Đến tháng ramadan 2024
(Ramadan là tháng 9 theo lịch Islam, là tháng hồng phúc, tháng thiêng liêng, là cơ hội vàng mà Allah dành tặng riêng cho cộng đồng Muslim)
    Ngày Giờ Phút Giây

Chương 81: Cấm việc đòi làm lãnh đạo nếu không được bầu chọn hoặc không cần

 Cấm việc đòi làm lãnh đạo nếu không được bầu chọn hoặc không cần


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Đó (Thiên Đàng) là ngôi nhà của Đời Sau mà TA đã làm ra cho những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm điều thối nát. Và những người ngay chính biết sợ Allah sẽ luôn có một kết cuộc tốt đẹp.} (Chương 28 – Al- Qasas, câu 83).Hadith 669: Ông Abu Sa’eed Abdurrahman bin Samurah thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) bảo tôi, Người nói:

 “Này Abdurrahman bin Samurah, ngươi chớ đòi làm lãnh đạo. Bởi quả thật, nêu ngươi được cho làm lãnh đạo không phải do đòi thì ngươi sẽ được (Allah) giúp đỡ và phù hộ; còn nếu ngươi được cho làm lãnh đạo là do đòi thì (Allah) sẽ bỏ mặc ngươi và để ngươi tự gánh vác lấy. Và nếu ngươi đã thề thốt (trên một việc làm nào đó) nhưng rồi ngươi lại thấy việc làm khác tốt hơn thì ngươi hãy đến với cái tốt hơn đó và hãy chịu phạt Kaffarah cho sự thề thốt kia.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith không cho phép đòi làm lãnh đạo nhưng được phép chấp nhận nó khi được chọn làm mà không đòi.

- Hadith cho biết Islam cho phép sự thề thốt, nhưng chỉ được thề với Allah và chỉ thề trên những sự việc đúng và tốt.

- Hadith cho biết khi đã thề thốt làm một điều tốt nào đó thì Islam khuyến khích thực hiện điều đó nhưng nếu thấy một sự việc khác tốt hơn, mang lại hữu ích hơn thì Islam khuyến khích thực hiện cái tốt hơn và chịu phạt Kaffarah cho điều đã thề.

Hình thức Kaffarah cho lời thề nhưng không thực hiện: chuộc một người nữ nô lệ hoặc nuôi ăn mười nghèo với nửa Sa’ thức ăn cho mỗi người (tương đương khoảng 1,5kg), hoặc có thể thay việc nuôi ăn bằng cho quần áo, nếu không có khả năng thì nhịn chay ba ngày liên tiếp.

Hadith 670: Ông Abu Zdar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Này Abu Zdar, quả thật, Ta thấy ngươi là người yếu (không mạnh mẽ, không có khả năng làm lãnh đạo), quả thật Ta yêu quý ngươi giống như Ta yêu bản thân mình, ngươi chớ nhận quyền chỉ huy dù chỉ trên hai người và chớ đến gần tài sản của trẻ mồ côi.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm làm lãnh đạo đối với ai cảm thấy bản thân mình yếu tức không đủ năng lực trong việc đảm nhiệm nó.

- Hadith kêu gọi bảo quản tài sản của trẻ mồ côi không được ăn chặn và chiếm đoạt chúng.

- Hadith cho thấy Islam quan tâm đến tình trạng an lành và tốt đẹp của cộng đồng xã hội; và quan tâm đến tài sản của trẻ mồ côi.

Hadith 671: Ông Abu Zdar thuật lại: Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, Người không dùng tôi sao? Thế là Thiên Sứ của  Allah (saw)  vỗ vai tôi và nói:

“Này Abu Zdar, quả thật, ngươi là người đàn ông yếu (không mạnh mẽ, không có khả năng làm lãnh đạo), và đó là công việc lãnh đạo, vào Ngày Phục  Sinh nó sẽ mang lại phiền phức và sự hối tiếc trừ phi người nhận nó có khả năng đảm nhiệm nó tốt và thực hiện tốt các trách nhiệm của nó.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng ai đòi làm lãnh đạo và chỉ huy thì không bầu chọn người đó và người đáng bầu chọn nhất là người không muốn và ghét công việc lãnh đạo.

- Công việc lãnh đạo và chỉ huy là một Amanah (tín vật) rất lớn mà người đảm nhiệm nó phải chịu trách nhiệm rất lớn trước Allah ở cõi Đời Sau.

Hadith 672: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, một số các ngươi sẽ cố gắng muốn nắm được quyền hành lãnh đạo, nhưng nó sẽ mang lại điều hối tiếc vào Ngày Phục Sinh” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ tránh xa công việc lãnh đạo và chỉ huy bởi vì nó sẽ bị tra hỏi gắt gao vào Ngày Phán Xét.

- Hadith cũng cho biết rằng không ít con người thích làm lãnh đạo chỉ vì lòng tham địa vị và danh vọng. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
⭒Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB