Chương 94: Sự hiếu khách

Sự hiếu khách

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Há Ngươi (Muhammad) có biết câu chuyện về các vị khách vinh dự của Ibrahim chưa? Khi họ đến với Y, họ chào Salam và Y đáp lại lời chào Salam. Họ là đám người lạ mặt. Rồi Y quay vào gặp người nhà rồi mang thịt bò con béo ra. Y đặt nó trước mặt khách (nhưng họ không ăn nên) Y nói: sao quý khách không ăn?}  (Chương 51 – Azdzdariyat, câu 24 -27).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Người dân của Y (Lut) chạy đến gặp Y bởi vì từ trước họ đã quen thói làm điều thô bỉ. (Khi thấy khách lạ) Lut bảo họ: “Hỡi dân ta, đây, các đứa con gái của Ta. Chúng trong sạch cho các ngươi hơn (trong việc chăn gối). Nào hãy sợ Allah và chớ hạ nhục Ta trước mặt khách. Trong các ngươi, chẳng có một người nào biết điều hay sao?”} (Chương 11 – Hud, câu 78).Hadith 701: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai tin nơi Allah và Ngày Sau thì chớ gây phiền hà đến người hàng xóm của y. Ai tin nơi Allah và Ngày Sau thì hãy hiếu khách. Ai tin nơi Allah và Ngày Sau thì hãy nói lời tốt đẹp hoặc giữ im lặng.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

Hadith cho biết 3 trong những dấu hiệu biểu hiện đức tin Iman trọn vẹn của một người là:

·          Người chủ nhà tiếp đón khách viếng tử tế và hiếu khách. Hiếu khách là đón chào khách với gương mặt tươi cười và niềm nở, tiếp đãi họ một cách chu đáo và sốt sắng.

·          Không gây phiền hà đến những người đang sống bên cạnh và xung quanh. Điều này muốn nói rằng phải nên thường xuyên chào hỏi và thăm viếng họ, thỉnh thoảng biếu quà cáp cho họ, khi họ cần thì sẵn lòng trợ giúp họ. Nếu là người láng giềng và hàng xóm là bà con ruột thịt thì cần có hành động tự tế và thường xuyên hơn nữa đối với họ.

·          Không nói nhiều trừ phi nói những điều tốt đẹp như kêu gọi người làm việc tốt và ngăn cản người việc xấu, còn không thì nên giữ im lặng.

Hadith 701: Ông Abu Shuraih Khuwailid bin Amru Al-Khuza’i thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai tin nơi Allah và Ngày Sau thì hãy hiếu khách và đáp ứng quyền của khách.”

Các vị Sahabah hỏi: Quyền của khách là gì? Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quyền của khách là được tiếp đãi một ngày một đêm, hiếu khách là ba ngày, còn những gì sau đó là thuộc về lòng hảo tâm.” (Albukhari, Muslim).

Trong lời dẫn của Muslim, Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Hiếu khách thì ba ngày và nghĩa vụ tiếp khách là một ngày một đêm; và một người đàn ông Muslim không được phép ở lại nhà của người anh em của mình cho đến khi y làm cho người anh em đó mang tội.”

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, làm cho mang tội là như thế nào?

Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Y nán lại và người chủ nhà không tìm thấy gì để thể hiện sự hiếu khách đối với y.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy việc hiếu khách là ba ngày, đó là nghĩa vụ cho tình anh em đồng đạo, còn những gì hơn thế là lòng hảo tâm.

- Người chủ nhà được yêu cầu phải tiếp đãi khách nồng hậu trong ngày và đêm thứ nhất, còn hai ngày sau đó thì tiếp đãi bình thường với những gì được cho là đơn giản.

- Hadith cho thấy người Muslim bị chỉ trích khi làm khách của người anh em đồng đạo của y trong khi y biết người anh em đó nghèo không có gì để tiếp đãi y khiến cho người anh em đó rơi vào những hành vi tội lỗi như nói xấu sau lưng y hoặc có thể đôi lúc phải nói dối. 

Mới hơn Cũ hơn