Những điều làm vui vẻ thoải mái và làm tan biến nỗi sầu lo và phiền muộn

Một trong những điều làm vui vẻ thoải mái và làm tan biến nỗi sầu lo và phiền muộn là loại trừ những nguyên nhân gây phiền lòng và hướng tới những nguyên nhân tạo nên niềm vui. 

Suy nghĩ đến sự việc ở hiện tại và tìm cách giải quyến vấn đề
nhưng không quá lo lắng cho những điều ở tương lai
.

Điều đó được thực hiện bằng cách quên đi những gì không vui, không tốt lành đã xảy ra không thể thay đổi được, phải nghĩ đến sự việc ở hiện tại và tìm cách giải quyến vấn đề nhưng không quá lo lắng cho những điều ở tương lai từ sự nghèo khó, mất mát và sợ hãi bởi không ai có thể biết được điều gì xảy ra ở tương lại, chỉ có Allah (swt) duy nhất mới biết rõ điều đó. Cho nên cứ cố gắng hết sức mình để giải quyết vấn đề ở hiện tại và phó thác cho Allah (swt) về những điều không biết ở tương lai. Có như thế, tâm hồn sẽ bình thản, tinh thần thoải mái, tỉnh táo và sáng suốt hơn, và một khi tinh thần thoải mái, tỉnh táo và sáng suốt thì vấn đề sẽ được giải quyết tốt đẹp hơn.

Một trong những điều làm vui vẻ thoải mái và làm tan biến nỗi sầu lo và phiền muộn là phó thác cho Allah mọi điều của tương lai bằng sự cầu xin với những lời Du-a mà Thiên sứ của Allah (saw) đã thường cầu xin Allah (swt):

 Lạy Allah, xin Ngài hãy cải thiện cho bề tôi tôn giáo của bề tôi, cái mà nó là nguồn bảo vệ mọi vụ việc của bề tôi; xin Ngài cải thiện cho bề tôi đời sống thế tục của bề tôi, nơi mà bề tôi phải sống; xin Ngài hãy cải thiện cho bề tôi cõi Đời Sau của bề tôi nơi mà bề tôi phải quay về; xin Ngài hãy làm cuộc sống của bề tôi thêm nhiều điều tốt đẹp, và xin Ngài làm cái chết của bề tôi thành một sự nghỉ ngơi và thanh thản khỏi mọi điều xấu!” (Muslim).

 Lạy Allah, bề tôi hy vọng và khao khát lòng thương xót của Ngài, xin Ngài đừng bỏ rơi bản thân bề tôi dù chỉ trong nháy mắt, và xin Ngài hãy cải thiện mọi việc của bề tôi, bởi quả thật không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. (Abu Dawood ghi lại với đường truyền Sahih).

Và nếu người bề tôi luôn duy trì với những lời cầu nguyện này, những lời cầu nguyện trong đó xin được cải thiện tôn giáo, cải thiện đời sống thế gian bằng cả con tim và định tâm trung thực đồng thời nỗ lực hành động thì chắc chắn y sẽ được Allah (swt) phù hộ, và với niềm hy vọng được Allah (swt) phù hộ thì y sẽ vui vẻ và thoải mái tâm hồn.

Post a Comment

Previous Post Next Post