Chương 155: Salah cho người chết, tham gia chôn cất người chết...

 Salah cho người chết, tham gia chôn cất người chết, và việc không khuyến khích phụ nữ tiễn đưa người chết đến mộ

Hadith 920: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Ai tham gia đám tang cho tới khi người chết được dâng lễ nguyện Salah thì sẽ được một Qirat phần thưởng, và ai tham gia đám tang cho tới khi người chết được chôn cất thì sẽ được hai Qirat phần thưởng.Có lời hỏi: Hai Qirat phần thưởng là gì? Thiên Sứ của Allah (saw) nói: Tương đương với hai quả núi to lớn.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ tham gia an táng cho người chết, và đây là bổn phần của người Muslim đối với người anh em đồng đạo của mình.

- Hadith cho biết ai dâng lễ nguyện Salah cho người chết sẽ được ban cho ân phước tương đương với một quả núi to lớn, còn ai dâng lễ nguyện Salah cho người chết và tiễn đưa người chết đến mộ cho đến khi hoàn tất việc chôn cất thì sẽ được ban cho ân phước tương đương với hai quả núi to lớn.

Hadith 921: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Ai theo đám tang của người Muslim bằng đức tin Iman và niềm hy vọng (được ân phước), y theo đám tang cho tới khi người chết được dâng lễ nguyện Salah và được chôn cất, y sẽ trở về với hai Qirat ân phước, mỗi Qirat tương đương với núi Uhud; còn ai dâng lễ nguyện Salah cho người chết rồi trở về trước khi người chết được chôn cất thì y sẽ trở về với một Qirat ân phước.(Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi các tín đồ Muslim tham gia an táng cho người chết, trong đó, việc dâng lễ nguyện Salah và chôn cất cho người chết mang lại ân phước to lớn cho họ.

Hadith 922: Bà Ummu Atiyah nói: Chúng tôi bị cấm đi theo đám tang (đến nơi chôn cất), nhưng chúng tôi không bị ép buộc (không làm thế).

* Giải thích: Có nghĩa là phụ nữ bị ngăn cấm theo đám tang đến mộ, nhưng sự cấm đoán này không nghiêm khắc giống như sự nghiêm khắc đối với những điều Haram.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết phụ nữ không nên đi theo đám tang đến mộ, và đây là quan điểm của đại đa số học giả, vì trong đám tang có sự hiện diện của đàn ông và phụ nữ không nên trà trộn trong đám đông cùng với đàn ông.

- Hadith cho thấy rằng việc phụ nữ đi theo đám tang đến mộ là điều Makruh (bỏ tốt hơn làm) nếu như việc đi theo không dẫn tới điều Haram; còn không việc đi theo là Haram.

Mới hơn Cũ hơn