Chương 79: Vị lãnh đạo và cầm quyền công bằng

 Vị lãnh đạo và cầm quyền công bằng

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.} (Chương 16 – Annahl, câu 90).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Các ngươi hãy công bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người công bằng vô tư.} (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 9).Hadith 655: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Bảy nhóm người sẽ được Allah che mát dưới bóng mát của Ngài vào Ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài: Vị Imam chính trực và công minh; thanh niên chuyên tâm thờ phượng Thượng Đế của y; người đàn ông mà trái tim của y gắn liền với các Masjid; hai người yêu thương nhau vì Allah, họ họp mặt nhau vì Allah và từ biệt nhau cũng vì Allah; người đàn ông mà khi được người phụ nữ có quyền uy và nhan sắc mời gọi thì y nói quả thật tôi sợ Allah; người bố thí một cách thầm kín đến mức tay phải cho đi nhưng tay trái không hề biết; và người luôn tưởng nhớ Allah những lúc ở một mình với đôi mắt tuông dòng lệ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith: xem lại Hadith số 374 chương 46

Hadith 656: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, những người công tâm phân minh được ngồi trên những chiếc bục có ánh hào quang ở nơi Allah là những người nắm quyền công bằng và vô tư trong phán quyết cũng như trong thể hiện quyền hành.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết về ân phúc của những người nắm quyền lãnh đạo công tâm phân minh ở Ngày Phán Xét.

- Hadith kêu gọi đến với sự công bằng và vô tư, đặc biết đối với những ai được Allah giao cho quyền hành lãnh đạo và trị vì cộng đồng và đất nước.

Hadith 657: Ông Awf bin Malik thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Những người Imam tốt trong các ngươi là những người mà các ngươi yêu quý họ và họ cũng yêu quý các ngươi, họ cầu nguyện cho các ngươi và các ngươi cầu nguyện cho họ; còn những người Imam xấu trong các ngươi là những người mà các ngươi căm ghét họ và họ cũng căm ghét các ngươi, các ngươi nguyền rủa họ và họ quyền rủa các ngươi.”

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, chúng tôi có nên chống lại họ và rời bỏ họ (tức không tuân thủ và nghe theo sự lãnh đạo và quản lý của họ) không?

Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Không được làm thế nếu như họ vẫn duy trì lễ nguyện Salah, không được làm thế nếu như họ vẫn duy trì lễ nguyện Salah. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích và kêu gọi những nhà lãnh đạo, người nắm quyền cai quản vụ việc của những người Muslim phải luôn kiên quyết giữ vững tinh thần công tâm phân minh.

- Hadith kêu gọi người dân phải vâng lời và tuân theo lãnh đạo đối với các sự việc không trái với mệnh lệnh của Allah.

- Hadith là bằng chứng ngăn cấm sự nổi dậy chống lại các nhà lãnh đạo Islam nếu như họ không biểu hiện những hành động vô đức tin và vẫn duy trì các biểu hiệu của Islam, đặc biệt là lễ nguyện Salah.

- Hadith khẳng định tầm quan trọng của lễ nguyện Salah, Hadith cho thấy lễ nguyện Salah là biểu hiệu chính yếu của Islam bởi vì nó là một trong các trụ cột của Islam.

Hadith 658: Ông Iyaadh bin Himar thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah nói:

 “Trong số cư dân nơi Thiên Đàng sẽ có ba hạng người: người nắm quyền hành cai trị công bằng thanh liêm và hoàn thành nhiệm vụ, người luôn mở lòng thương xót đối với bà con thân thích, và người tín đồ Muslim ngoan đạo có một gia đình lớn (tuy khó khăn) nhưng tránh xa việc ăn xin.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng trong số những người được vào Thiên Đàng thì có nhóm người: những người lãnh đạo liêm chính, thanh khiết và công tâm; những người luôn có trái tim nhân hậu đối với bà con ruột thịt; và những người chỉ kiếm sống chính bằng sức lao động của mình.

- Hadith kêu gọi cư xử tử tế và nhân hậu đối với bà con thân thuộc.

- Hadith ca ngợi những người tín đồ lao động tìm kiếm Rizq của Allah bằng chính sức lao động của mình và chỉ trích những người ăn xin như một cách sinh kế.

- Hadith như muốn khẳng định rằng việc được vào Thiên Đàng ngoài đức tin Iman và sự ngoan đạo thì còn cần đến tinh thần và đạo đức tốt đẹp và đáng ca ngợi. 

Mới hơn Cũ hơn