Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Chương 161: Du’a cho người chết sau khi đã hoàn thành việc chôn cất

Du’a cho người chết sau khi đã hoàn thành việc chôn cất

Hadith 937: Ông Abu Amru - có lời nói Abu Abdullah, hoặc Abu Layla – Uthman bin Affan nói: Thường sau khi chôn người chết xong thì Thiên Sứ của Allah (saw) đứng lại tại mộ và nói:

 Các ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ cho người anh em của các ngươi, các ngươi hãy cầu xin cho y được vững chắc câu trả lời (cho sự tra hỏi của hai vị Thiên Thần Nakir và Munkar) bởi quả thật bây giờ y đang bị tra hỏi.(Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Theo Sunnah, sau khi đã chôn người chết xong khuyến khích nán lại tại mộ của y và cầu xin Allah tha thứ cho y cũng như cầu xin Allah làm vững chắc câu trả lời khi được hai vị Thiên Thần Nakir và Munkar tra hỏi.

- Hadith là bằng chứng khẳng định việc bị hai Thiên Thần Nakir và Munkar tra hỏi trong mộ là sự thật.

Hadith 938: Ông Amru bin Al’Ass nói: Khi nào các người chôn tôi xong, các người hãy đứng xung quanh mộ của tôi một khoảng thời gian bằng với thời gian một con cừu được cắt tiết và xẻ thịt phân phát để tôi có thể cảm nhận sự ở gần của các người và để tôi biết những gì tôi phải trả lời với các Thiên Thần được Thượng Đế của tôi cử đến.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy người chết mong những người anh em đồng đạo cũng như những người thân của y cầu nguyện cho y tại mộ của y.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »