi dùng trừ những thứ được dựng lên mặt đất này (ý nói ngôi nhà). (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định việc mong ước được ch.ết là điều cấm trong Islam.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN