Chương 76: Chịu đựng những khổ ải

 Chịu đựng những khổ ải


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Những người biết kiềm chế cơn giận, những người luôn lượng thứ và bao dung với mọi người. Và Allah luôn yêu thương những người làm tốt.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 134).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và chắc chắn ai kiên nhẫn và biết tha thứ thì quả thật đó mới là sự quyết định của mọi việc.} (Chương 42 - Al-shura, câu 43).Hadith 644: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng một người đàn ông nói với Thiên sứ của Allah (saw): Thưa Thiên sứ của Allah, tôi có những người bà con .. tôi luôn hàn gắn và duy trì mối quan hệ họ hàng với họ nhưng họ cứ cắt đứt mối quan hệ với tôi, tôi luôn tốt với họ nhưng họ lại thường làm điều xấu với tôi, tôi luôn kiên nhẫn và xí xóa cho họ nhưng họ cứ lấn tới làm điều xấu với tôi. Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu như anh cư xử giống như những gì anh nói thì sự việc giống như anh đang cho họ ăn những nắm tro vẫn còn nóng và anh sẽ vẫn luôn được sự trợ giúp và bảo vệ từ nơi Allah khỏi những việc làm xấu của họ khi mà anh vẫn còn hành động như thế.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith thúc giục và kêu gọi người tín đồ Muslim đối xứ tốt với bà con ruột thịt ngay cả khi họ cắt đứt quan hệ và thậm chí họ gây ra những điều xấu và phiền hà đối với mình. Và việc làm này sẽ được Allah (swt) yêu thương và luôn che chở.

- Hadith cho thấy những ai không hàn gắn mối quan hệ bà con ruột thịt cũng như cư xử không tốt với họ thì người đó là người đang để vào miệng của mình những nắm tro nóng tức mang tội lỗi vào trong bản thân mình.

- Hadith muốn dạy các tín đồ Muslim rằng hãy sống tốt và cư xử tốt với mọi người, đặc biệt là với bà con ruột bởi vì ai sống và hành xử tốt thì sẽ luôn được Allah (swt) thương xót và phù hộ.

Mới hơn Cũ hơn