Chương 86: Thực hiện giao ước và lời hứa

 Thực hiện giao ước và lời hứa


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và các ngươi hãy thực hiện cuộc giao ước, quả thật, cuộc giao ước sẽ bị tra hỏi.} (Chương 17 – Al-Isra’, câu 34).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và hãy làm tròn lời giao ước của Allah khi các ngươi đã giao ước.} (Chương 16 – Annahl, câu 91).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy thực hiện những giao ước.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 1).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin, tại sao các ngươi nói ra những điều mà các người không làm? Điều đáng ghét nhất đối với Allah chính là việc các ngươi ra những điều mà các ngươi không làm.} (Chương 61 – Assaf, câu 2, 3).Hadith 684: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Bản chất của người Muna-fiq (giả tạo đức tin hoặc đạo đức giả) có ba: khi nói thì dối, khi hứa thì không giữ lời, và khi được tín nhiệm thì gian lận và lừa phỉnh.” (Albukhari, Muslim).

Còn trong lời dẫn của Muslim thì có phần bổ sung:

 “Và nếu đã nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah thì khẳng định mình là Muslim”

* Bài học từ Hadith:

- Hadith khẳng định rằng ai tập hợp trong người những bản chất này thì đó là người Muna-fiq vô đức tin, danh nghĩa Islam chẳng mang lại lợi ích gì cho y; có người thì bảo rằng ai mang những bản chất đó thì Islam của y không trọn vẹn, và đây là câu nói đúng hơn và hợp lý hơn, có nghĩa là ai có hành vi theo bản chất xấu đó thì là kẻ mang tội và sai trái giống với bản chất của người Muna-fiq chứ không phải là kẻ ngoại đạo vô đức tin.

- Hadith nhắc nhở những người có đức tin những bản chất xấu và kêu gọi họ tránh xa chúng ra nếu như muốn đức tin Iman của mình được trọn vẹn.

Hadith 685: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Bốn bản chất mà ai có chúng trong người thì trở thành một kẻ Muna-fiq hoặc ai có một trong số chúng trong người thì đã mang trong mình một thuộc tính của Nifaaq (giả tạo đức tin) cho đến khi nào y từ bỏ nó: khi nói thì dối, khi hứa thì không giữ lời, khi giao ước thì bội ước và khi tranh luận thì thô tục.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith trước đó (284) đã đề cập đến 3 bản chất của người Muna-fiq giờ trong Hadith này lại đề cập đến 4 bản chất. Điều này không có sự mâu thuẫn giữa hai Hadith vì số lượng được đề cập trong cả hai đều không mang ý nghĩa giới hạn mà chỉ muốn liệt kê những bản chất tiêu biểu của những người Muna-fiq bởi lẽ ngoài những bản chất này ra thì người Muna-fiq còn có nhiều bản chất xấu khác.

- Hadith kêu gọi những người có đức tin thanh lọc bản thân khỏi những bản chất và tính cách xấu, và những gì được đề cập trong Hadith là những bản chất và tính cách xấu tiêu biểu nhất, những bản chất và tính cách mà chúng sẽ làm mất đi sự trọn vẹn của đức tin Iman cũng như sẽ gây ra tai hại cho cá nhận và cộng đồng.

Hadith 686: Ông Jabir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu quả thật có tiền thu được từ xứ Bahrain thì chắc chắn Ta đã đưa cho ngươi thế này, thế này và thế này.”

Nhưng nguồn tiền của Bahrain đã không được thu cho tới khi Thiên Sứ của Allah qua đời. Rồi sau đó, nguồn tiền của Bahrain đã thu được trong thời của Abu Bakr (lúc ông đang nhiệm kỳ Khalifah. Khi nguồn tiền vừa thu được, ông Abu Bakr đã thông báo: Ai mà Thiên Sứ của Allah đã hứa cho hoặc nợ y một thứ gì đó thì hãy đến đây với ta. Vậy là tôi đã đến và nói với ông ấy: Quả thật, Thiên Sứ của Allah đã nói với tôi thế này và thế này. Nghe xong, ông Abu Bakr lấy hai bàn tay hốt một nắm đầy từ đống tiền đưa cho tôi. Tôi đếm thì nó được 500. Rồi ông Abu Bakr bảo tôi lấy thêm gấp đôi như vậy.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ông Abu Bakr là một người chính trực, ông đã thực hiện những gì mà Thiên Sứ của Allah đã hứa.

- Abu Bakr đã liền đưa cho Jabir số tiền dựa theo lời nói của Jabir và tin lời nói của ông ấy bởi vì Abu Bakr biết rõ Jabir là người ngoan đạo và không màng danh lợi của thế gian hoặc sau khi đã đủ bằng chứng xác thực sự việc.

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim phải thực hiện lời hứa và giao ước, bởi đó là bản chất tốt đẹp của Islam.

Mới hơn Cũ hơn