Chương 85: Giữ kín chuyện riêng tư

Giữ kín chuyện riêng tư


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và các ngươi hãy thực hiện cuộc giao ước, quả thật, cuộc giao ước sẽ bị tra hỏi.} (Chương 17 – Al-Isra’, câu 34).Hadith 680: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, người xấu xa nhất trong nhân loại ở nơi Allah vào Ngày Phán Xét là người đàn ông khi ‘gần gũi’ với vợ của mình xong lại đem chuyện chăn gối đó lan truyền cho thiên hạ.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Lời cảnh báo mạnh mẽ đến những ai lan truyền chuyện riêng tư của vợ chồng. Đây được xem là một hành vi đại trọng tội.

- Một trong những quyền của người vợ đối với người chồng là người chồng không được mang chuyện riêng tư của cô ta công khai ra ngoài.

Hadith 681: Ông Abdullah con trai của ông Umar  thuật lại: Cha tôi, Umar kể: 

Lúc Hafsah (con gái của ông) trở thành người góa phụ, ta đã gặp Uthman bin Affan, ta đề nghị gả Hafsah cho ông ấy và ông ấy nói:

 “Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.” Ta đã chờ đợi một khoảng thời gian. Sau đó, ông ấy gặp ta và nói:

 “Có vẻ là tôi không nên cưới cô ấy lúc này.” Thế là ta gặp Abu Bakr Assiddeeq, ta đề nghị gả Hafsah cho ông ấy nhưng ông ấy im lặng và không hồi đáp bất cứ điều gì cho ta. 

Ta đã giận ông ấy hơn cả ông Uthman vi ta đã đợi nhiều ngày. Sau đó, Thiên Sứ của Allah hỏi cưới Hafsah và ta đã gả Hafsah cho Người. Sau đó, Abu Bakr gặp ta, ông ấy nói: 

“Có lẽ anh đã buồn giận tôi khi anh đề nghị gả Hafsah cho tôi nhưng tôi đã không hồi đáp cho ông bất cứ điều gì?” Ta trả lời: Đúng vậy. Ông Abu Bakr nói: 

“Thật ra chẳng có điều gì ngăn cản tôi không hồi đáp lại anh ngoại trừ việc tôi đã biết Thiên Sứ của Allah (saw) đã nhắc về cô ta, và tôi thì không muốn công khai chuyện riêng tư của Thiên Sứ (saw)

Nếu Người (saw) đã từ bỏ việc cưới cô ta thì chắc chắn tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh.” (Albukhari).

* Giảng giải một số điều liên quan:

Người chồng trước của bà Hafsah là Junais bin Huzdafah, là một vị Sahabah của Thiên Sứ (saw). Ông qua đời vì hậu quả của thương tích trong trận chiến Uhud.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy giáo lý Islam cho phép một người đề nghị gả con gái của mình cho ai mà y thấy người đó đức hạnh và tốt đẹp. Và đây là việc làm hợp lý và tốt, không có gì phải xấu hổ và e ngại.

- Hadith cho thấy việc Thiên Sứ hỏi cưới ai đó sẽ cấm người khác (vào hỏi cưới) khi họ đã biết chuyện.

- Hadith kêu gọi người tín đồ phải có trách nhiệm giữ kín chuyện riêng tư của người anh em của mình.

- Hadith cho thấy rằng được phép cưới người phụ nữ mà Thiên Sứ đã đề cập đến nhưng sau đó Người buông, bởi vì người phụ nữ đó không được xem là vợ của Người.

Hadith 682: Bà ‘A-ishah thuật lại: Có một lần, trong lúc tất cả các bà vợ của Thiên Sứ đang ở cùng với Người thì Fatimah đến. 

Fatimah bước đến với dáng đi thật giống hệt với Thiên Sứ của Allah, không khác chút nào cả. Khi Thiên Sứ của Allah gặp cô ấy, Người chào đón niềm nở, Người nói:

 “Chào đón con gái của Ta!” Rồi Người kéo cô ấy ngồi sát bên phải hay bên trái của Người. Sau đó, Người thì thầm với cô ấy một điều gì đó làm cô ấy bật khóc và khóc rất nhiều. 

Khi nhìn thấy sự đau buồn và lo sợ của cô ấy thì Người lại thì thầm một điều gì đó với cô ấy lần thứ hai và làm cô ấy bật cười thích thú. Tôi nói với Fatimah: 

“Thiên Sứ của Allah đã thì thầm riêng tư với cô trong lúc đang cùng với các người vợ của Người rồi đã bật khóc.” Sau khi, Thiên Sứ của Allah rời đi, tôi đã hỏi Fatimah: 

“Thiên Sứ của Allah đã nói gì với cô vậy?” Fatimah trả lời: “Tôi không công khai những điều mà Thiên Sứ của Allah đã bí mật nó.” Rồi sau khi Thiên Sứ của Allah qua đời, tôi nói với Fatimah:

 “Với quyền được biết điều chân lý cũng như trách nhiệm của cô phải nói sự thật thì cô hãy cho tôi biết Thiên Sứ của Allah đã nói gì trong lần thì thầm đó?” 

Fatimah nói: “Bây giờ thì được. Trong lần thì thầm thứ nhất, Cha nói:

“Đại Thiên Thần Jibril thường đến ôn Qur’an cho cha một lần trong năm và lần này ngài đến ôn cho cha đến hai lần, quả thật, cha thấy cái chết của cha đang đến gần, bởi thế, con hãy sợ Allah và kiên nhẫn, và quả thật cha là người đi trước tốt nhất cho con [noi theo].” Nên tôi đã khóc. Nhưng khi Cha thấy tôi đau buộn và lo sợ thì Cha thì thầm với tôi lần hai, Cha nói: “Này Fatimah, con có hài lòng khi con là người phụ nữ đứng đấu trong các phụ nữ có đức tin [về Iman và đức hạnh].” Thế là tôi đã cười. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy chúng ta được phép khóc (thể hiện cảm xúc) một cách không mang tội.

- Hadith khẳng định hồng phúc của Fatimah rằng bà là người phụ nữ tốt đẹp nhất trong cộng đồng tín đồ của Muhammad.

- Hadith kêu gọi người có đức tin phải biên kiên nhẫn chịu đựng trên những tai họa và những mất mát, và chớ kiêu hãnh và quá tự hào về bản thân khi có được một ân huệ nào đó.

Hadith 683: Ông Anas bin Malik thuật lại: Có lần, Thiên Sứ của Allah (saw) đến lúc tôi đang chơi cùng với mấy đứa trẻ khác.

 Người đã chào Salam đến chúng tôi và sai tôi đi công việc cho Người, và công việc đó làm tôi về trễ với mẹ của tôi. Khi tôi trở về nhà, mẹ tôi hỏi: Sao con về trễ? 

Tôi nói: Dạ, Thiên Sứ của Allah đã sai con đi công việc vặt cho Người. Mẹ tôi hỏi: Công việc gì? 

Tôi nói: Đó là chuyện riêng tư. Mẹ tôi nói: Con chớ nói cho bất cứ ai về chuyện riêng tư của Thiên Sứ. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định ân phúc của ông Anas bin Malik và cho thấy sự trung thực và chính trực của ông trong việc giữ kín chuyện riêng tư của Thiên Sứ lúc sống cũng như lúc Người đã qua đời.

- Hadith muốn khẳng định rằng việc giữ kín chuyện riêng tư của người anh em đồng đạo là một trong những phẩm chất đạo đức cao quý của Islam. 

Mới hơn Cũ hơn