Chương 158: Nhanh chóng chôn cất ngươi chết

Nhanh chóng chôn cất ngươi chết


Hadith 932: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Các ngươi hãy nhanh chóng với thi thể người chết (bởi việc chôn cất), vì nếu nó ngoan đạo thì các ngươi đang đưa nó đến với sự tốt lành, còn nếu nó ngược lại thì các ngươi đang để điều xấu lên cổ của mình.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích nhanh chóng chôn cất người chết.

- Hadith cho thấy việc trì hoãn việc chôn cất có thể mang lại điều xấu cho người còn sống đang ở cùng với người chết nếu người chết là người không ngoan đạo.


Hadith 933: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Khi thi thể người chết được đặt trên chiếc bệ khiêng và những người đàn ông vác nó trên vai của mình, nếu nó ngoan đạo thì nó sẽ nói: hãy nhanh chóng đưa tôi đi; còn nếu nó không ngoan đạo thì nó sẽ nói: Ôi, các người đưa tôi đi đâu thế này? Tất cả mọi vật đều nghe thấy tiếng kêu la của nó ngoại trừ con người; và nếu con người nghe thấy thì chắc chắn sẽ ngất xỉu.(Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định thi thể người chết có nói chuyện, và thực tế không phải đó là điều không thể bởi đó là quyền năng của Allah.

- Hadith cho thấy người ngoan đạo khi họ chết thì họ muốn nhanh chóng rời khỏi thế gian để trở về với Allah, còn những kẻ tội lỗi và vô đức tin khi họ chết thì họ lo sợ trở về với Ngài.

Mới hơn Cũ hơn