Chương 166: Khuyến khích ra đi vào ngày thứ năm và khởi hành lúc đầu ngày

Khuyến khích ra đi vào ngày thứ năm và khởi hành lúc đầu ngày

Hadith 947: Ông Ka’ab bin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) lên đường cho trận chiến Tabuk vào ngày thứ năm, và Người thích lên đường vào ngày thứ năm. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy theo Sunnah, khuyến khích người tín đồ Muslim bắt đầu cho cuộc hành trình vào ngày thứ năm.Hadith 948: Ông Sakhr bin Wada’ah Al-Ghamidi thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Lạy Allah, xin Ngài ban phúc lành cho cộng đồng tín đồ của bề tôi vào buổi sáng sớm

Ông Sakhr  nói: Bất cứ khi nào Người điều động một phân đội hay một  đoàn quân thì Người điều họ vào đầu ngày (sáng sớm).

Ông Sakhr  là một thương buôn. Ông thường gửi hàng hóa của mình đi vào đầu ngày. Vì vậy, ông đã phát đạt và kiếm được nhiều tiền. (Tirmizdi và Abu Dawood ghi lại. Tirmizdi nói: hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích khởi hành cho chuyến hành trình vào đầu ngày tức vào sáng sớm, dù là ngày thứ năm hay những ngày khác.

- Hadith kêu gọi quan tâm đến việc đi sớm và tận dụng thời gian đầu ngày trong công việc, thương mại và các hoạt động hữu íchkhác.

-Sự tích cực của hoạt động và sức sống của công việc, việc sản xuất hiệu quảcũng như việc gặt hái được nhiều lợi nhuận sẽ diễn ra vào đầu ngày. Và đầu ngày là thời gian mà Allah ban phúclành cho những ai muốn tìm kiếm phúc lành trong công việc đời sống của mình.

Mới hơn Cũ hơn