Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Chương 160: Sự nhắc nhở tại m.ộ

Sự nhắc nhở tại m.ộ


Hadith 936: Ông Ali bin Abu Talib thuật lại: Trong lúc chúng tôi đang chôn cất cho một người tại khu chôn cất Baqi’a Al-Gharqad thì Thiên Sứ của Allah đến. Người ngồi và chúng tôi ngồi xung quanh Người. Trên tay Người cầm một thanh cây. Người cúi đầu nhìn xuống đất và dùng thanh cây cào lên mặt đất. Sau đó, Người nói:

 Mỗi người trong số các ngươi đều đã được ghi chỗ ngồi của mình trong Hỏa Ngục hoặc trong Thiên Đàng

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, có phải chúng ta sẽ dựa vào những gì được ghi sẵn cho chúng ta và từ bỏ những việc làm thiện tốt?

Thiên Sứ của Allah nói:

 Các ngươi hãy cứ tiếp tục làm những việc thiện tốt. Mọi người sẽ dễ dàng làm những việc làm (dẫn đến nơi định mệnh) đã được tạo ra cho mình. Đối với ai là người thuộc cư dân của Thiên Đàng, y sẽ dễ dàng làm những việc làm của cư dân Thiên Đàng; còn đối với ai là người thuộc cư dân của Hỏa Ngục, y sẽ dễ dàng làm những việc làm của cư dân nơi Hỏa Ngục. Sau đó, Người đọc từ câu 6-10 của chương Al-Layl: {Vì vậy, đối với ai cho (của cải, tài sản vào con đường của Allah) và kính sợ (Ngài). Và luôn tin vào điều thiện tốt. TA (Allah) sẽ tạo sự thuận lợi và dễ dàng cho y. Còn đối với ai keo kiệt và cho mình giàu có. Và phủ nhận điều tốt. TA sẽ khiến y luôn được thuận lợi để đến với sự gian khổ.}(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích cho lời nhắc nhớ ngay tại khu chôn cất lúc đang chôn cất bởi vì lời nhắc nhở lúc đó sẽ có lợi, nguyên nhân là mọi người đang nhìn thấy cái chết và trái tim họ sẽ sợ.

- Hadith khẳng định rằng Allah biết rõ điểm đến cuối cùng của mỗi người, Thiên Đàng hay Hỏa Ngục.

- Một người không được phép từ bỏ những việc làm thiện tốt vì lý do Allah đã biết từ trước, có nghĩa là việc con người làm trái lệnh Allah rồi đổ thừa cho số mệnh đã định.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »