Chương 95: Khuyến khích báo tin vui và chúc mừng điều tốt lành

 Khuyến khích báo tin vui và chúc mừng điều tốt lành

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{(Hỡi Muhammad!) Hãy báo tin mừng cho bầy tôi của TA. Những người mà họ lắng nghe Lời Phán và tuân theo điều tốt nhất của Nó.} (Chương 39 – Azzumar, câu 17,18).

Lắng nghe Lời Phán tức Qur’an và tuân theo điều tốt nhất của Nó như xí xóa, bỏ qua cho những ai cư xử xấu, gia hạn cho người nợ, ...

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Thượng Đế của họ sẽ báo cho họ tin vui về sự Khoan Dung và sự Hài Lòng của Ngài và về các Ngôi Vườn Thiên Đàng dành làm phần thưởng cho họ, trong đó, họ sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận và vĩnh cửu.} (Chương 9 – Attawbah, câu 21).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và quí vị hãy vui lên với tin mừng về Thiên Đàng mà quí vị đã được hứa hẹn.} (Chương 41 – Fussilat, câu 30).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Bởi thế, TA (Allah) đã báo tin mừng cho Y (Ibrahim) về một đứa con trai biết chịu đựng.} (Chương 37 – Assa-faat, câu 101).

Đứa con trai biết chịu đựng trong câu Kinh, có lời giảng giải là Nabi Isma’il, có lời giảng giải là Nabi Is-haq.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và quả thật, các Sứ Giả (Thiên Thần) của TA (Allah) đã mang tin mừng đến cho Ibrahim.} (Chương 11 – Hud, câu 69).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và vợ của Y (Ibrahim) đứng cười (lúc tiếp đãi khách). Thế là TA (Allah) báo tin mừng cho nữ về (đứa con trai) Is-haq và sau Is-haq là (đứa cháu nội) Ya’qub.} (Chương 11 – Hud, câu 71).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Bởi thế, các Thiên Thần gọi Y (Zakariya) lúc Y đứng dâng lễ nguyện Salah trong phòng tu rằng Allah báo tin mừng cho ngươi về (một đứa con trai tên) Yahya để xác nhận một Lời Phán từ Allah và (đứa con này) vừa là một nhà lãnh đạo trong sạch vừa là một vị Nabi ngoan đạo.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 39).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{(Ngươi hãy nhớ) khi các Thiên Thần nói: “Này Maryam, quả thật Allah báo tin mừng cho ngươi (về đứa con trai) bằng một Lời Phán từ Ngài tên Masih.”} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 45).

Hadith 701: Ông Abu Ibrahim – có lời nói Abu Muhammad hoặc Abu Mu’awiyah – Abdullah bin Abu Awfa  thuật lại: Quả thật Thiên Sứ của Allah (saw) đã báo tin mừng cho bà Khadijah (vợ của Người) về một ngôi nhà trong Thiên Đàng được làm từ một viên ngọc trai trống rỗng, trong đó, không có sự ôn ào và cũng không có sự mệt mỏi. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích báo tin về những điều tốt lành cho ai đó bởi điều đó làm vui lòng người có đức tin.

- Hadith khẳng định ân phúc của bà Khadijah. Đây là người vợ đầu của Thiên Sứ, là người phụ nữ đầu tiên có đức tin nơi Người. Bà là người đã hy sinh bản thân và tài sản của mình cho con đường thiết lập tôn giáo Islam của Người, và bà là người vợ mà Người yêu thương nhất trong các bà vợ của Người. Người (saw) nói về bà Khadijah:

 “Quả thật, nàng đã có đức tin nơi Ta trong khi mọi người đã phủ nhận Ta, nàng đã tin Ta trong khi mọi người đã cho rằng Ta nói dối, và nàng đã hy tài sản của nàng cho Ta trong khi mọi người đã gây cản trở Ta.” (Ahmad).

Hadith 702: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại: Một lần nọ, tôi làm Wudu’ tại nhà rồi đi ra. 

Tôi nói với lòng: chắc chắn mình phải theo sát Thiên Sứ của Allah, mình phải ở cùng với Người trong ngày hôm nay. 

Thế là tôi đến Masjid, tôi hỏi Thiên Sứ của Allah đi đâu rồi thì họ nói Người đi hướng này. Vậy là tôi cứ đi theo dấu chân của Người và hỏi thăm mọi người về Người cho tới khi tôi đi vào khu vườn có giếng nước tên Arees (trong Madinah). 

Tôi ngồi ngay cửa vào của khu vườn đợi cho đến khi Thiên Sứ của Allah xong việc vệ sinh cá nhân và Wudu’ thì tôi đứng dậy tiến đến gặp Người. 

Khi tôi đến gặp Người thì tôi thấy Người đang ngồi trên bệ giếng Arees, hai cẳng chân của Người phơi trần và thả đu đưa xuống giếng. 

Tôi chào Salam Người rồi trở lại ngồi ngay cửa vào. Tôi nói với lòng: hôm nay mình làm người canh gác cửa cho Thiên Sứ của Allah. Thế rồi ông Abu Bakr đến và gõ cửa. 

Tôi hỏi: ai vậy? Ông ấy đáp: Abu Bakr.

 Tôi nói: Đợi chút. Rồi đi vào thưa với Thiên Sứ của Allah: Thưa Thiên Sứ của Allah, ông Abu Bakr ngoài cửa, ông ấy xin phép vào.

 Thiên Sứ của Allah nói: “Hãy cho phép ông ấy vào và hãy báo tin mừng cho ông ấy về Thiên Đàng!”

Tôi quay ra và nói với ông Abu Bakr: mời ông vào, Thiên Sứ của Allah báo tin mừng cho ông về Thiên Đàng. 

Ông Abu Bakr đi vào và ngồi bên phải của Thiên Sứ trên bệ giếng cùng với Người và thả hai chân xuống giếng giống như Thiên Sứ của Allah và hai cẳng chân của ông cũng phơi trần ra ngoài. 

Tôi quay ra cửa và tiếp tục ngồi. Quả thật, tôi đã bỏ em trai tôi đang lấy Wudu’ tại nhà, tôi mong nó sẽ đến đây cùng tôi, tôi mong người gõ cửa sẽ là nó (để được Thiên Sứ của Allah báo tin mừng về Thiên Đàng). Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa, tôi hỏi: ai vậy? Người đó nói: Umar bin Al-Khattab. 

Tôi bảo: đợi chút. Rồi tôi đi vào, tôi chào Salam cho Thiên Sứ của Allah và nói: Umar đang đứng ở bên ngoài xin phép vào. 

Thiên Sứ của Allah nói: “Hãy cho phép ông ấy vào và hãy báo tin mừng cho ông ấy về Thiên Đàng!”

Tôi quay ra nói với Umar: mời ông vào, Thiên Sứ của Allah báo tin mừng cho ông về Thiên Đàng. 

Ông Umar đi vào và ngồi bên trái Thiên Sứ của Allah trên bệ giếng và thả hai chân xuống giếng. 

Rồi tôi quay ra cửa và tiếp tục ngồi và nói: nếu Alalh muốn điều tốt cho nó – ý nói em trai tôi, tôi mong nó sẽ đến. 

Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa. Tôi hỏi ai vậy thì được trả lời: Uthman bin Affan. 

Tôi nói: đợi chút. Rồi tôi đi vào báo cho Thiên Sứ của Allah và Người nói: “Hãy cho phép cậu ta vào và hãy báo tin mừng cho cậu ta về Thiên Đàng cùng với việc phải hứng chịu một tai họa!”

Tôi quay ra nói Uthman: Thiên Sứ của Allah cho phép anh vào và Người báo tin mừng cho anh về Thiên Đàng cùng với việc phải hứng chịu một tai họa. 

Ông Uthman đi vào và thấy bệ giếng đã hết chỗ nên ngồi phía đối diện với họ.

Sa’eed bin Al-Musayyib nói: Thứ tự đó chính là các ngôi mộ của họ. (Albukhari, Muslim).

Trong một lời dẫn khác thì có thêm chi tiết: “Thiên Sứ ra lệnh cho tôi gác cửa” và “Uthman khi được báo tin mừng thì ông nói Alhamdulillah rồi nói Ollo-hul-musta’an.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy các vị Sahabah luôn nỗ lực ở bên cạnh Thiên Sứ của Allah.

- Hadith cho thấy được phép tình nguyện phục vụ cho người khác. Quả thật, ông Abu Musa đã tình nguyện làm người gác cửa cho Thiên Sứ của Allah và Thiên Sứ của Allah đã xác nhận điều đó.

- Hadith kêu gọi người tín đồ nên xin phép khi đi vào nhà của ai đó hay khu vực nào đó được canh gác.

- Hadith khẳng định ân phúc của Abu Bakr, Umar và Uthman, và họ là những người thuộc cư dân của Thiên Đàng.

- Hadith cho thấy phép màu của Thiên Sứ khi Người báo cho biết Uthman biết trước điều sẽ xảy đến với ông và nó đã xảy ra đúng như thế.

Hadith 703: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Có lần, khi chúng tôi đang ngồi cùng với Thiên Sứ của Allah, lúc đó ở cùng với chúng tôi có cả Abu Bakr và Umar. 

Đột nhiên, Thiên Sứ của Allah đứng dậy và rời đi. Do Người đi khá lâu mà không quay lại nên chúng tôi lo lắng sợ rằng Người gặp chuyện chẳng lành khi không có chúng tôi bên cạnh. Tôi là người đầu tiên lo lắng nên tôi vội rời nhóm và đi tìm Người. 

Tôi đi tìm kiếm Người cho đến khi tới được một khu vườn thuộc quyền sở hữu của một người Ansar thuộc dòng tộc Annajjaar. 

Tôi đã cố tìm kiếm cửa vào khu vườn những không tìm thấy một cái cửa nào cả. Rồi tôi bất chợt nhìn thấy một dòng suối chảy vào trong vườn từ một cái giếng nằm bên ngoài. 

Thế là tôi lượn mình như một con cáo đi vào khu vườn theo lối đó và tôi đã gặp được Thiên Sứ của Allah. Người nói: “Abu Huroiroh phải không?” Tôi nói: Thưa, đúng vậy. 

Người nói: “Có chuyện gì?” Tôi nói: Trong lúc đang ngồi với chúng tôi bỗng dưng Người đứng dậy rời đi khá lâu mà không trở lại nên chúng tôi ai nấy cũng lo lắng sợ Người gặp chuyện chẳng lành. 

Và tôi là người đầu tiên đã rất lo nên tôi đi tìm Người, tôi đến khu vườn này và đã lẻn vào giống như một con cáo, và những người còn lại đang theo sau tôi. Thiên Sứ của Allah đưa cho tôi đôi dép của Người và nói:

 “Này Abu Huroiroh, cậu hãy lấy đôi dép của Ta mang đi, và ai mà cậu nhìn thấy bên ngoài khu vườn này chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah một cách trung thực bằng trái tim của y thì cậu hãy báo tin mừng cho y về Thiên Đàng.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng căn bản của đức tin Iman sẽ đưa một người vào Thiên Đàng hoặc là ngay từ ban đầu hoặc là sau khi đã trở ra từ Hỏa Ngục.

- Hadith khuyến khích báo tin tốt lành và được yêu thích.

- Hadith cho thấy các vị Sahabah luôn quan tâm và lo lắng rất nhiều cho Thiên Sứ của Allah.

Hadith 704: Ông Ibnu Shuma-sah thuật lại: Chúng tôi đến thăm ông Amru bin Al-Ass trong lúc ông ấy đang hấp hối. 

Ông ấy đã khóc rất lâu và hướng mặt về phía bức tường. Con trai ông nói: Cha ơi, chẳng phải Thiên Sứ của Allah đã báo tin mừng cho cha về Thiên Đàng rồi đó sao? 

Ông ấy quay mặt lại phía chúng tôi và nói: “Quả thật, có một điều ta cho rằng nó tốt nhất cho ta, đó là tuyên thệ chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah và Muhammad là Thiên Sứ của Ngài.

 Quả thật, tôi đã trải qua ba giai đoạn: (Giai đoạn) ta đã từng là người ghét Thiên Sứ của Allah nhất, không có bất cứ thứ gì làm ta yêu thích hơn việc lấy mạng của Người, và nếu ta chết trong giai đoạn đó thì chắc chắn tôi sẽ là cư dân của Hỏa Ngục.

 Nhưng rồi (giai đoạn thứ hai) Allah đã để Islam trong trái tim ta. Ta đến gặp Thiên Sứ của Allah, ta nói với Người: Người hãy mở bàn tay phải của Người ra để tôi giao ước nguyện trung thành với Người. Thế là Người mở bàn tay phải của Người ra, bàn tay ta nắm chặt lấy bàn tay Người, Người nói: ‘Sao vậy, Amru?’ 

Ta nói: Tôi muốn giao điều kiện. Người nói: ‘Điều kiện gì?’ Ta nói: Tôi sẽ được tha thứ tội lỗi đã qua. Người nói:

 “Ngươi không biết rằng Islam lau sạch tất cả những gì trước nó; rằng cuộc dời cư ‘Hijrah’ lau sạch những gì trước nó; và rằng cuộc hành hương Hajj lau sạch những gì trước nó.”

Thế là kể từ đó, không có bất kỳ ai chiếm lấy tình yêu thương của ta hơn Thiên Sứ của Allah, và trong mắt ta không ai đáng được kính trọng hơn Người; và đôi mắt ta gần như không đủ can đảm để nhìn gương mặt  sáng ngời và cao quý của Người, và nếu ta được yêu cầu mô tả về gương mặt của Người thì chắc ta không thể vì ta chưa bao giờ dám nhìn lâu thẳng vào gương mặt của Người. Và nếu ta chết trong tình trạng đó thì ta nghĩ rằng mình là cư dân của Thiên Đàng.

Sau đó (giai đoạn thứ ba) ta được giao phó gánh vác nhiều trách nhiệm (tiếp quản việc lãnh đạo và trông coi Ai Cập sau khi Islam chinh phục được bởi sự chỉ định của Umar bin Al-Khattab), ta không biết tình trạng của mình như thế nào nữa (có mắc phải sai lầm và tội lỗi hay không). 

Bởi thế, nếu ta chết thì các người chớ để bất cứ hành động Niya-hah nào cũng như bất cứ ngọn lửa thắp sáng nào đồng hành với ta (đến mộ). Rồi khi các người chôn ta thì các ngươi hãy ném đất nhẹ nhàng lên ta, và các ngươi hãy nán lại đứng quanh mộ của ta khoảng bằng thời gian giết mổ và chia thịt một con lạc đà để ta hưởng được sự cầu xin tha thứ của các ngươi và để ta có thể trả lời được những câu hỏi mà các vị Thiên Sứ của Thượng Đế ta gửi đến (ý nói hai vị Thiên Thần Nakir và Munkar).” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy người tín đồ được phép khóc trước lúc lâm chung, lo sợ cho bản thân mình về những việc làm sai trái và thiếu sót, hy vọng sự xí xóa của Allah, nhắc lại chuyện xưa vì muốn khuyên răn và nhắc nhở mọi người từ câu chuyện của mình.

- Hadith kêu gọi những người tín đồ nói lời tốt đẹp cũng như báo tín mừng cho người sắp chết về lòng nhân từ và sự xí xóa của Allah.

- Hadith cho biết rằng một người vô đức tin khi đã vào Islam thì sẽ được xóa sạch hết các tội lỗi đã qua trong khoảng thời gian trước Islam; và cuộc dời cư Hijrah cũng như cuộc hành hương Hajj sẽ bôi xóa tất cả những tiểu tội, riêng các đại tội chỉ được xóa bỏ bởi sự sám hối thành tâm theo đúng các điều kiện được qui định.

- Hadith cho thấy sự tôn kính của các vị Sahabah cũng như tình yêu thương của họ đối với Thiên Sứ của Allah.

- Hadith là bằng chứng cấm Niya-hah (than khóc vật vã cũng như những hành động bày tỏ sự thương tiếc và đau buồn một cách thái quá) cho người chết và cấm đốt lửa để tiễn đưa người chết đến nơi chôn cất.

- Hadith khuyến khích việc di chúc và nhắn nhủ trước khi chết.

- Hadith khẳng định việc tra hỏi của hai vị Thiên Thần Nakir và Munkar trong cõi mộ và khẳng định người chết sẽ được hưởng lợi từ việc thăm viếng của những người ngoan đạo đến mộ của mình. 

Mới hơn Cũ hơn