Chương 77: Phẫn nộ đối với hành động phạm điều cấm của giáo luật

 Phẫn nộ đối với hành động phạm điều cấm của giáo luật

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và ai tôn trọng những giới cấm của Allah thì là điều tốt cho y đối với Thượng Đế của y.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 30).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những ai có đức tin, nếu các ngươi giúp cho chính nghĩa của Allah thì Ngài sẽ giúp lại cho các ngươi và làm cho bàn chân của các ngươi đứng vững chắc.} (Chương 47 – Muhammad, câu 7).

Hadith 645: Ông Abu Mas’ud ‘Uqbah bin Amru Al-Badri thuật lại: Một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah (saw), nói: Quả thật tôi tham gia lễ nguyện Salah Fajar trễ bởi lẽ người làm Imam đã đọc quá dài. Và tôi chưa bao giờ từng thấy Người nổi giận dữ dội trong bài thuyết giảng của mình giống như bài thuyết giảng của Người trong Ngài hôm đó. Người nói:

 “Quả thật, trong các ngươi có những người đã đuổi người ta chay đi xa. Bởi thế, ai trong các ngươi làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người thì y hãy thực hiện vừa phải (đừng quá dài) bởi quả thật trong số họ (những người phía sau y) có người già yếu, trẻ con và những người có công việc cần của họ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng Islam cho phép tức giận vì tôn giáo và cho phép khiếu nại về những sự việc gây khó khăn và eo hẹp cho mọi người.

- Islam yêu cầu lễ nguyện Salah nên được thực hiện ngắn (chỉ cần đầy đủ các Rukun và các điều Sunnah) nếu như Imam dẫn cuộc lễ nguyện Salah cho nhóm người không kiên nhẫn hoặc không thích quá lâu hoặc trong số họ có trẻ con và người già yếu.

- Hadith là bằng chứng cho thấy rằng được phép trễ lễ nguyện Salah tập thể khi có lý do.

- Hadith nhắc nhở các tín đồ Muslim rằng không được có những hành động khiến cho mọi người gặp khó khăn và trở ngại trong thờ phượng.

Hadith 646: Bà ‘A-ishah thuật lại: Có lần Thiên Sứ của Allah (saw) trở về từ một chuyến đi, Người nhìn thấy một tấm màn tôi đang treo có những hình ảnh, Người đã đổi sắc mặt và nói:

 “Người bị trừng phạt nặng nhất trong nhân loại vào Ngày Phán Xét là những người tranh tài với Allah trong sự tạo hóa (vẽ hình ảnh của tạo vật có linh hồn).” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy Islam cho phép phẫn nộ trước sự việc trái với tôn giáo.

- Hadith là bằng chứng rằng vẽ những tạo vật có linh hồn như con người, động vật là điều bị cấm đoán trong Islam bởi nó giống như hành động tranh tài với Allah trong sự tạo hóa.

Hadith 647: Bà ‘A-ishah thuật lại: Những người Quraish rất quan tâm đến vụ việc của người phụ nữ phạm tội trộm cắp thuộc dòng họ Al-Makhzumah. Họ bảo: Ai sẽ nói chuyện với Thiên Sứ của Allah xin giùm cho cô ta? Một số nói rằng chỉ có Usamah bin Zaid là người thích hợp vì đó là người được Thiên Sứ rất quý mến. Vậy là Usa-mah đã nói chuyện với  Thiên Sứ xin giùm cho người phụ nữ đó. Thiên Sứ của Allah nói với Usa-mah: Anh dám can thiệp vào mức án phạt mà Allah đã sắc lệnh và qui định ư? Sau đó, Thiên Sứ của Allah đứng dậy nói với mọi người:

 “Quả thật, những người thời trước các ngươi bị hủy diệt chỉ vì việc khi nào người phạm tội trộm cắp là người thuộc dòng họ cao quý và tiếng tăm thì họ bỏ qua không áp dụng án phạt còn nếu người phạm tội trộm cắp là người thuộc tầng lớp bần hạn và yếu thế thì họ mới áp dụng án phạt. Ta thề bởi Allah, ngay cả Fatimah con gái của Muhammad phạm tội trộm cắp thì chắc chắn Ta cũng sẽ cắt tay của nó.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng việc xin tội án sau khi Imam đã tuyên bố bản án là điều bị cấm và Hadith cũng cho biết rằng việc phân biệt đối xử trong thi hành án giữa các tầng lớp xã hội là một việc làm bất công khiến cộng đồng xã hội bị hủy diệt.

- Hadith khẳng định rằng sự cao quý, danh giá và tiếng tăm của kẻ phạm tội không làm mất đi bản án của hành vi phạm tội bởi vì trong giáo luật của Allah sự xuất thân cao quý và sang trọng hay xuất thân bần hàn và thấp kém đều ngang bằng nhau ở nơi Ngài, chẳng có ai hơn ai ngoại trừ lòng kính sợ đối với Ngài.

Hadith 648: Ông Anas bin Malik thuật lại: Có lần, Thiên Sứ của Allah nhìn thấy một vết đờm nằm bên trong Masjid ở hướng Qiblah, Người đã thay đổi sắc mặt, Người đứng dậy và dùng tay cạo sạch nó và nói:

 “Quả thật, khi ai đó trong các ngươi đứng dâng lễ nguyện Salah có nghĩa là y đang nói chuyện với Thượng Đế của y hoặc có nghĩa là Thượng Đế đáng ở giữa y và Qiblah. Bởi thế, y chớ khạc nhổ phía trước ở hướng Qiblah mà hãy nên bên trái hoặc dưới bàn chân của y.”

Nói xong, Người cầm lấy một góc nhỏ của chiếc Rida’ (mảnh y phục che thân trên của Người) và nhổ nước bọt vào đó rồi gấp lại và nói: “hoặc y hãy làm như thế này.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng bắt buộc phải kêu gọi người làm điều đúng, thiện tốt và ngăn cản người làm điều sai và xấu đồng thời phải hủy bỏ điều xấu bằng tay nếu có thể.

- Hadith cấm người tín đồ là dơ bẩn Masjid, phải giữ vệ sinh cho Masjid và phải tôn trọng Masjid bởi đó là ngôi nhà của Allah, là nơi mà mọi người đến cầu nguyện.

- Hadith bảo người tín đồ tôn trọng hướng Qiblah cũng như cho biết rằng được phép khạc nhổ vào y phục mặc cho lễ nguyện Salah khi cần.

Mới hơn Cũ hơn